Pag-handle sa epekto ng pagkalat ng COVID-19

Mga bagay tungkol sa aplikasyon para sa paninirahan

(1) Para sa mga indibidwal na nakatapos ng “training para sa teknikal intern (ii)”

Kung hindi pa handa na ilipat ang istado ng paninirahan sa "Tinukoy na Bihasang Manggagawa(i)" dahil sa mga epekto ng COVID-19, maaaring mag-aplay na baguhin ang istado ng paninirahan sa ”Itinalagang Gawain (Maaring magtrabaho ng apat na buwan)”

Ang mga natanggal sa trabaho dahil sa dulot ng COVID-19 habang nananatili bilang “tinukoy na bihasang manggagawa”

Kung nais magtrabaho sa isang larangan bukod sa tukoy na larangan ng industriya kung saan dating aktibo, at kailangang pumasa sa pagsusulit, maaaring mag-aplay na baguhin ang istado ng paninirahan sa “Itinalagang Gawain (maaaring magtrabaho ng isang taon, sa pinakamahaba)”

Mga bagay tungkol sa suporta

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page