कोउबे शाखा

ओसाका अध्यागमन विभाग कोबे शाखा, ह्योगो प्रान्तको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्दछ र यसमा एउटा शाखा र एउटा उपशाखा कार्यालय रहेको छ।

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
ह्योगो प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
ह्योगो प्रान्त

स्थान 650-0024
Kobe Local Joint Government Bldg., 29 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 16 बजे सम्म (शनिबार / आइतबार छुट्टीको दिन बाहेक)
नाम फोन नम्बर / फ्याक्स कार्य सूची
सामान्य मामलाको डिपार्ट 078-391-6377 /
078-325-2097 (फ्याक्स)
सामान्य मामिला / मानवीय संसाधन / लेखा
परीक्षा विभाग 078-391-6378 निवास परीक्षा सामान्य / उल्लंघन परीक्षा
078-391-4747 बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
सुरक्षा विभाग 078-391-6379 जबरजस्ती देश निकाला गर्ने काम
9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

हिमेजी पोर्ट शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
ह्योगो प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
ह्योगो प्रान्त

स्थान 672-8063
Himeji Port Joint Government Bldg., 294-1 Suga, Shikama-ku, Himeji City, Hyogo Prefecture
फोन / फ्याक्स 079-235-4688 / 079-235-3375(फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

अतिरिक्त कुराहरू

  1. *1 "निवास सम्बन्धि आवेदन" को बारेमा
    नियम अनुसार आवेदन दिने विदेशी नागरिकको ठेगाना भएको क्षेत्राधिकार भएको स्थानीय ब्यूरो वा शाखा कार्यालय अथवा काम बिभाजन गरेको साखा कार्यालयमा आवेदन प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ
  2. *2 "निवास स्थिति प्रमाणपत्र प्रदान आवेदन" को बारेमा
    नियम अनुसार आवेदनको एजेन्ट हुने ब्यक्ती जापान मा स्वीकार गर्ने एजेन्सी को भएको ठाऊ अथवा आफन्तहरुको ठेगाना भएको क्षेत्राधिकार भएको स्थानीय ब्यूरो वा शाखा कार्यालय। तर कुनै कुनै निवास योग्यताको बारेमा निबास योग्यता प्रमाणपत्र वितरण आवेदन नलिने साखा कार्यालयहरु नी भएकोले ख़्याल गर्नुहोला।
  3. *3 अन्य नबुझेको कुराहरु भएको खण्डमा नजिकैको स्थानीय आप्रवासन ब्यूरो साखा, साखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस ।
शीर्ष पृष्ठ