Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente

FRESC Logo

Bagong impormasyon

NEW
Pebrero 17
Ni-revise ang leaflet ng FRESC help desk (Bersyon ng madaling hapon).
Oktubre 13 Naitala ang paggamit ng help desk ng FRESC (Larawan)
Setyembre 18 Na-upload sa YouTube channel ng Ministro ng Hustisya ang informational video tungkol sa FRESC Lilipat sa ibang website
* naka-upload din sa ibabang parte ng webpage na ito.
Setyembre 4 Idinagdag ang leaflet ng FRESC help desk (Bersyon ng iba’t ibang wika).
Agosto 24 Ang FRESC help desk ay nabuksan noong Setyembre 1 (Martes).
Hulyo 31 Ang homepage ay na-update.
Hulyo 6 Naganap ang seremonya sa Pagbubukas ng Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente

Mga topic

Menu

Listahan ng mga pampublikong Leaflet tungkol sa Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente

Listahan ng mga video ng Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente

FRESC Help Desk

Ito ay tanggapan ng mga katanungan sa telepono para sa mga dayuhan na naghihirap dahil sa mga epekto ng COVID-19.

 • Oras ng pagkonsulta
  • Mula Lunes hanggang Biyernes (sarado kungSabado/Linggo/national holiday)
  • Mula 9:00 a.m. hanggang 5:00 p.m.
 • Tel 0120-76-2029 (Walang bayad ang free dial na numero ng Telepono)
 • Mga sinusuportahang wika (14 na wika)
  Wikang hapon na madaling unawain, Ingles, Chinese (Simplified na Chinese / Tradisyunal na Chinese), Korean, Spanish, Portuguese, Vietnamese, Nepal, Thai, Indonesian, Filipino (Tagalog), Burmese, Khmer (Cambodia), Mongolian

Leaflet ng FRESC Help Desk

Paggamit ng help desk (Larawan)

Larawan ng Sentro ng suporta ng mga dayuhang residente (FRESC)
  • Para sa mga paghihirap/problema dulot ng epekto ng COVID-19 na nakamarka [*], mangyaring makipag-ugnay sa FRESC sa telepono (0120-76-2029). Libre ito.
   * Kung malapit na mawalang bisa ang visa, walang trabaho at walang pera, hindi makauwi ng sariling bansa, at iba pa.
  • Sa help desk, maririnig muna ang wikang Hapon na madaling unawain.
  • Maaaring magsalita gamit ang 14 na wika. Ang paghahanda ay maaaring tatagal nang ilang sandali. Huwag ibaba ang telepono at maghintay.
  • Ang help desk ay makikinig sa problema at magbibigay ng mga impormasyon na makakatulong at mga kinakailangan para sa pagpapanatili sa Japan.
  • Kung kinakailangan, ang ibang mga staff ng FRESC mula sa ibang window ay makikinig din.
  • Maaaring tumawag sa telepono kahit ilang beses kung mayroong mga bagay na hindi naintindihan.
FRESC icon

Foreign Residents Support Center (FRESC)

Yotsuya Tower 13F 1-6-1 Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0004
Navi dial: 0570-011000
(Mula sa IP na telepono o ibayong dagat/Ibang bansa: 03-5363-3013)

Kailangan ang Adobe Reader sa pagbabasa ng PDF na file.
Kapag hindi malinaw ang kinalalabasan, gamitin ang pinakabagong bersyon.

Taas ng page