Sistema para sa tinukoy na bihasang manggagawa

Ang “Batas para sa Bahagyang Susog ng Kontrol sa Imigrasyon at Rekognisyon ng Refugee at ang Batas sa Pagtatag ng Ministeryo ng Hustisya” na itinatag sa ika-197 na sesyon ng Diet (temporaryong sesyon) noong Disyembre 8, 2018 ay ipinahayag sa publiko noong ika-14 ng Disyembre, 2018 (Batas #102 ng taong 2018)  Kasama sa amendment na ito ang pagtatatag ng istado ng paninirahan na "Tinukoy na Bihasang Manggagawa(i)" at "Tinukoy na Bihasang Manggagawa (ii)" at ang pagtatatag Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon.

Menu

Mga dayuhan na nais magtrabaho sa Japan Mga kompanya, grupo, indibidwal, atbp. na nais na mag-hire ng mga dayuhan Impormasyon sa bawat bansa

Pinakabagong balita

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page