Pag-post ng impormasyon

Ang Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon (itutukoy mula dito bilang “Ahensiya”), upang higit na mapabuti ang mga aktibidad sa ugnayang pampubliko, ay gumawa ng mga opisyal na Social Media Account (itutukoy mula dito bilang "account na ito") para sa Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon at Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan upang magamit sa pag-post ng impormasyon.

Patakaran sa pagpapatakbo ng opisyal na Social Media Account ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon at Ahensiya ng Pagkontrol ng Imigrasyon at Pamamahala sa Paninirahan

Ang pag-post ng mga impormasyon sa pamamagitan ng SNS ay sasailalim sa mga sumusunod na patakaran ng pagpapatakbo.

Patakaran sa pagpapatakbo ng opisyal na Social Media Account ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon at Ahensiya ng Pagkontrol ng Imigrasyon at Pamamahala sa Paninirahan

Twitter

Tagapamahala (Pangalan ng account) Link sa Twitter
Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon (@MOJ_IMMI)
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Sapporo (@IMMI_SAPPORO)
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Sendai (@IMMI_SENDAI)
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo (@IMMI_TOKYO)
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo (@IMMI_NARITA)
Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Paliparan ng Narita
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo (@IMMI_HANEDA)
Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Paliparan ng Haneda
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo (@IMMI_YOKOHAMA)
Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Yokohama
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Nagoya (@IMMI_NAGOYA)
 
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Nagoya (@IMMI_CHUBU)
Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Paliparan ng Chubu
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Osaka (@IMMI_OSAKA)
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Osaka (@IMMI_KANSAI)
Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Paliparan ng Kansai
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Osaka (@IMMI_KOBE)
Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Kobe
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Hiroshima (@IMMI_HIROSHIMA2)
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Takamatsu (@IMMI_TAKAMATSU)
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Fukuoka (@IMMI_FUKUOKA)
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Fukuoka (@IMMI_NAHA)
Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Naha
Sentro ng Imigrasyon ng Higashi-Nihon (@IMMI_HIGASHI)
Sentro ng Imigrasyon ng Omura (@IMMI_OMURA2)

Facebook

Tagapamahala (Pangalan ng account) Link ng Facebook
Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon
(@ImmigrationServicesAgency.MOJ)
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Nagoya, Departamento ng Pamamahala sa Pagsusuri
In-charge sa pagsasaayos ng kapaligaran sa pagtanggap
(@nagoya.nyukan.support)
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Fukuoka, Departamento ng Pamamahala sa Pagsusuri
Suporta sa paninirahan
(@fukuoka.nyukan.support)
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Fukuoka (Suporta sa paninirahan)
Opisyal na Facebook page

Library ng video

Mga video na nagpapakita sa Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon at mga pamamaraan ng imigrasyon sa paliparan.

Mail delivery service

Ang aming tanggapan ay namamahagi ng impormasyon gamit ang e-mail. Mangyaring tingnan ang banner sa ibaba para sa mga detalye.

Mail delivery service

Taas ng page