• TOP
  • Tungkol sa mga link at copyright

Tungkol sa mga link at copyright

Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ng Ministro ng Hustisya

1. Tungkol sa link

  1. Ang "Homepage ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon" ay maaaring i-link mula kahit anong site. Gayunpaman, may limitasyon pa rin ito, tulang nang kung may mga tala ng mga paghihigpit sa pag-link sa iba’t ibang impormasyon.
  2. Walang pahintulot o kontak ang kinakailangan upang mag-link.
  3. Kapag naglagay ng link, tukuyin na ito ay isang link patungong "Homepage ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon".
  4. Ang mga nakasaad sa itaas ay nauugnay sa "Homepage ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon" (https://www.isa.go.jp/en/) at hindi angkop sa iba pang mga site na naka-link sa homepage na ito.

2. Tungkol sa copyright

Ang buong website ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon at ang indibidwal na impormasyon na nai-post ay napapailalim sa proteksyon ng copyright sa ilalim ng copyright ng Japan at mga internasyonal na kasunduan. Kapag ginagamit ang impormasyong naka-post sa website na ito, mangyaring sundin ang mga tagubilin sa "Paggamit ng mga nilalaman ng website ng Immigration Bureau ng Japan".

3. Mga paunawa

Bagaman ang bawat pagsusumikap ay ginawa upang matiyak ang kawastuhan ng impormasyong naka-post sa website na ito, ang Ministri ng Hustisya ay hindi responsable sa anumang mga aksyon na ginawa ng mga gumagamit sa impormasyon ng website na ito.

4. Iba pa

Ang mga nilalaman ng website na ito ay maaaring mabago o matanggal nang walang paunang abiso.

Taas ng page