Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Sapporo

Ang Rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Sapporo ay binubuo ng pangunahing opisina at limang sangay na opisina na may hurisdiksyon sa Hokkaido.

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Hokkaido

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Hokkaido

Lokasyon 060-0042

Sapporo 3rd Joint Government Building, 12-Chome Odori Nishi, Chuo-ku, Sapporo City

* Mula Agosto 27, 2018 (Lunes) hanggang sa pansamantalang panahon, magiging limitado ang bilang ng mga parking space sa Sapporo 3rd Joint Government Building dahil sa mga konstrukyon, kaya hangga't maaari, mangyaring gumamit ng pampublikong transportasyon kapag bibisita sa opisina. Pinahahalagahan namin ang iyong pag-unawa at pakikipagtulungan.

Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)
Opisyal na pangalan Numero ng Telepono/FAX Mga tungkulin
Dibisyon ng Pangkalahatang Gawain 011-261-7502 /
011-281-0631 (FAX)
General Affairs Department / Human Resources Department / Accounting atbp.
Departamento ng Pagsusuri 011-261-9658 Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili
9:00 a.m. hanggang 4:00 p.m. (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)
Departamento ng Seguridad 011-261-1270 Mga tungkulin ukol sa deportasyon
Silid ng Sangay ng Otaru

047-0007
Otaru Seaport Joint Government Building, 5-2 Minatomachi, Otaru City, Hokkaido

0134-33-9238 /
0134-33-9239 (FAX)
Mga tungkulin sa daungan

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Hakodate

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Hokkaido

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Hokkaido

Lokasyon 040-0061
Hakodate Port Joint Government Building, 24-4 Kaigancho, Hakodate City, Hokkaido
Telepono / Fax 0138-41-6922 / 0138-41-6929 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Asahikawa

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Hokkaido

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Hokkaido

Lokasyon 078-8391
Asahikawa Joint Government Building, 1 Jo, 3-3-15 Miyamae, Asahikawa City, Hokkaido
Telepono / Fax 0166-38-6755 / 0166-38-6760 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Koshiro-ko

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Hokkaido

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Hokkaido

Lokasyon 085-0022
Kushiro Port Joint Government Building, 5-9 Minamihama-Cho, Kushiro City, Hokkaido
Telepono / Fax 0154-22-2430 / 0154-24-7409 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Wakkanai-ko

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Hokkaido

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Hokkaido

Lokasyon 097-0023
Wakkanai Port Joint Government Building, 2-2-1 Kaiun, Wakkanai City, Hokkaido
Telepono / Fax 0162-23-3269 / 0162-23-2094 (FAX)
Mga tungkulin Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan at paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)

Distritong Opisina ng Imigrasyon ng Chitose at Tomakomai

Mga nasasakupang rehiyon / prefecture

[Aplikasyon ukol sa pananatili* 1]
Hokkaido

[Aplikasyon sa pag-isyu ng Sertipiko ng Eligibility* 2]
Hokkaido

Lokasyon 066-0012
International Passenger Terminal Building, Bibi Shinchitose Airport, Chitose City, Hokkaido
Telepono / Fax 0123-24-6439 / 0123-45-2067 (FAX)
Mga tungkulin Mga tungkulin sa paliparan
Oras ng pagtanggap Mula 9:00 a.m. hanggang 12:00 p.m. ng umaga, mula 1:00 p.m hanggang 4:00 p.m. ng hapon (maliban sa Sabado, Linggo, at araw na walang pasok)
Opisyal na pangalan Numero ng Telepono/FAX Mga tungkulin

Tomakomai Branch Office

053-0004
Tomakomai Port Joint Government Building 2F, 1-6-15 Minatomachi, Tomakomai City, Hokkaido

0144-32-9012
0144-32-1868 (FAX)
Pangkalahatang tungkulin sa pagsusuri ukol sa pananatili / mga tungkulin sa daungan

Karagdagang impormasyon

  1. *1 [Mga aplikasyon na nauugnay sa tirahan]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang mga proseso ay maaaring isagawa sa lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na may kapangyarihan sa address ng dayuhan na siyang aplikante, o sa sangay na opisina na namamahagi ng responsibilidad.
  2. *2 [Pag-apply para sa Sertipiko ng Eligibility]
    Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang lokal na tanggapan o distritong opisina ng imigrasyon na mayroong hurisdiksyon sa lokasyon ng tumatanggap na organisyon na kumikilos bilang ahente ng aplikante at address ng mga kamag-anak. Mangyaring tandaan na may ilang mga sangay na opisina na hindi tumatanggap ng mga aplikasyon para sa Sertipiko ng Eligibility para sa ilang mga istado ng paninirahan.
  3. *3 Para sa mga katanungan o klaripikasyon at iba pa, mangyaring sumangguni sa pinakamalapit na Rehiyunal na Kawanihan ng Serbisyong Imigrasyon o distritong opisina ng imigrasyon o sangay na opisina.

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page