Tanungan ng impormasyon

Ang ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ay aktibong gumagawa ng mga hakbang laban sa mga residente na iligal at huwad na nananatili upang makabuo ng ligtas na lipunan, at tumatanggap ng impormasyon mula sa pangkalahatang publiko.

  • Kinukuha ang lahat ng posibleng mga hakbang sa seguridad upang maiwasan mabunyag sa labas ang personal na impormasyon tulad ng pangalan ng nagbibigay ng impormasyon at ang nilalaman ng impormasyon na.
  • Ang mga katanungan tungkol sa katayuan ng mga pagsisiyasat ukol sa ibinigay na impormasyon ay hindi tutugunin.
  • Mariing pinagbabawal ang paninirang puri sa mga dayuhan.

Lugar kung saan pwedeng magbigay ng impormasyon

Mangyaring makipag-ugnay sa pamamagitan ng email o direkta sa pinakamalapit na tanggapan ng imigrasyon sa rehiyon.

* Ang aming tanggapan ay sarado tuwing Sabado, Linggo at pistang opisyal. Hinihingi ang pang-unawa ng maaga. Ang rehiyunal na Kawanihan ng Imigrasyon ng Tokyo ay maaring magbigay ng impormasyon kahit Sabado, Linggo at pistang opisyal maliban sa bakasyon ng katapusan at simula ng taon mula sa ika-29 ng Disyembre hanggang ika-tatlo ng Enero mula alas nuwebe ng umaga hanggang ala-singko ng hapon sa pamamagitan ng telepono. Sa numero ng telepono 03-5796-7256 tumawag.

Ang impormasyon na tinatanggap ay para lamang sa mga impormasyon tungkol sa mga dayuhan na iligal at huwad na nananatili. Para sa iba pang mga bagay, mangyaring tumawag sa telepono sa araw ng pagbubukas.

(Babala) Ang IP address ng taong nagpadala ng e-mail ay awtomatikong nakukuha. Ang madalas na pagpapadala ng paninirang puri na e-mail o e-mail na may mga nilalaman na walang kaugnayan sa mga dayuhan na iligal at huwad na nananatili ay isang kilos na makagambala sa pagpapatakbo ng mga gawain at mahigpit na ipinagbabawal.

  • Upang maprotektahan ang impormasyon sa pahinang ito, kinuha ang mga kinakailangang hakbang tulad ng pag-encrypt ng teknolohiya gamit ang SSL (Secure Sockets Layer). Samakatuwid, depende sa sistema ng ginagamit na computer, maaaring lalabas ang babala sa seguridad sa screen.
    (Kapag may babala na nakita, mangyaring sumangguni sa Gabay sa [Pampublikong Pangunahing Imprastraktura ng Gobyerno].)
  • Mayroong ilang mga paghihigpit sa paggamit ng mga email sa tanungan ng impormasyon. Kung hindi pwedeng gamitin, tinatanggap din ang impormasyon sa pamamagitan ng telepono o sulat mula sa tanungan ng impormasyon.

Sa pagbabasa ng PDF na file,Adobe Readeray kailangan.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang bersyon na bago.

Taas ng page