ការផ្ដល់ជំនួយជាពហុភាសាសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់FRESC

ជូនចំពោះជនបរទេសទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងស្នាក់នៅប្រទេសជប៉ុន៖ គាំទ្រជាពហុភាសា សម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជម្ងឺកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មីនៅអូសាកា ណាហ្កូយ៉ា តូក្យូ

យើងនឹងឆ្លើយតបជាពហុភាសា ចាប់ពីពេលប្រឹក្សាយោបល់ និងការណាត់ទុកជាមុន រហូតដល់ថ្ងៃដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង ។

ភាសាជប៉ុន・ភាសាអង់គ្លេស・ភាសាចិន・ភាសាកូរ៉េ・ភាសាព័រទុយហ្កាល់・ភាសាអេស្ប៉ាញ・ភាសាថៃ・ភាសាវៀតណាម・ភាសាហ្វីលីពីន・ភាសាខ្មែរ・ភាសានេប៉ាល់・ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី・ភាសាមីយ៉ាន់ម៉ា・ភាសាម៉ុងហ្គោលី・ភាសាបារាំង・ភាសាស្រីលង្ការ・ភាសាប៉ាគីស្ថាន・ភាសាបង់ក្លាដែស
*ភាសាដែលប្រើប្រាស់នៅមណ្ឌលចាកវ៉ាក់សាំង គឺមាននៅទីនេះ

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ជនបរទេស ដែលមិនមានលទ្ធភាពធ្វើការណាត់ទុកជាមុនក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង ដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃការប្រើប្រាស់ភាសា យើងខ្ញុំបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតក្នុងកិច្ចខិតខំសម្រាប់ផ្តល់ការគាំទ្រជាពហុភាសា ដើម្បីបង្កើនឱកាសចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ជនបរទេសឱ្យបានកាន់តែច្រើន។
សម្រាប់អ្នកដែលចង់អានទំព័រនេះជាភាសាជប៉ុនងាយៗ សូមចុចត្រង់នេះ

1 ការចំណាយ

ការចំណាយលើការចាក់វ៉ាក់សាំង គឺឥតគិតថ្លៃ។ (ការចំណាយក្នុងការធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង គឺជាបន្ទុកផ្ទាល់ខ្លួន។)

2 ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

លោកអ្នកដែលទទួលបានប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងមានលេខរៀងបន្ទាប់

*លោកអ្នកដែលរស់នៅក្រៅពីតូក្យូ អូសាកា និងណាហ្កូយ៉ា ក៏មានសិទ្ធិផងដែរ។
*លោកអ្នកដែលពុំទាន់បានទទួលប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង សូមប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងតំបន់ ដែលលោកអ្នកកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ សូមប្រឹក្សាយោបល់ទៅកាន់បញ្ជរផ្តល់ជំនួយFRESC

3 របៀបណាត់ទុកជាមុន

បញ្ជរទូរស័ព្ទសម្រាប់ការណាត់ទុកជាមុនក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់FRESC

លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់់ការណាត់ទុកជាមុន៖ 03-4332-2601

 • ចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ (ឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃបុណ្យ)
 • ចាប់ពីម៉ោង 9 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 5 ល្ងាច
 • អាចឆ្លើយតបជាពហុភាសា
 • ក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរ ឬលុបចោលការណាត់ទុកជាមុន សូមទំនាក់ទំនងមកទីនេះកុំបីអាក់ខានឡើយ។

4 ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង

*សូមមេត្តាកុំទំនាក់ទំនងទៅមន្ទីពេទ្យ។

តូក្យូ

ណាហ្កូយ៉ា

អូសាកា

5 កាលបរិច្ឆេទនៃការបើកដំណើរការ

តូក្យូ

JCHO Tokyo Takanawa Hospital បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកជាមុន

 • ចាប់ផ្តើមការណាត់ទុកជាមុន៖ (ថ្ងៃចន្ទ) ថ្ងៃទី11 ខែ10
 • ចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំង៖ ចាប់ពី (ថ្ងៃពុធ) ថ្ងៃទី20 ខែ10

ណាហ្កូយ៉ា

Nagoya Congress Center (មជ្ឈមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងទ្រង់ទ្រាយធំ) បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកជាមុន

 • ចាប់ផ្តើមការណាត់ទុកជាមុន៖ (ថ្ងៃចន្ទ) ថ្ងៃទី11 ខែ10
 • ថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំង (លើកទី1)៖ (ថ្ងៃអង្គារ) ថ្ងៃទី19 ខែ10, (ថ្ងៃពុធ) ថ្ងៃទី20 ខែ10
 • ថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំង (លើកទី2)៖ (ថ្ងៃអង្គារ) ថ្ងៃទី16 ខែ11, (ថ្ងៃពុធ) ថ្ងៃទី17 ខែ11

