Notipikasyon ukol sa katayuan sa pagtanggap sa mga mid hanggang pangmatagalang residente na may istado ng paninirahan bilang internasyonal na estudyante

Pangalan ng proseso Notipikasyon ukol sa katayuan sa pagtanggap sa mga mid hanggang pangmatagalang residente na may istado ng paninirahan bilang internasyonal na estudyante
Basehan ng proseso Batas sa Pagkontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee Artikulo 19-17, Artikulo 19-16 ng Mga Regulasyon ng Pagpapatupad
Mga taong kasali sa proseso Mga organisasyon na tumatanggap ng mga mid hanggang pangmatagalang residente na may istado ng paninirahan bilang internasyonal na estudyante  
Panahon ng notipikasyon Sa loob ng 14 na araw mula May 5 o November 11, bawat taon
Nagsusumite ng notipikasyon Kawani ng institusyon kung saan kabilang ang mga mid hanggang pangmatagalang residente na may istado ng paninirahan bilang internasyonal na estudyante
Mga kinakailangang dokumento
 • Dokumento ng notipikasyon
  (Note) Hindi mahalaga ang format na nakasaad sa ibaba hangga't naiilarawan ang mga item sa notipikasyon, ngunit maaari rin gamitin ang format na nakasaad sa ibaba.
 • Ipakita ang mga dokumento na nagpapatunay sa pagkakakilanlan
  (Note) Hindi kinakailangan na magsumite ng mga materyales na nagpapatunay sa mga item sa notipikasyon.
Mga item sa notipikasyon
 • Mga item na nakasulat sa dokumento ng notipikasyon
  Pangalan, petsa ng kapanganakan, kasarian, nasyonalidad / rehiyon, tirahan, numero ng residence card ng mga mid hanggang pangmatagalang residente na tinanggap mula Mayo 1 at Nobyembre 1.
  Format ng reperensiya ng dokumento ng notipikasyon
   Para sa notipikasyon para sa katayuan ng pagtanggap PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
   Kalakip na listahan PDF (Hapon, Ingles)PDF Excel (Hapon, Ingles)Excel
  (Note 1) Maaari itong magamit sa pamamagitan ng pag-print sa Japanese Industrial Standards na A4 na papel.
  (Note 2) Maaaring liliit ang pagkakaprint, kaya't alisin ang check mark sa "Reduce page to fit paper size" sa dayalogo bago i-print.
Lugar na pagpapasahan ng notipikasyon Kung sa pamamagitan ng internet: Gamitin ang Sistema ng Elektronik na Paunawa ng Ahensya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon (Hapon) para maisumite ang notipikasyon sa pamamagitan ng internet. Bilang karagdagan, kinakailangan irehistro ang impormasyon ng gumagamit nang maaga.
Kung dadalhin ng direkta sa window : pinakamalapit na Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan (Ingles) o tumawag sa Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (Ingles)(0570-013904)
Sa kaso ng pagpapadala sa pamamagitan ng koreo: ipadala ito sa 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当. Isulat ang katagang "届出書在中" sa harap ng sobre gamit ang pulang ballpen.
  (Address) Yotsuya Tower 14F, 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0004, Japan
     東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当 (sa salitang Hapon)
Oras ng pagtanggap kung direktang dadalhin sa window Mula 9:00 am hanggang 12:00 pm sa umaga at mula 1:00 pm hanggang 4:00 pm sa hapon sa araw ng trabaho (Maaaring mayroon nang naka-set na araw o oras ayon sa pamamaraan, kaya naman makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan (Ingles)) o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (Ingles) (0570-013904)
Tanggapan ng mga katanungan Maaaring makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan (Ingles) o Sentro ng impormasyon ng imigrasyon (Ingles) (0570-013904)

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page