Karagdagang paggamit ng mga gate na may face recognition o kumikilala ng mukha (Paunawa)

1. Paggamit ng gate na may face recognition para sa mga pamamaraan ng pag-alis at pagpasok ng mga dayuhan

Ang Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ay kasalukuyang nagpapatakbo ng gate na may face recognition para sa mga pamamaraan ng pag-alis at pagbabalik ng mamamayang Hapon. Simula noong Hulyo 24, 2019 (unang taon ng Reiwa) sa Paliparan ng Haneda, sinimulan ang plano sa pagpapatakbo ng mga gate na may face recognition para sa mga dayuhan, pati na rin sa Internasyonal na Paliparan ng Narita, Internasyonal na Paliparan ng Kansai, paliparan ng Fukuoka, at Internasyonal na Paliparan ng Chubu, paliparan ng New Chitose, at paliparan ng Naha. Para sa detalyadong schedule, mangyaring tingnan ang "Listahan ng mga paliparan na mayroong gate na may face recognition (unang taon ng Reiwa) [PDF]" sa itaas.

Walang kinakailangang paunang pagpaparehistro upang magamit ang gate na may face recognition.
Bilang karagdagan, maaari itong gamitin ng mga mamamayan ng Hapon tulad ng dating pamamaraan para sa pagbabalik sa Japan.

Layunin ng pagtatag

Upang gawing realidad ang bansa na mayabong sa turismo, iba't ibang pagsisikap ang ginawa upang itaas ang bilang ng mga dayuhang turista na bumibisita sa Japan mula sa 40 milyon noong 2020 hanggang 60 milyon sa 2030, tulad ng teknolohiya sa face recognition upang gawing praktikal ang mga pamamaraan ng pag-alis at pagbalik ng mga mamayang Hapon at mga pamamaraan ng pag-alis ng mga dayuhang mamamayan, at upang makapaglaan ng higit pang mga opisyal ng imigrasyon na magsusuri ng mga dayuhan, upang mapabilis ang proseso habang pinapanatili ang mahigpit na pagsusuri.

Gate na may face recognition

2. Gabay para sa paggamit

Chinecheck ng gate na may face recognition ang mukha ng tao sa pamamagitan ng pagkumpara ng litrato ng mukha sa IC ng IC passport at litrato ng mukha na kinuha gamit ang camera ng gate na may face recognition. Kung nakumpleto ang pagkumpirma ng mukha at walang problema, maaari nang dumaan sa gate. Kung gagamit ng gate na may face recognition, hindi kinakailangan kumuha ng tatak sa pasaporte mula sa opisyal ng imigrasyon.

(Note) Tungkol sa stamp (ng pasaporte)

Ang pasaporte ay hindi tatatakan.
Ang mga nagnanais na magkaroon ng stamp/tatak sa pasaporte bago umalis ay dapat, pagkatapos dumaan sa gate na may face recognition, sumangguni sa tauhan o mga kawani ng bawat tanggapan ng pagsusuri na nakatayo sa likod ng gate bago sumakay sa eroplano. Kung papasok naman ay sumangguni sa tauhan sa likod ng gate bago dumeretso sa may customs.
Mangyaring tandaan na pagkatapos ng mga puntos sa itaas, hindi na tatanggapin ang mga aplikasyon para sa stamp/tatak sa pasaporte. Para sa mga nangangailangan ng record ng pag-alis / pagpasok (pagbabalik) ng bansa, mangyaring gawin ang pamamaraan sa paghiling ng pagpapakita ng record para sa pag-alis / pagpasok (pagbabalik) (Lilipat sa website na gumagabay sa pamamaraan)
Gayunpaman, kung may mga sumusunod na pangyayari na agarang nangangailangan ng katibayan ng pag-alis / pagpasok (pagbabalik), mangyaring makipag-ugnay sa Rehiyunal na Opisina ng Imigrasyon at Pagkontrol ng Paninirahan na nagsagawa ng pamamaraan ng departure.