Fujita Health University Bantane Hospital បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកជាមុន

 • ចាប់ផ្តើមការណាត់ទុកជាមុន៖ (ថ្ងៃសុក្រ) ថ្ងៃទី22 ​ខែ10
 • ថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំង (លើកទី1)៖ (ថ្ងៃអង្គារ) ថ្ងៃទី26 ខែ10, (ថ្ងៃពុធ) ថ្ងៃទី27 ខែ10, (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) ថ្ងៃទី28 ខែ10, (ថ្ងៃសុក្រ) ថ្ងៃទី29 ខែ10
 • ថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំង (លើកទី2)៖ (ថ្ងៃអង្គារ) ថ្ងៃទី16 ខែ11, (ថ្ងៃពុធ) ថ្ងៃទី17 ខែ11, (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) ថ្ងៃទី18 ខែ11, (ថ្ងៃសុក្រ) ថ្ងៃទី19 ខែ11

JCHO Chukyo Hospital បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកជាមុន

 • ចាប់ផ្តើមការណាត់ទុកជាមុន៖ (ថ្ងៃសុក្រ) ថ្ងៃទី22 ​ខែ10
 • ថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំង (លើកទី1)៖ (ថ្ងៃចន្ទ) ថ្ងៃទី8 ខែ11, (ថ្ងៃពុធ) ថ្ងៃទី10 ខែ11, (ថ្ងៃអង្គារ) ថ្ងៃទី16 ខែ11, (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) ថ្ងៃទី18 ខែ11
 • ថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំង (លើកទី2)៖ (ថ្ងៃចន្ទ) ថ្ងៃទី29 ខែ11, (ថ្ងៃពុធ) ថ្ងៃទី1 ខែ12, (ថ្ងៃអង្គារ) ថ្ងៃទី7 ខែ12, (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) ថ្ងៃទី9 ខែ12

អូសាកា

Nanko Hospital បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកជាមុន

 • ចាប់ផ្តើមការណាត់ទុកជាមុន៖ (ថ្ងៃចន្ទ) ថ្ងៃទី11 ខែ10
 • ចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំង៖ ចាប់ពី (ថ្ងៃពុធ) ថ្ងៃទី20 ខែ10

6 ការប្រុងប្រយ័ត្ននៅទីតាំងចាកវ៉ាក់សាំង

ការណាត់ទុកជាមុន

 • សម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រព្រឹត្តទៅដោយការណាត់់ទុកមុនទាំងស្រុង។ សូមធ្វើការណាត់ទុកជាមុនតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់ 「បញ្ជរទូរស័ព្ទសម្រាប់ការណាត់ទុកជាមុនក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់FRESC」
 • ចំពោះលោកអ្នកដែលពុំមានប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង និងលោកអ្នកដែលពុំបានធ្វើការណាត់ទុកជាមុន បើទោះជាលោកអ្នកអញ្ជើញទៅផ្ទាល់ដល់ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយ ក៏លោកអ្នកពុំអាចទទួលបាននូវការចាក់វ៉ាក់សាំងដែរ ដូច្នេះសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះចំនុចទាំងនេះ។

ឯកសារដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំង

 • ប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង
 • បែបបទត្រួតពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្របឋមសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង (ជាឯកសារដែលបានបំពេញព័ត៌មានចូលគ្រប់គ្រាន់ដោយគ្មានខ្វះចន្លោះណាមួយនៅលើបែបបទត្រួតពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្របឋមសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងជាភាសាជប៉ុន ជាពិសេសព្រមទាំងមានការកត់ត្រាចូលបែបបទនេះផងដែរស្ដីអំពីកម្ដៅនៃរាងកាយនៅថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំង)
  (បែបបទត្រួតពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្របឋមសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានសរសេរជាពហុភាសាគឺមាននៅទីនេះ (គេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាព) ចូលទៅកាន់ទំព័រខាងក្រៅ ដើម្បីពិនិត្យមើល និងទុកជាឯកសារយោង រួចហើយសូមបំពេញចូលទៅក្នុងបែបបទត្រួតពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្របឋមសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលសរសេរភាសាជប៉ុន)
 • ប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាព (ចំពោះអ្នកដែលមានតែប៉ុណ្នោះ)
 • ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួន (លិខិតឆ្លងដែន កាតស្នាក់នៅជាដើម)
 • ប្រសិនបើលោកអ្នកមានប្រើប្រាស់ថ្នាំជាប្រចាំពីវេជ្ជបណ្ឌិត សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវសៀវភៅកំណត់ត្រាថ្នាំនោះផងដែរ

