Notipikasyon tungkol sa kaakibat (aktibidad) na institusyon (Propesor, Bihasang propesyonal(i)(c), Bihasang propesyonal(ii)(c), tagapamahala ng negosyo, Batas/Accounting na negosyo, serbisyong pang-mediko, Instruktor, Transferee sa loob ng kompanya, training para sa teknikal intern, internasyonal na estudyante, trainee)

Pangalan ng proseso Notipikasyon ng institusyon na kaakibat (aktibidad)
Basehan ng proseso Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee Artikulo 19-16, bilang 1
Mga taong kasali sa proseso Ang mid hanggang pangmatagalang residente na propesor, bihasang propesyonal(i)(c), bihasang propesyonal(2)(c), tagapamahala ng negosyo, batas / accounting, serbisyong pang-mediko, Edukasyon, transferee sa loob ng kompanya, training para sa teknikal intern, internasyonal na estudyante o trainee na nagbago ang opisyal na pangalan o lokasyon ng (tumatanggap na) organisasyon o kaya nawala o umalis mula sa organisasyon
* Limitado sa mga nakatanggap ng permiso para lumapag, permiso para baguhin ang istado ng paninirahan, permiso para palawigin ang haba ng pananatili, atbp pagkatapos ng Hulyo 9, 2012.
 
Panahon ng notipikasyon Sa loob ng 14 na araw mula sa petsa ng pagbabago ng mga nasa itaas na item
Nagsumite ng notipikasyon Mid hanggang pangmatagalang residente
Mga kinakailangang dokumento
 • Dokumento ng notipikasyon
  (Note) Hindi mahalaga ang format hangga't naiilarawan ang mga item sa notipikasyon, ngunit maaari rin gamitin ang format na nakasaad sa ibaba.
 • Ipakita ang kasalukuyang residence card (isama ang isang kopya ng residence card kung ito’y naipadala sa pamamagitan ng koreo)
  (Note) Hindi kinakailangan na magsumite ng mga materyales na nagpapatunay sa mga item sa notipikasyon.
Format ng mga item sa notipikasyon at mga reperensiya
 1. Format ng reperensiya ng notipikasyon (Ang mga bersyon ng iba’t ibang wika ng mga halimbawa ay ipo-post sa susunod)
  Mangyaring gamitin ang format ng reperensiya para sa notipikasyon ayon sa dahilan ng notipikasyon at ipasok ito ng maayos (ang bilang ng form ng reperensiya sa notipikasyon ay nakasulat sa kaliwang itaas ng bawat form).
  1. Notipikasyon sa kaso ng pagbabago ng opisyal na pangalan ng tumatanggap na organisasyon, lokasyon, o pagkawala ng mga ito
   Ito ay isang notipikasyon kapag ang opisyal na pangalan ng tumatanggap na organisasyon na kung saan kasalukuyang kaakibat (tinukoy bilang "institusyong kaakibat") ay nagbago, nagbago ang lokasyon, o nawala ang tumatanggap na organisasyon.
   Format ng reperensiya para sa notipikasyon 1-1 PDF (Hapon, Ingles) PDF Excel (Hapon, Ingles) Excel
   Halimbawa ng format ng reperensiya para sa notipikasyon 1-1 PDF (Hapon)PDF
  2. Notipikasyon kapag umalis sa organisasyon (Note 1)
   * Ito ay isang notipikasyon kapag umalis sa kasalukuyang organisasyon sa kadahilanan tulad ng paglipat ng trabaho, pagbibitiw / pag-resign o pagtatapos ng pag-aaral.
   Format ng reperensiya para sa notipikasyon 1-2 PDF (Hapon, Ingles) PDF Excel (Hapon, Ingles) Excel
   Halimbawa ng format ng reperensiya para sa notipikasyon 1-2 PDF (Hapon)PDF
  3. Notipikasyon kapag may lipatan sa organisasyon (Note 1)
   Ito ay notipikasyon kapag lilipat ng organisasyon dahil sa paglipat ng trabaho o magtutuloy sa mas mataas na edukasyon.
   Format ng reperensiya para sa notipikasyon 1-3 PDF (Hapon, Ingles) PDF Excel (Hapon, Ingles) Excel
   Halimbawa ng format ng reperensiya para sa notipikasyon 1-3 PDF (Hapon)PDF
  4. Notipikasyon ukol sa pag-atras at paglipat mula sa organisasyon
   * Maaring gamitin ito kung nais magsumite ng notipikasyon kung sabay ang pag-alis mula sa kasalukuyang organisasyon at ang paglipat sa bagong tumatanggap na organisasyon dahil sa pagbabago o paglipat ng trabaho.
   Format ng reperensiya para sa notipikasyon 1-6 PDF (Hapon, Ingles) PDF Excel (Hapon, Ingles) Excel
   Halimbawa ng format ng reperensiya para sa notipikasyon 1-6 PDF (Hapon)PDF
   (Note 1) Kapag mayroong pag-urong o paglipat mula sa tumatanggap na organisasyon, halimbawa, ang isang indibidwal na mayroong istado ng paninirahan bilang isang propesor at nagtatrabaho sa unibersidad a, na pinamamahalaan ng isang korporasyon ng paaralan A, ay inilipat sa unibersidad b, na pinamamahalaan ng parehong korporasyon. Sa kasong ito, kinakailangan ng bawat notipikasyon para sa parehong pag-alis mula sa unibersidad a at paglipat sa unibersidad b.
   (Note 2) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
   (Note 3) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
 2. Paraan kung paano punan ang mga item sa form ng notipikasyon at reperensiya ng form ng notipikasyon (Ang mga bersyon ng iba’t ibang wika ay i-post nang sunud-sunod)
  PDF (Hapon)PDF
Lugar na pagpapasahan ng notipikasyon Kung sa pamamagitan ng internet: Gamitin ang Sistema ng Elektronik na Paunawa ng Ahensya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon Opens in a new window para maisumite ang notipikasyon sa pamamagitan ng internet. Bilang karagdagan, kinakailangan irehistro ang impormasyon nang maaga upang ma-access ang sistema ng Elektronik na Paunawa ng Ahensya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon.
Kung dadalhin ng direkta sa window: sa pinakamalapit na Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (Telepono: 0570-013904)
Sa kaso ng pagpapadala sa pamamagitan ng koreo : Mangyaring isama ang isang kopya ng residence card at ipadala ito sa 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当. Isulat ang katagang "届出書在中" sa harap ng sobre gamit ang pulang ballpen.
  (Address) Yotsuya Tower 14F, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0004, Japan
     東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 (sa salitang Hapon)
Oras ng pagtanggap kung direktang dadalhin sa window Mula 9:00 am hanggang 12:00 pm sa umaga at mula 1:00 pm hanggang 4:00 pm sa hapon sa araw ng trabaho (Maaaring mayroon nang naka-set na araw o oras ayon sa pamamaraan, kaya naman makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan) o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (Telepono: 0570-013904)
Tanggapan ng mga katanungan Maaaring makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (Telepono: 0570-013904)

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page