Pag-post ng impormasyon

Ang Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon (itutukoy mula dito bilang “Ahensiya”), upang higit na mapabuti ang mga aktibidad sa ugnayang pampubliko, ay kumuha ng mga opisyal na SNS account (itutukoy mula dito bilang "account na ito") upang magamit sa pagpalaganap ng impormasyon ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ng Ministro ng Hustisya at ng Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan.

Patakaran sa pagpapatakbo ng opisyal na Social Media Account ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon at Ahensiya ng Pagkontrol ng Imigrasyon at Pamamahala sa Paninirahan

Ang pag-post ng mga impormasyon sa pamamagitan ng SNS ay sasailalim sa mga sumusunod na patakaran ng pagpapatakbo.

Patakaran sa pagpapatakbo ng opisyal na Social Media Account ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon at Ahensiya ng Pagkontrol ng Imigrasyon at Pamamahala sa Paninirahan

Twitter

Paksa ng operasyon Pangalan ng account Link sa Twitter
Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ng Ministri ng Hustisya MOJ_IMMI
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Sapporo IMMI_SAPPORO
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Sendai IMMI_SENDAI
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo IMMI_TOKYO
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo
Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Paliparan ng Narita
IMMI_NARITA
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo
Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Paliparan ng Haneda
IMMI_HANEDA
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo
Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Yokohama
IMMI_YOKOHAMA
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Nagoya IMMI_NAGOYA
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Nagoya
Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Paliparan ng Chubu
IMMI_CHUBU
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Osaka IMMI_OSAKA
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Osaka
Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Paliparan ng Kansai
IMMI_KANSAI
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Osaka
Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Kobe
IMMI_KOBE
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Hiroshima IMMI_HIROSHIMA2
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Takamatsu IMMI_TAKAMATSU
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Fukuoka IMMI_FUKUOKA
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Fukuoka
Opisina ng Imigrasyon ng Distrito ng Naha
IMMI_NAHA
Sentro ng Imigrasyon ng Higashi-Nihon IMMI_HIGASHI
Sentro ng Imigrasyon ng Omura IMMI_OMURA

Facebook

Paksa ng operasyon Pangalan ng account Link ng Facebook
Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ng Ministri ng Hustisya ImmigrationServicesAgency.MOJ
Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Nagoya
In-charge sa pagsasaayos ng pagtanggap ng Departamento ng Koordinasyon sa Pagsisiyasat
nagoya.nyukan.support Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Nagoya
(Suporta sa paninirahan)
Facebook page

Library ng video

Mga video na nagpapakita sa Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon at mga pamamaraan ng imigrasyon sa paliparan.

Mail delivery service

Ang aming tanggapan ay namamahagi ng impormasyon gamit ang e-mail. Mangyaring tingnan ang banner sa ibaba para sa mga detalye.

Mail delivery service

Taas ng page