Kaugnay sa pagsusulit

Patakaran sa cross-disiplina upang matiyak ang wastong pagsusulit

[Mahalagang Paunawa] Ang mga kwalipikasyon para sa pagkuha ng pambansang pagsusulit ay pinalawak mula Abril 1, 2020

Noong hindi pa ipinapasa ang pagbabago, ang mga kandidato para sa pagsusulit sa Japan ay limitado sa "mid hanggang pangmatagalang residente o may experience bilang mid hanggang pangmatagalang residente sa nakaraan", ngunit ito ay binago at pinalawak sa "mayroong istado ng paninirahan" at ngayon pinapayagan na kumuha ng pagsusulit ang mga naninirahan sa Japan na may istado ng paninirahan.
Dahil dito, kahit na wala pang karanasan manatili bilang isang mid hanggang pangmatagalang residente, maaari nang pumasok sa bansa na may istado ng paninirahan na “pansamantalang bisita” para sa hangarin na kumuha ng pagsusulit, at kumuha ng pagsusulit pagkatapos.

<Angkop na kumuha ng mga domestic exam pagkatapos ng Abril 1, 2020>
Lahat na may hawak na istado ng paninirahan ay maaaring kumuha ng pagsusulit.
Kahit na ang mga nakatira sa Japan na may istado ng paninirahan na "pansamantalang bisita" ay maaaring kumuha ng pagsusulit (kahit na wala silang kasaysayan na naging mid hanggang pangmatagalang residente).
Ang mga walang istado ng paninirahan (mga dayuhan na nananatili lampas sa pinayagang haba ng pananatili, atbp.) ay hindi pinapayagan na kumuha ng pagsusulit.

* Gayunpaman, kahit na maipasa ang pagsusulit, hindi nito ginagarantisado na mabibigyan ang indibidwal ng istado ng paninirahan na "tinukoy na bihasang manggagawa", at kahit mag-aplay ng sertipiko ng Eligibility para sa mga nakapasa sa pagsusuri o mag-aplay ng pagbabago ng sertipiko ng Eligibility, mangyaring tandaan na maaring hindi makakuha ng sertipiko ng Eligibility o pahintulot na baguhin ang istado ng paninirahan.

<Angkop na kumuha ng mga domestic exam hanggang Marso 31, 2020>
Ang mga hindi maaaring kumuha ng pagsusulit sa Japan

  1. Hindi mid hanggang pangmatagalang residente o walang karanasan na tumira sa Japan hawak ang istado ng paninirahan bilang mid hanggang pangmatagalang residente
  2. Nag-drop out / natanggal na internasyonal na estudyante
  3. Indibidwal na may istado ng paninirahan bilang training para sa teknikal intern na nawawala o tumakas
  4. Indibidwal na may hawak na istado ng paninirahan na “Itinalagang Gawain (Mag-aplay bilang refugee)”
  5. Ang mga kasalukuyang naninirahan at istado ng paninirahan na nangangailangan ng paglikha ng isang plano para sa pagsasagawa ng aktibidad, tulad ng training para sa teknikal intern.

Mga patakaran para sa bawat larangan upang matiyak ang wastong pagpapatupad ng pagsusulit, atbp.

Impormasyon tungkol sa pagsusulit

Listahan ng impormasyon sa pagpapatupad ng pagsusulit

Lilipat sa website kung saan naka-post ang bawat impormasyon sa pagsusulit.

Pagsusulit sa Nihongo (Para sa lahat ng larangan)

Pagsusulit sa Nihongo (Para sa larangan ng nursing care)

Pagsusulit para sa bihasa (sa pagtratrabaho)

Ulat sa status ng pagpapatupad ng pagsubok

Fiscal year 2020

* Ang pagsusulit sa pagsusuri ng kasanayan para sa Tinukoy na Bihasang Manggagawa (Larangan ng Aviation: Airport Ground Handling) ay hindi naipatupad sa fiscal year 2020.

Fiscal year 2019

Ang pagsusulit sa pagsusuri para sa Tinukoy na Bihasang Manggagawa (i) sa larangan ng konstruksiyon ay hindi naipatupad sa fiscal year 2019.

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page