Ang teksto ng website na ito ay isinalin ng kontraktor sa pagsasalin, at hindi opisyal na pahayag.

  • COVID-19
  • Application para sa pagbasa ng Residence Card
  • Tungkol sa suporta sa pagpapanatili ng trabaho
  • Bagong empleyado na dayuhan
  • PLAY

  • STOP

Mga pinick-up na balita

Mga topic

Ang Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ay naitatag noong Abril 1, 2019 bilang isa sa mga karagdagang kawanihan ng pamahalaan.

Anong imahe ang mayroon ka tungkol sa Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon?
Maaaring ang pangalan na Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ay nakita sa unang pagkakataon.
Ang video na ito ay tatlumpong segundong video na nagbibigay-daan sa lahat para madaling malaman ang mga tungkulin ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon.

Ang mahabang bersiyon ay makikita ditolinks to an external page

 

Taas ng page