Mga dayuhan na nais magtrabaho sa Japan sa ilalim ng istado ng paninirahan na "Tinukoy na bihasang manggagawa"

Sistema para sa tinukoy na bihasang manggagawa

Para sa mga nais alamin ang kabuuan ng sistema
Leaflet[Itinatag ang istado ng paninirahan na "Tinukoy na bihasang manggagawa"] PDF (Hapon)PDF
Ang pahina sa "Paliwanag ukol sa sistema" na nakalagay ang leaflet na nakasalin sa 12 na wika.

(3) Impormasyon tungkol sa pagsusulit

Ang mga dayuhan na nais magtrabaho sa Japan bilang tinukoy na bihasang manggagawa ay kinakailangan na pumasa ng pagsusulit kaugnay sa bihasa sa pagtratrabaho at pagsusulit sa Nihongo.
Listahan ng mga iskedyul ng pagsusulit PDF (Hapon)PDF (Ito ay nilikha na may sanggunian sa impormasyon sa mga website ng mga ministro at samahan na nagsasagawa ng pagsusulit.)

Babala
Ang impormasyon sa listahan ng iskedyul ng pagsusulit ay ang impormasyon sa oras ng paglalathala. Para sa pinakabagong impormasyon sa iskedyul ng pagsubok, mangyaring tingnan ang mga website ng "Impormasyon tungkol sa pagsusulit" tulad nang "Pagsusulit sa Nihongo (Para sa lahat ng larangan)","Pagsusulit sa Nihong (Para sa larangan ng nursing care) " o "Pagsusulit para sa bihasa sa pagtratrabaho"

Daloy ng pamamaraan para sa bawat bansa

Depende sa bansa, may kaso na kinakailangan may asikasuhin sa nagpapadalang bansa.

"Impormasyon ayon sa bansa"

Impormasyon ayon sa larangan

Maaaring nakahayag ang mga impormasyon ukol sa trabaho o pagbukas ng seminar ayon sa mga larangan na may pahintulot sa pagtanggap.
Tingnan ang link sa ibaba para sa karagdagang impormasyon.

"Impormasyon ayon sa larangan"

Guidebook para sa tinukoy na bihasang manggagawa

Para sa mga dayuhan na nag-iisip na magtrabaho sa ilalim ng istado ng paninirahan na “tinukoy na bihasang manggagawa”, ginawa gamit ang madaling Nihongo ang mga nilalaman ng sistema ng tinukoy na bihasang manggagawa, mga pagsusulit, at mga kinakailangang dokumento.

"Guidebook para sa tinukoy na bihasang manggagawa (para sa mga dayuhan) PDF (Hapon)PDF"

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page