Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Hiroshima

Ang Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Hiroshima ay binubuo ng punong tanggapan at pitong sangay na opisina na may hurisdiksyon sa Hiroshima, Yamaguchi, Okayama, Tottori, at Shimane.

Paalala

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi

Lokasyon 730-0012
Loob ng Hiroshima Legal Government Bldg., 2-31 Kamihatchobori, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture
Oras ng pagtanggap 9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)
Opisyal na pangalan Numero ng Telepono/FAX Numero ng Departamento Mga tungkulin
Dibisyon ng Pangkalahatang Gawain 082-221-4411
/ 082-502-3193 (FAX)
1 General Affairs Department / Human Resources Department / Accounting
Departamento ng Empleo at Permanenteng Paninirahan 082-221-4412 (Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili)
082-221-4526 (Kaugnay sa Suporta sa Pananatili)
2 Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili (Pagtrabaho / Permanenteng Residente)
Kaugnay sa Suporta sa Pananatili
Departamento ng Exchange Program at Training Examination 082-221-4468 3 Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili (Internasyonal na estudyante / Trainee / Training para sa teknikal intern / Pansamantalang bisita)
Departamento ng mga Apela 082-221-4742 4 Kabuuan ukol sa pagsusuri sa mga paglabag
Departamento ng Seguridad 082-221-4413 5 Mga tungkulin ukol sa deportasyon

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Sakaiminato

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Tottori, Shimane

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Tottori, Shimane

Lokasyon 684-0055
3rd Floor, Yonago Airport Building, 1634 Sainokamicho, Sakaiminato City, Tottori Prefecture
Telepono / Fax 0859-47-3600 / 0859-47-3601 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Matsue

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Shimane, Tottori

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Tottori, Shimane

Lokasyon 690-0841
4th Floor, Loob ng Matsue Regional Joint Government Building, 134-10 Mukojima-cho, Matsue City, Shimane Prefecture
Telepono / Fax 0852-21-3834 / 0852-27-5864 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Okayama

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Okayama, Tottori

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Okayama, Tottori

Lokasyon 700-0907
11th Floor, Okayama No. 2 Joint Government Building, 1-4-1 Shimoishii, Kita-ku, Okayama City, Okayama Prefecture
Telepono / Fax 086-234-3531 / 086-224-9030 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Fukuyama

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Hiroshima, Okayama

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Hiroshima, Okayama

Lokasyon 720-0065
8th Floor, Estparc, 1-21 Higashisakuramachi, Fukuyama City, Hiroshima Prefecture
Telepono / Fax 084-973-8090 / 084-973-8091 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Paliparan ng Hiroshima

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Hindi isinasagawa ang proseso.

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Hindi isinasagawa ang proseso.

Lokasyon 729-0416
1st Floor, Hiroshima Airport International Terminal Building, 64-31 Zennyuji Hiraiwa, Hongo-cho, Mihara City, Hiroshima Prefecture
Telepono / Fax 0848-86-8015 / 0848-86-8016 (FAX)
Mga tungkulin Mga tungkulin sa paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Shimonoseki

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Yamaguchi, Shimane

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Yamaguchi, Shimane

Lokasyon 750-0066
3rd Floor, Shimonoseki Port Joint Government Building, 1-7-1 Higashiyamatomachi, Shimonoseki City, Yamaguchi Prefecture
Telepono / Fax 083-261-1211 / 083-267-1255 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Shunan

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Yamaguchi, Shimane, Hiroshima

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Yamaguchi, Shimane, Hiroshima

Lokasyon 745-0045
2nd Floor, Tokuyama Port Joint Government Building, 6-35 Tokuyama Minatomachi, Shunan City, Yamaguchi Prefecture
Telepono / Fax 0834-21-1329 / 0834-22-0991 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Karagdagang impormasyon

  1. *1 [Mga aplikasyon na nauugnay sa tirahan]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang mga proseso ay maaaring isagawa sa lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na may kapangyarihan sa address ng dayuhan na siyang aplikante, o sa sangay na opisina na namamahagi ng responsibilidad.
  2. *2 [Pag-apply para sa Sertipiko ng Eligibility]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na mayroong hurisdiksyon sa lokasyon ng tumatanggap na organisyon na kumikilos bilang ahente ng aplikante at address ng mga kamag-anak. Mangyaring tandaan na may ilang mga sangay na opisina na hindi tumatanggap ng mga aplikasyon para sa Sertipiko ng Eligibility para sa ilang mga istado ng paninirahan.
  3. *3 Para sa mga katanungan o klaripikasyon at iba pa, mangyaring sumangguni sa pinakamalapit na Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon o distritong opisina ng imigrasyon o sangay na opisina.

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page