नागोया इमिग्रेशन ब्यूरो

नागोया अध्यागमन विभागको क्षेत्राधिकारमा आइची प्रान्त, मिए प्रान्त, सिजुओका प्रान्त, गिफु प्रान्त, फुकुई प्रान्त, तोयामा प्रान्त, इसीकावा प्रान्तहरु रहि, मुख्य कार्यालय, 1 माहाशाखाका साथै 8 उप माहाशाखाहरु मिलेर बनेको छ।

सूचना

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन*1]
तोयामा प्रान्त, इसिकावा प्रान्त, फुकुई प्रान्त, गिफु प्रान्त, सिजुओका प्रान्त, आइचि प्रान्त, मिए प्रान्त

[ निवास योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्न को लागि आवेदन *2]
तोयामा प्रान्त, इसिकावा प्रान्त, फुकुई प्रान्त, गिफु प्रान्त, सिजुओका प्रान्त, आइचि प्रान्त, मिए प्रान्त

स्थान 455-8601
5-18 Shohocho, Minato-ku, Nagoya City, Aichi Prefecture
फोन / फ्याक्स 052-559-2150(मुख्य) / 052-659-0511 (फ्याक्स)
काउन्टर रिसेप्शन समय

9 बजे देखि 16 बजे सम्म (शनिबार / आइतबार / छुट्टीको दिन बाहेक)

तर , थुनामा परेका व्यक्तिहरु सँग भेंटघाटको बारेमा 9 बजे देखि 11 बजे , 13 बजे देखि 15 बजे(शनिबार / आइतबार , छुट्टी को दिन बाहेक )

सरकारी भवनको जानकारी ( PDF) (जापानीज भाषा / अंग्रेजी भाषा)PDF

नाम फोन नम्बर / फ्याक्स कार्य सूची
सामान्य मामलाको डिपार्ट 052-559-2150 (मुख्य) सामान्य मामिला / मानवीय संसाधन
लेखांकन सेक्सन 052-559-2107 लेखा / ग्यारेन्टी रकम सम्बन्धि
परीक्षा व्यवस्थापन विभाग 052-559-2112 सर्भिस काउंटरको काम / निवास कार्ड
परीक्षा व्यवस्थापन विभाग
(पानी जहाज प्रयोजनको लागि मात्र)
052-559-2148 बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
रोजगार परीक्षा पहिलो विभाग 052-559-2114 निवास परीक्षण (रोजगारी)
रोजगार परीक्षा दोस्रो विभाग 052-559-2110 निवास परीक्षण (विशेष सीप)
बैदेशिक अध्ययन / प्रशिक्षण अनुसन्धान विभाग 052-559-2117 निवास परीक्षण (प्रशिक्षण / सीप प्रशिक्षण)
052-559-2118 निवास परीक्षण (विदेशमा अध्ययन / छोटो समय रहने)
स्थायी निवास अनुसन्धान विभाग 052-559-2120 निवास परीक्षण (स्थायी निवास)
शरणार्थी अनुसन्धान विभाग 052-559-2126 शरणार्थी मान्यता सम्बन्धि कार्य
रेफ्री विभाग 052-559-2123 साधारण कानुन उल्लंघन अनुसन्धान
तथ्य पत्ता लगाउने विभाग 052-559-2140  
योजना व्यवस्थापन विभाग 052-559-2130 जबरजस्ती देश निकाला गर्ने काम
सर्वेक्षण पहिलो विभाग 052-559-2133 जबरजस्ती देश निकाला गर्ने काम (खोजी)
सर्वेक्षण दोस्रो विभाग 052-559-2135 जबरजस्ती देश निकाला गर्ने काम (अनुसन्धान)
पर्यवेक्षण विभाग विभाग 052-559-2141 जबरजस्ती देश निकाला गर्ने काम (पक्राऊ परेकाहरूको व्यवस्थापन)
कार्यकारी विभाग 052-559-2145 जबरजस्ती देश निकाला गर्ने काम (स्वदेश फिर्ता)

तोयामा शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन*1]
तोयामा प्रान्त, गिफु प्रान्त

[ निवास योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्न को लागि आवेदन *2]
तोयामा प्रान्त, गिफु प्रान्त

स्थान 939-8252
Toyama Airport Domestic Terminal Bldg 1F, 30 Akigashima, Toyama City, Toyama Prefecture
फोन / फ्याक्स 076-495-1580 / 076-495-1581(फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / हवाई तथा बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 1 बजे देखि 4 बजे (शनिबार / आइतबार / छुट्टीको दिन बाहेक )

खानाज़वा शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन*1]
इसिकावा प्रान्त, तोयामा प्रान्त

