हिरोसिमा अध्यागमन विभाग

हिरोसिमा अध्यागमन विभागको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत हिरोशिमा प्रान्त, यामागुची प्रान्त, ओकायामा प्रान्त, तोतोरि प्रान्त र सिमाने प्रान्तहरू पर्दछन र यसमा मुख्य कार्यालय र 7 वटा उपशाखा कार्यालयहरू रहेको छ।

सूचना

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
तोतोरि प्रान्त, सिमाने प्रान्त, ओकायामा प्रान्त, हिरोशिमा प्रान्त, यामागुची प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
तोतोरि प्रान्त, सिमाने प्रान्त, ओकायामा प्रान्त, हिरोशिमा प्रान्त, यामागुची प्रान्त

स्थान 730-0012
Hiroshima Government Legal Complex, 2-31 Kami-hacchobori, Naka-ku, Hiroshima City, Hiroshima Prefecture
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 16 बजे सम्म (शनिबार / आइतबार छुट्टीको दिन बाहेक)
नाम फोन नम्बर / फ्याक्स विभाग नम्बर कार्य सूची
सामान्य मामलाको डिपार्ट 082-221-4411
/ 082-502-3193 (फ्याक्स)
1 सामान्य मामिला / मानवीय संसाधन / लेखा आदि
रोजगार / स्थायी निवास अनुसन्धान विभाग 082-221-4412 (निवास अनुसन्धानको सामान्य स्थिति)
082-221-4526 (निवास सहयोग सँग सम्बन्धी)
2 निवास परीक्षा सामान्य (रोजगारी / स्थायी निवास)
निवास सहयोग सँग सम्बन्धी
बैदेशिक अध्ययन / प्रशिक्षण अनुसन्धान विभाग 082-221-4468 3 निवास परीक्षा सामान्य (वैदेशिक अध्ययन, प्रशिक्षण, प्राविधिक प्रशिक्षण, छोटो अवधिको बसाइ)
रेफ्री विभाग 082-221-4742 4 साधारण कानुन उल्लंघन अनुसन्धान
सुरक्षा विभाग 082-221-4413 5 जबरजस्ती देश निकाला गर्ने काम

साकाई पोर्ट शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
तोतोरि प्रान्त, सिमाने प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
तोतोरि प्रान्त, सिमाने प्रान्त

स्थान 684-0055
Yonago Airport Bldg. 3F, 1634 Sainokami-cho, Sakaiminato City, Tottori Prefecture
फोन / फ्याक्स 0859-47-3600 / 0859-47-3601 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / हवाई तथा बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

माचुए शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
सिमाने प्रान्त, तोतोरी प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
तोतोरि प्रान्त, सिमाने प्रान्त

स्थान 690-0841
Matsue Local Joint Government Bldg., 134-10 Mukoujima-cho, Matsue City, Shimane Prefecture
फोन / फ्याक्स 0852-21-3834 / 0852-27-5864 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

ओकायामा शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
ओकायामा प्रान्त, तोतोरी प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
ओकायामा प्रान्त, तोतोरी प्रान्त

स्थान 700-0907
Okayama Second Joint Government Bldg., 1-4-1 Shimo-Ishii, Kita-ku, Okayama City, Okayama Prefecture
फोन / फ्याक्स 086-234-3531 / 086-224-9030 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / हवाई तथा बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

फुकुयामा शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
हिरोशिमा प्रान्त, ओकायामा प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
हिरोशिमा प्रान्त, ओकायामा प्रान्त

स्थान 720-0065
Estparc 8F, 1-21 Higashisakura-machi, Fukuyama City, Hiroshima Prefecture
फोन / फ्याक्स 084-973-8090 / 084-973-8091 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

हिरोशिमा एयरपोर्ट शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
प्रक्रियागत कार्य गरिएकोे छैन।

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
प्रक्रियागत कार्य गरिएकोे छैन।

स्थान 729-0416
Hiroshima Airport Terminal Building 1F, 64-31 Zennyu-ji Hiraiwa, Hongo-cho, Mihara City, Hiroshima Prefecture
फोन / फ्याक्स 0848-86-8015 / 0848-86-8016 (फ्याक्स)
कार्य सूची विमानस्थल सञ्चालन
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

शिमोनोसेकी शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
यामागुची प्रान्त, सिमाने प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
यामागुची प्रान्त, सिमाने प्रान्त

स्थान 750-0066
Shimonoseki Port Legal Affairs Joint Government Bldg. 3F, 1-7-1 Higashiyamato-machi, Shimonoseki City, Yamaguchi Prefecture
फोन / फ्याक्स 083-261-1211 / 083-267-1255 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

स्यूनान शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
यामागुची प्रान्त, सिमाने प्रान्त, हिरोशिमा प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
यामागुची प्रान्त, सिमाने प्रान्त, हिरोशिमा प्रान्त

स्थान 745-0045
Tokuyama Port Joint Government Bldg., 6-35 Tokuyama Minato-cho, Shunan City, Yamaguchi Prefecture
फोन / फ्याक्स 0834-21-1329 / 0834-22-0991 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

अतिरिक्त कुराहरू

  1. *1 "निवास सम्बन्धि आवेदन" को बारेमा
    नियम अनुसार आवेदन दिने विदेशी नागरिकको ठेगाना भएको क्षेत्राधिकार भएको स्थानीय ब्यूरो वा शाखा कार्यालय अथवा काम बिभाजन गरेको साखा कार्यालयमा आवेदन प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ
  2. *2 "निवास स्थिति प्रमाणपत्र प्रदान आवेदन" को बारेमा
    नियम अनुसार आवेदनको एजेन्ट हुने ब्यक्ती जापान मा स्वीकार गर्ने एजेन्सी को भएको ठाऊ अथवा आफन्तहरुको ठेगाना भएको क्षेत्राधिकार भएको स्थानीय ब्यूरो वा शाखा कार्यालय। तर कुनै कुनै निवास योग्यताको बारेमा निबास योग्यता प्रमाणपत्र वितरण आवेदन नलिने साखा कार्यालयहरु नी भएकोले ख़्याल गर्नुहोला।
  3. *3 अन्य नबुझेको कुराहरु भएको खण्डमा नजिकैको स्थानीय आप्रवासन ब्यूरो साखा, साखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस ।

pdf कागजातहरू हेर्नको लागि,Adobe Readerको आवश्यकता पर्दछ।
यदि सहि रूपमा प्रदर्शित भएन भने कृपया नयाँ संस्करणको प्रयोग गर्नु होस्।

शीर्ष पृष्ठ