सूचना प्रशारण

आप्रवास निवासी नियन्त्रण विभाग (निम्न "यो एजेन्सी" भनेर चिनिन्छ) सँग सार्वजनिक सम्बन्ध गतिविधिहरू लाई अझ बृद्धि गर्न न्याय मन्त्रालय आप्रवास निवासी नियन्त्रण विभाग तथा स्थानीय आप्रवासन र निवास प्रशासन कार्यालयमा SNS एकाउन्ट ( निम्न यस एकाउन्ट लाई मानिन्छ ) प्राप्त गरेर सूचना प्रसार गर्दैछौं।

अध्यागमन तथा आप्रवासी नियन्त्रण विभाग / अध्यागमन तथा आप्रवासी नियन्त्रण आधिकारिक SNS प्रयोगको नितिको लागि

SNS मार्फत जानकारी प्रसारित गर्दा हामी निम्न कार्य निति स्थापना गर्नेछौं।

अध्यागमन तथा आप्रवासी नियन्त्रण विभाग / अध्यागमन तथा आप्रवासी नियन्त्रण आधिकारिक SNS प्रयोगको नितिको लागि

Twitter

मुख्य सञ्चालन एकाउन्टको नाम Twitter लिंक
न्याय मन्त्रालय आप्रवास निवासी नियन्त्रण विभाग MOJ_IMMI
साप्पोरो इमिग्रेशन ब्यूरो IMMI_SAPPORO
सेन्दाई इमिग्रेशन ब्यूरो IMMI_SENDAI
टोक्यो इमिग्रेशन ब्यूरो IMMI_TOKYO
टोक्यो इमिग्रेशन ब्यूरो
नरिता एयरपोर्ट शाखा
IMMI_NARITA
टोक्यो इमिग्रेशन ब्यूरो
हानेदा एयरपोर्ट शाखा
IMMI_HANEDA
टोक्यो इमिग्रेशन ब्यूरो
योकोहामा शाखा
IMMI_YOKOHAMA
नागोया इमिग्रेशन ब्यूरो IMMI_NAGOYA
नागोया इमिग्रेशन ब्यूरो
च्यूबू एयरपोर्ट शाखा
IMMI_CHUBU
ओसाका इमिग्रेशन ब्यूरो IMMI_OSAKA
ओसाका इमिग्रेशन ब्यूरो
खान्साई एयरपोर्ट शाखा
IMMI_KANSAI
ओसाका इमिग्रेशन ब्यूरो
कौबे शाखा
IMMI_KOBE
हिरोसिमा इमिग्रेशन ब्यूरो IMMI_HIROSHIMA2
ओसाका इमिग्रेशन ब्यूरो IMMI_TAKAMATSU
ओसाका इमिग्रेशन ब्यूरो IMMI_FUKUOKA
ओसाका इमिग्रेशन ब्यूरो
नाहा शाखा
IMMI_NAHA
हिगासि निहोन(पुर्बी जापान) अध्यागमन केन्द्र IMMI_HIGASHI
ओमुरा अध्यागमन केन्द्र IMMI_OMURA

Facebook

मुख्य सञ्चालन एकाउन्टको नाम Facebook लिंक
न्याय मन्त्रालय आप्रवास निवासी नियन्त्रण विभाग ImmigrationServicesAgency.MOJ
नागोया इमिग्रेशन ब्यूरो
परीक्षा व्यवस्थापन विभाग स्वीकृति वातावरण समायोजन शुल्क
nagoya.nyukan.support नागोया इमिग्रेशन ब्यूरो
प्रबन्धक समर्थन प्रबन्धक
फेसबुक पृष्ठ

भिडियो पुस्तकालय

आप्रवास निवासी नियन्त्रण विभागको परिचय र विमानस्थलमा गरिने आप्रवासन र निवास प्रक्रिया सम्बन्धी भिडियोको परिचय दिइएको छ।

इमेल सेवा

यस कार्यालयले इमेल मार्फत जानकारीहरु प्रदान गरिरहेका छौ । विस्तृत विवरणका लागि तलको ब्यानर हेर्नुहोस् ।

इमेल सेवा

शीर्ष पृष्ठ