[ निवास योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्न को लागि आवेदन *2]
इसिकावा प्रान्त, तोयामा प्रान्त

स्थान 920-0024
Kanazawa Station West Joint Government Bldg., 3-4-1 Sainen, Kanazawa City, Ishikawa Prefecture
फोन / फ्याक्स 076-222-2450 / 076-233-8387(फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / हवाई तथा बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 1 बजे देखि 4 बजे (शनिबार / आइतबार / छुट्टीको दिन बाहेक )

फुकुई शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन*1]
फुकुई प्रान्त, इसिकावा प्रान्त

[ निवास योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्न को लागि आवेदन *2]
फुकुई प्रान्त, इसिकावा प्रान्त

स्थान 910-0019
Fukui Haruyama Joint Government Bldg. 14F, 1-1-54 Haruyama, Fukui City, Fukui Prefecture
फोन / फ्याक्स 0776-28-2101 / 0776-28-2144 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 1 बजे देखि 4 बजे (शनिबार / आइतबार / छुट्टीको दिन बाहेक )

गिफुशाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन*1]
गिफु प्रान्त

[ निवास योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्न को लागि आवेदन *2]
गिफु प्रान्त

स्थान 500-8812
Gifu Legal Affairs General Government Bldg. Annex 4F, 2-7-2 Miejicho, Gifu City, Gifu Prefecture
फोन / फ्याक्स 058-214-6168
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 1 बजे देखि 4 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक )

सिज़ुओका शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन*1]
सिजुओका प्रान्त

[ निवास योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्न को लागि आवेदन *2]
सिजुओका प्रान्त

स्थान 420-0858
Fukuichi Tenmacho Bldg. 6F, 9-4 Tenmacho, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka Prefecture
फोन / फ्याक्स 054-653-5571 / 054-653-5573 (फ्याक्स )
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / हवाई तथा बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 1 बजे देखि 4 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक )

हामामाचु शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन*1]
सिजुओका प्रान्त

[ निवास योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्न को लागि आवेदन *2]
सिजुओका प्रान्त

स्थान 430-0929
Hamamatsu Joint Government Bldg. 1F, 1-12-4, Chuo, Naka-ku, Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture
फोन / फ्याक्स 053-458-6496 / 053-459-0465 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 1 बजे देखि 4 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक )

टोयोहाशी पोर्ट शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन*1]
आइचि प्रान्त

[ निवास योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्न को लागि आवेदन *2]
आइचि प्रान्त

स्थान 441-8075
Toyohashi Port Joint Government Bldg., 3-11 Jinno-Futo-cho, Toyohashi City, Aichi Prefecture
फोन / फ्याक्स 0532-32-6567 / 0532-34-1931 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 1 बजे देखि 4 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक )

योक्कैचि पोर्ट शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन*1]
मिए प्रान्त

[ निवास योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्न को लागि आवेदन *2]
मिए प्रान्त

स्थान 510-0051
Yotsukaichi Port Joint Government Bldg., 5-1 Chitose, Yostukaichi City, Mie Prefecture
फोन / फ्याक्स 059-352-5695 / 059-359-2091 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 1 बजे देखि 4 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक )

अतिरिक्त कुराहरू

  1. *1 "निवास सम्बन्धि आवेदन" को बारेमा
    नियम अनुसार आवेदन दिने विदेशी नागरिकको ठेगाना भएको क्षेत्राधिकार भएको स्थानीय ब्यूरो वा शाखा कार्यालय अथवा काम बिभाजन गरेको साखा कार्यालयमा आवेदन प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ
  2. *2 "निवास स्थिति प्रमाणपत्र प्रदान आवेदन" को बारेमा
    नियम अनुसार आवेदनको एजेन्ट हुने ब्यक्ती जापान मा स्वीकार गर्ने एजेन्सी को भएको ठाऊ अथवा आफन्तहरुको ठेगाना भएको क्षेत्राधिकार भएको स्थानीय ब्यूरो वा शाखा कार्यालय। तर कुनै कुनै निवास योग्यताको बारेमा निबास योग्यता प्रमाणपत्र वितरण आवेदन नलिने साखा कार्यालयहरु नी भएकोले ख़्याल गर्नुहोला।
  3. *3 अन्य नबुझेको कुराहरु भएको खण्डमा नजिकैको स्थानीय आप्रवासन ब्यूरो साखा, साखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस ।

pdf कागजातहरू हेर्नको लागि,Adobe Readerको आवश्यकता पर्दछ।
यदि सहि रूपमा प्रदर्शित भएन भने कृपया नयाँ संस्करणको प्रयोग गर्नु होस्।

शीर्ष पृष्ठ