Dokumentong panliwanag sa sistema, atbp.

Dokumento para sa mga paliwanag sa sistema [Inisyatibo para sa pagtanggap ng dayuhang mamamayan at lumikha ng isang lipunan ng magkakasamang buhay]

Leaflet

Reperensiya

Promotional video [Inisyatibo para sa pagtanggap ng dayuhang mamamayan at lumikha ng isang lipunan ng magkakasamang buhay]

Ang promotional video na [Inisyatibo para sa pagtanggap ng dayuhang mamamayan at lumikha ng isang lipunan ng magkakasamang buhay] ay makikita sa YouTube channel ng Ministro ng Hustisya

Sa video na ito, ipinapaliwanag para madaling intindihin ang bagong istado ng paninirahan na "tinukoy na bihasang manggagawa" at ipapakilala ang mga bagong pagsisikap ng Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon upang mapabuti ang sitwasyon para sa pagtanggap ng mga dayuhan.

Ang "Highlighting Japan" ay isang magazine para sa relasyong pampubliko para sa ibang bansa na inilathala ng Public Relations Office ng Pamahalaang Hapon

Ipinakilala sa edisyon ng Marso 2020 ng "Highlighting Japan", isang magazine pang-relasyong pampubliko na inilathala ng Public Relations Office ng Pamahalaang Hapon para sa ibang bansa ang programa tungo sa istado ng paninirahan na “Tinukoy na bihasang manggagawa” at Inisyatibo para lumikha ng isang lipunan ng magkakasamang buhay

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page