បម្រុងប្រយ័ត្ននៅថ្ងៃចាកវ៉ាក់សាំង

 • សូមមេត្តាពាក់ម៉ាស់ជាដាច់ខាត។ ម្យ៉ាងទៀត សូមកុំជជែកគ្នានៅក្នុងកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង។
 • នៅថ្ងៃចាកវ៉ាក់សាំង ចំពោះលោកអ្នកដែលមានអាការៈផ្តាសាយ ព្រមទាំងមានស្ថានភាពសុខភាពមិនល្អ មិនអាចអញ្ជើញមកបានទេ។ នៅពេលនោះ សូមលោកអ្នកទំនាក់ទំនងទៅកាន់ 「បញ្ជរទូរស័ព្ទសម្រាប់ការណាត់ទុកជាមុនក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់FRESC」 ដើម្បីសុំលុបចោលការចាក់វ៉ាក់សាំង
 • វ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវចាក់នៅផ្នែកខាងលើនៃស្មា ដូច្នេះសូមអញ្ជើញមកដោយសម្លៀកបំពាក់ ដែលងាយស្រួលបញ្ចេញស្មាបានជាដាច់ខាត។

បម្រុងប្រយ័ត្ននៅតាមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងនីមួយៗ

JCHO Tokyo Takanawa Hospital (តូក្យូ) បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកជាមុន

 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌអាយុ៖ ចាប់ពី 12ឆ្នាំឡើងទៅ
  *ករណីលោកអ្នកដែលមានអាយុក្រោម 15ឆ្នាំមានបំណងចង់ទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង ជាគោលការណ៍គឺចាំបាច់ត្រូវមានហត្ថលេខារបស់អាណាព្យាបាល (នៅកន្លែងចុះហត្ថលេខានៃបែបបទត្រួតពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្របឋមសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង) និងអ្នកធ្វើដំណើរមកអមជាមួយ។

Nagoya Congress Center (ណាហ្គូយ៉ា) បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកមុន

 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌអាយុ៖ ចាប់ពី 12ឆ្នាំឡើងទៅ
  *ករណីលោកអ្នកដែលមានអាយុក្រោម 15ឆ្នាំមានបំណងចង់ទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង ជាគោលការណ៍គឺចាំបាច់ត្រូវមានហត្ថលេខារបស់អាណាព្យាបាល (នៅកន្លែងចុះហត្ថលេខានៃបែបបទត្រួតពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្របឋមសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង) និងអ្នកធ្វើដំណើរមកអមជាមួយ។
 • ថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំង (លើកទី1)៖ (ថ្ងៃអង្គារ) ថ្ងៃទី19 ខែ10, (ថ្ងៃពុធ) ថ្ងៃទី20 ខែ10
 • ថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំង (លើកទី2)៖ (ថ្ងៃអង្គារ) ថ្ងៃទី16 ខែ11, (ថ្ងៃពុធ) ថ្ងៃទី17 ខែ11
 • ដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលពុំមានចំណតយានជំនិះដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់លោកអ្នក ដែលអញ្ជើញមកចាកវ៉ាក់សាំង ដូច្នេះសូមប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈ។

Fujita Health University Bantane Hospital (ណាហ្គូយ៉ា) បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកជាមុន

 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌអាយុ៖ ចាប់ពី 12ឆ្នាំឡើងទៅ
  *ករណីលោកអ្នកដែលមានអាយុក្រោម 15ឆ្នាំមានបំណងចង់ទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង ជាគោលការណ៍គឺចាំបាច់ត្រូវមានហត្ថលេខារបស់អាណាព្យាបាល (នៅកន្លែងចុះហត្ថលេខានៃបែបបទត្រួតពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្របឋមសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង) និងអ្នកធ្វើដំណើរមកអមជាមួយ។

JCHO Chukyo Hospital (ណាហ្គូយ៉ា) បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកជាមុន

 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌអាយុ៖ ចាប់ពី 12ឆ្នាំឡើងទៅ
  *ករណីលោកអ្នកដែលមានអាយុក្រោម 15ឆ្នាំមានបំណងចង់ទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង ជាគោលការណ៍គឺចាំបាច់ត្រូវមានហត្ថលេខារបស់អាណាព្យាបាល (នៅកន្លែងចុះហត្ថលេខានៃបែបបទត្រួតពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្របឋមសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង) និងអ្នកធ្វើដំណើរមកអមជាមួយ។

Nanko Hospital (អូសាកា) បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកជាមុន

 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌអាយុ៖ ចាប់ពី 15ឆ្នាំឡើងទៅ
  *ករណីលោកអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី 15ឆ្នាំ ដល់ 18ឆ្នាំ ចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកធ្វើដំណើរមកអមជាមួយ (នៅកន្លែងចុះហត្ថលេខានៃបែបបទត្រួតពិនិត្យវេជ្ជសាស្ត្របឋមសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំង អ្នកធ្វើដំណើរមកអមជាមួយត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយផ្ទាល់)

