फुकुओका अध्यागमन विभाग

फुकुओका अध्यागमन विभागको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत फुकुओका प्रान्त, सागा प्रान्त, नागासाकी प्रान्त, ओइता प्रान्त, कुमामोतो प्रान्त, कागोशिमा प्रान्त, मियाजाकी प्रान्त, र ओकिनावा प्रान्त (नाहा शाखाको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत) हरु पर्दछन र मुख्य कार्यालय सहित 1 वटा शाखा र 14 वटा उपशाखा कार्यालयहरू (नाहा शाखा कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको 4 उपशाखा कार्यालयहरू सहित) रहेको छ।

सूचना

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
फुकुओका प्रान्त, साग प्रान्त, नागासाकी प्रान्त, कुमामोतो प्रान्त, ओइता प्रान्त, मियाजाकी प्रान्त, कागोशिमा प्रान्त, ओकिनावा प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
फुकुओका प्रान्त, साग प्रान्त, नागासाकी प्रान्त, कुमामोतो प्रान्त, ओइता प्रान्त, मियाजाकी प्रान्त, कागोशिमा प्रान्त, ओकिनावा प्रान्त

स्थान 810-0073
Fukuoka Legal Affairs Government Complex No.1, 3-5-25, Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)
नाम फोन नम्बर / फ्याक्स कार्य सूची
सामान्य मामलाको डिपार्ट 092-717-5420 /
092-717-5425 (फ्याक्स)
सामान्य मामिला / मानवीय संसाधन आदि
लेखांकन सेक्सन 092-717-5421 लेखा / लेखा व्यवसाय
रोजगार / स्थायी निवास अनुसन्धान विभाग 092-717-7596 निवास परीक्षा सामान्य (रोजगारी / स्थायी निवास)
9:00 देखि 16:00 (नोट 1) शनिबार र आइतबार बाहेक (नोट 2) दिउसोको बिदा समयमा (12:00 बजे देखि 13:00 बजे) को समयमा, हामी कम्पनी र संस्थाहरुको आवेदन सम्बन्धि कार्यहरु बाहेक अन्य काउंटरमा हुने कार्य चाँहि संचालन गरिरहेको हुनेछौ।
रेफ्री विभाग 092-717-5423 साधारण कानुन उल्लंघन अनुसन्धान
सुरक्षा विभाग 092-717-5424 जबरजस्ती देश निकाला गर्ने काम

निशिजिन शाखा कार्यालयल(विदेशमा अध्ययन / प्रशिक्षण परीक्षा सेक्सन)

(स्थान)
814-0005
Nishijin Office 5F, 14-15 Sohara, Sawara-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture

(वैदेशिक अध्ययन र अन्य परीक्षा सम्बन्धिको जिम्मेवार कर्मचारी)
 092-831-4108

(प्राविधिक प्रशिक्षण परीक्षा सम्बन्धिको जिम्मेवार कर्मचारी)
 092-831-4109

निवास परीक्षण सामान्य (वैदेशिक अध्ययन, प्रशिक्षण, प्राविधिक प्रशिक्षण, छोटो अवधिको बसाइ)

निशिजिन शाखा कार्यालयले विभिन्न प्रकारका आवेदनहरु स्वीकार गर्दैन।
सम्पुर्ण आवेदनहरू फुकुओका 1 नम्बर कानुनी मामिला सामान्य सरकारी भवनको छैठौं तल्लामा रहेको कार्यालयद्वारा आवेदनहरू लिईने छ।

 

किताक्यूस्यू शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
फुकुओका प्रान्त, ओइता प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
फुकुओका प्रान्त, ओइता प्रान्त

स्थान 803-0813
Kokura Joint Government Bldg., 5-3 Jonai, Kokura-Kita-ku, Kitakyushu City, Fukuoka Prefecture
फोन / फ्याक्स 093-582-6915 / 093-582-5935 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / हवाई तथा बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

हाकाता पोर्ट शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
प्रक्रियागत कार्य गरिएकोे छैन।

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
प्रक्रियागत कार्य गरिएकोे छैन।

स्थान 812-0031
Fukuoka Port Joint Government Bldg., 8-1 Okihama-cho, Hakata-ku, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture
फोन / फ्याक्स 092-262-2373 / 092-262-2357 (फ्याक्स)
कार्य सूची बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

फुकुओका एयरपोर्ट शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
प्रक्रियागत कार्य गरिएकोे छैन।

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
प्रक्रियागत कार्य गरिएकोे छैन।

स्थान 812-0851
Fukuoka Airport International Flights Terminal Bldg., 739 Oaza Aoki, Hakata-ku Fukuoka City, Fukuoka Prefecture
फोन / फ्याक्स 092-477-0121 / 092-477-7878 (फ्याक्स)
कार्य सूची विमानस्थल सञ्चालन
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