 • Pamamaraan para sa muling pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho dahil sa pag-expire ng haba ng panahon ng bisa nito habang nasa ibang bansa
 • Pamamaraan para sa notipikasyon ng pag-pasok kung bumalik mula sa ibang bansa
 • Pamamaraan ng katibayan para sa kabuuang panahon (panahon ng exemption) na nauugnay sa seguro sa pensyon
 • Pamamaraan ng exemption sa buwis ng mga hindi residente
 • Pamamaraan sa aplikasyon ng dayuhang visa

(Note) Tungkol sa larawan / litrato ng mukha

Ang larawan ng mukha na kuha sa gate na may face recognition ay gagamitin lamang para sa pagpapatunay ng identity o pagkakakilanlan ng tao at hindi ito sina-save.

Mga paalala para sa paggamit ng gate na may face recognition

 1. Para sa paggamit ng gate na may face recognition,
  • Nagmamay-ari ng IC na pasaporte
  • Kayang gamitin ang makina mag-isa
  • Mahigit sa 135 cm ang tangkad
  • Para sa mga dayuhan, bilang karagdagan sa nakasaad sa itaas ay may istado ng paninirahan ng "pansamantalang bisita" (maliban sa pag-alis ng bansa na mayroong permiso ng muling pagpasok) na aalis na ng bansa.
  ang mga ito ay kinakailangan.
 2. Kung hindi kayang magamit ang gate na may face recognition dahil sa kung anumang kadahilanan, tulad nang hindi makumpirma ang identity o pagkakakilanlan sa pagkumpara ng mukha sa litrato, mangyaring gawin ang pamamaraan sa booth ng pagsusuri.
 3. Kung nakasuot ng sumbrero, salaming pang-araw, o face mask sa pagkuha ng larawan/litrato ng mukha, o kung ang bangs ay umaabot hanggang sa mata, maaari itong makagambala sa pagtutugma ng imahe ng mukha, kaya mangyaring alisin ang mga ito bago magpakuha ng litrato.

3. Pangkalahatang-ideya ng gate na may face recognition at pamamaraan ng pagpapatakbo nito

Maaari kumpletuhin ang pamamaraan para sa pagbabalik sa Japan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin sa display at pagsasagawa ng mga simpleng operasyon.

Pangkalahatang-ideya ng gate na may face recognition

Pangkalahatang-ideya ng gate na may face recognition
 1. Makinang tagabasa ng pasaporte
  Maaaring mabasa ng makina ang pahina na may personal na impormasyon sa pasaporte kahit anong direksyon man ito ipatong, pakanan man o pakaliwa.
 2. Gabay na LED para sa labasan
  Ang LED ay iilaw pagkatapos ng proseso at gagabay papuntang labasan
 3. Pinto ng gate
  Awtomatikong pagbukas at pagsara ng pinto ng labasan
 4. Pagkuha ng litrato sa mukha
  Pagkuha ng litrato ng mukha gamit ang kalahating salamin at pagpapakita ng patnubay sa paggamit.
 5. Gabay na LED para sa pagpasok
  Gabay sa pagpasok/bawal na pagpasok na madaling intindihin sa isang tingin lamang

Paraan ng paggamit ng gate na may face recognition

01 Pasaporte

Pagbasa ng pasaporte
Buksan ang pahina ng IC na pasaporte na may larawan ng mukha, i-turn over ito sa passport reader na umiilaw asul ang LED, at awtomatikong babasahin ng makina ang impormasyon sa IC na pasaporte.

02 Pagkilala sa mukha

Pagbibigay ng litrato ng mukha
Ang litrato ng mukha ay kukuhanin gamit ang built-in na camera sa gate na may face recognition. Tumingin nang diretso, humarap sa camera, at maghintay ng ilang sandali hanggang sa matapos ang pagkuha ng litrato.
(Note) Mangyaring tanggalin ang sombrero, face mask, at sunglasses. Gayundin, kung ang bangs ay umabot hanggang sa mata, maaari itong makagambala sa pagsusuri ng litrato.

03 Pagtatapos

Pagdaan sa gate
Pagkatapos ng pagkumpirma ng mukha at walang problema, bubukas ang gate at maaari nang makapasok. Kung gagamit ng gate na may face recognition, ang tatak sa pasaporte mula sa opisyal ng imigrasyon ay hindi kinakailangan. Kung nais magkaroon ng tatak sa pasaporte, mangyaring sumangguni sa pinakamalapit na tauhan.

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page