7 ការឆ្លើយតបក្នុងថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំង

មានការអនុវត្តក្នុងការផ្តល់ជំនួយលើការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ជាពហុភាសា (*) ក្នុងកំឡុងពេលសួរនាំស្ដីអំពីអាការៈផ្សេងៗជាដើមនៅតាមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង
*ភាសាជប៉ុន・ភាសាអង់គ្លេស・ភាសាចិន・ភាសាកូរ៉េ・ភាសាព័រទុយហ្កាល់・ភាសាអេស្ប៉ាញ・ភាសាថៃ・ភាសាវៀតណាម・ភាសាហ្វីលីពីន・ភាសានេប៉ាល់・ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី・ភាសាមីយ៉ាន់ម៉ា・ភាសាបារាំង

8 ប្រភេទវ៉ាក់សាំង

តូក្យូ

 • JCHO Tokyo Takanawa Hospital៖ ក្រុមហ៊ុនហ្វាយហ្សើ បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកជាមុន

ណាហ្កូយ៉ា

 • Nagoya Congress Center៖ ក្រុមហ៊ុនតាកេដា / ម៉ូដែនណា បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកជាមុន
 • Fujita Health University Bantane Hospital៖ ក្រុមហ៊ុនហ្វាយហ្សើ បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកជាមុន
 • JCHO Chukyo Hospital៖ ក្រុមហ៊ុនហ្វាយហ្សើ បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកជាមុន

អូសាកា

 • Nanko Hospital៖ ក្រុមហ៊ុនហ្វាយហ្សើ បានបិទបញ្ចប់ការណាត់ទុកជាមុន

9 ចំនួនដងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង

2ដង

 • ករណីចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទហ្វាយហ្សើ ជាទូទៅគឺនៅ 3សប្តាហ៍ក្រោយចាក់លើកទី1 នឹងត្រូវចាក់លើកទី2 (ក្នុងថ្ងៃតែមួយនៅ 3សប្តាហ៍ក្រោយ)។
 • ករណីចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ​តាកេដា / ម៉ូដែនណា ជាទូទៅគឺនៅ 4សប្តាហ៍ក្រោយចាក់លើកទី1 នឹងត្រូវចាក់លើកទី2 (ក្នុងថ្ងៃតែមួយនៅ 4សប្តាហ៍ក្រោយ)

*ជាគោលការណ៍ ស្តីអំពីថ្ងៃចាក់វ៉ាក់សាំងគឺត្រូវណាត់ទុកជាមុនសម្រាប់ការចាក់់លើកទី1 និងលើកទី2 ជាមួយគ្នាតែម្តង។

10 លំហូរនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង

▼ និវេសនជនរយៈពេលមធ្យម និងវែង (អ្នកដែលពុំទាន់ទទួលបានប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន)

11 ផែនទីនៃទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង

តូក្យូ

ណាហ្កូយ៉ា

អូសាកា

12 ខិត្តប័ណ្ណរៀបរាប់ស្ដីអំពីការផ្តល់ជំនួយជាពហុភាសាសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់FRESC

13 ផ្សេងៗ

 • ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកនេះគឺផ្អែកលើគោលការណ៍ច្បាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ (ច្បាប់ពិសេសលើការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី)។ ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមានចេញអាការៈប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំង លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវការសង្រ្គោះដោយផ្អែកលើច្បាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ (ល័ក្ខខ័ណ្ឌជំនួយពីច្បាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ៖ ដូចជាចំណាយលើការព្យាបាល ប្រាក់ឧបត្ថម្ភវេជ្ជសាស្រ្ត ប្រាក់សោធនពិការភាព ប្រាក់ចំណាយលើបុណ្យសព ប្រាក់ឧបត្ថម្ភមរណភាពជាដើម)។
 • លោកអ្នកដែលពុំមានទំនុកចិត្តក្នុងការនិយាយភាសាជប៉ុន និងលោកអ្នកដែលពុំយល់ពីរបៀបណាត់ទុកជាមុន និងវិធីទទួលយកប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង សូមប្រឹក្សាយោបល់ទៅកាន់ បញ្ជរផ្ដល់ជំនួយលើការស្នាក់នៅរបស់ជនបរទេសFRESC (PDF) (ភាសាជប៉ុន) PDF (0120-76-2029 (ឥតគិតថ្លៃសេវាទូរស័ព្ទ)) លោកអ្នកអាចប្រឹក្សាយោបល់ជាពហុភាសាបាន។

ប្រសិនបើ មើលឯកសារ pdf គឺត្រូវការ Adobe Reader
ប្រសិនបើ វាមិនត្រូវបានបង្ហាញត្រឹមត្រូវទេ សូមប្រើកំណែចុងក្រោយ។

ទំព័រលើ