सागा शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
सागा प्रान्त, फुकुओका प्रान्त, नागासाकी प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
सागा प्रान्त, फुकुओका प्रान्त, नागासाकी प्रान्त

स्थान 840-0801
3-3-20 Ekimae-Chuo, Saga City, Saga Prefecture
फोन / फ्याक्स 0952-36-6262 / 0952-36-6261 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / हवाई तथा बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

नागासाकी शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
नागासाकी प्रान्त, सागा प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
नागासाकी प्रान्त, सागा प्रान्त

स्थान 850-0921
Nagasaki Port Joint Government Bldg., 7-29 Matsugae-machi, Nagasaki City, Nagasaki Prefecture
फोन / फ्याक्स 095-822-5289 / 095-828-3871 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / हवाई तथा बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

चुशीमा शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
नागासाकी प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
नागासाकी प्रान्त

स्थान 817-0016
Izuhara Local Joint Government Bldg., 341-42 Izuhara-machi-Higashisato, Tsushima City, Nagasaki Prefecture
फोन / फ्याक्स 0920-52-0432 / 0920-52-6517 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

खुमामोतो शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
कुमामोतो प्रान्त, फुकुओका प्रान्त, ओइता प्रान्त, मियाजाकी प्रान्त,

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
कुमामोतो प्रान्त, फुकुओका प्रान्त, ओइता प्रान्त, मियाजाकी प्रान्त,

स्थान 862-0971
Kumamoto Second Joint Government Bldg., 3-1-53 Oe, Chuo-ku, Kumamoto City, Kumamoto Prefecture
फोन / फ्याक्स 096-362-1721 / 096-363-5431 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / हवाई तथा बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

ओइता शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
ओइता प्रान्त, कुमामोतो प्रान्त, मियाजाकी प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
ओइता प्रान्त, कुमामोतो प्रान्त, मियाजाकी प्रान्त

स्थान 870-8521
Oita General & Legal Affairs Government Bldg. 1F, 7-5 Niage-machi, Oita City, Oita Prefecture
फोन / फ्याक्स 097-536-5006 / 097-536-5030 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / हवाई तथा बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

मियाजाकी शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
मियाजाकी प्रान्त, कुमामोतो प्रान्त,

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
मियाजाकी प्रान्त, कुमामोतो प्रान्त,

स्थान 880-0802
Miyazaki General & Legal Affairs Government Bldg. 2F, 1-1 Beppu-cho, Miyazaki-City, Miyazaki Prefecture
फोन / फ्याक्स 0985-31-3580 / 0985-31-3596 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / हवाई तथा बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

खागोसिमा शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
खागोशिमा प्रान्त, कुमामोतो प्रान्त, मियाजाकी प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
खागोशिमा प्रान्त, कुमामोतो प्रान्त, मियाजाकी प्रान्त

स्थान 892-0812
Kagoshima Port Joint Government Bldg., 2-5-1 Hamamachi, Kagoshima City, Kagoshima Prefecture
फोन / फ्याक्स 099-222-5658 / 099-226-3218 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / हवाई तथा बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

अतिरिक्त कुराहरू

  1. *1 "निवास सम्बन्धि आवेदन" को बारेमा
    नियम अनुसार आवेदन दिने विदेशी नागरिकको ठेगाना भएको क्षेत्राधिकार भएको स्थानीय ब्यूरो वा शाखा कार्यालय अथवा काम बिभाजन गरेको साखा कार्यालयमा आवेदन प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ
  2. *2 "निवास स्थिति प्रमाणपत्र प्रदान आवेदन" को बारेमा
    नियम अनुसार आवेदनको एजेन्ट हुने ब्यक्ती जापान मा स्वीकार गर्ने एजेन्सी को भएको ठाऊ अथवा आफन्तहरुको ठेगाना भएको क्षेत्राधिकार भएको स्थानीय ब्यूरो वा शाखा कार्यालय। तर कुनै कुनै निवास योग्यताको बारेमा निबास योग्यता प्रमाणपत्र वितरण आवेदन नलिने साखा कार्यालयहरु नी भएकोले ख़्याल गर्नुहोला।
  3. *3 अन्य नबुझेको कुराहरु भएको खण्डमा नजिकैको स्थानीय आप्रवासन ब्यूरो साखा, साखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस ।

pdf कागजातहरू हेर्नको लागि,Adobe Readerको आवश्यकता पर्दछ।
यदि सहि रूपमा प्रदर्शित भएन भने कृपया नयाँ संस्करणको प्रयोग गर्नु होस्।

शीर्ष पृष्ठ