Энэхүү вебсайтын орчуулгыг гэрээт гүйцэтгэгч орчуулсан тул Япон хэл дээрх мэдээллийг албан ёсны мэдээлэл гэж үзнэ.

  • COVID-19
  • Оршин суугчийн үнэмлэх гэх зэргийг унших аппликейшн
  • үргэлжлүүлэн ажиллуулах дэмжлэгийн талаар
  • Шинээр гадаад ажиллах хүчин
  • PLAY

  • STOP

Мэдээлэл

Мэдээллийн системийн танилцуулга

Хүчингүй болсон оршин суугчийн үнэмлэх, тусгай байнгын оршин суугчийн гэрчилгээний дугаарыг баталгаажуулах мэдээллийг өгч байна.

Хүчингүй болсон оршин суугчийн үнэмлэх, тусгай байнгын оршин суугчийн гэрчилгээний дугаарыг баталгаажуулах мэдээллийг өгч байна.Шинэ цонхонд нээх
Энэ системийг бямба, ням, амралтын өдрүүдээс бусад өдрүүдэд 17-20 цагийн хооронд 3 цаг орчим засвар үйлчилгээ (өгөгдлийн шинэчлэлт) хийх тул ашиглах боломжгүй болохыг анхаарна уу.

Гарчиг

Хилийн шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газар нь Хууль зүйн яамны харьяа агентлаг хэлбэрээр 2019 оны 4-р сарын 1-нд байгуулагдсан.

Хилийн шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газрын талаар та ямархуу төсөөлөлтэй байдаг вэ?
Хилийн шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газар гэсэн нэрийг анх удаа сонсож байж болно.
Энэхүү бичлэг нь та бүхэнд Хилээр шалган нэвтрүүлэх, оршин суух хяналтын газрын үйл ажиллагаа, үүргийн талаар мэдээлэл өгөх зорилгоор хийсэн 30 секундийн бичлэг юм.

Бүрэн эхээр нь энд дарж үзнэ үү(Шинэ цонхоор үзэх)
Эхлэл рүү буцах