ओसाका अध्यागमन विभाग

ओसाका अध्यागमन विभागको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ओसाका प्रान्त, क्योतो प्रान्त, ह्योगो प्रान्त (कोबे शाखाको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत), नारा प्रान्त, शिगा प्रान्त र वाकायामा प्रान्तहरु पर्दछन र यसमा मुख्य कार्यालय सहित 2 वटा शाखा र 6 वटा उपशाखा कार्यालयहरू (कोबे शाखा कार्यालयको अन्तर्गतको 1 शाखा कार्यालय सहित) रहेका छन।

सूचना

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
शिगा प्रान्त, क्योतो प्रान्त, ओसाका प्रान्त, ह्योगो प्रान्त, नारा प्रान्त, वाकायामा प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
शिगा प्रान्त, क्योतो प्रान्त, ओसाका प्रान्त, ह्योगो प्रान्त, नारा प्रान्त, वाकायामा प्रान्त

स्थान 559-0034
1-29-53 Nankou Kita, Suminoe-ku, Osaka City, Osaka Prefecture
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 16 बजे सम्म (शनिबार / आइतबार छुट्टीको दिन बाहेक)
नाम फोन नम्बर / फ्याक्स कार्य सूची
सामान्य मामलाको डिपार्ट 06-4703-2100 /
06-4703-2262 (फ्याक्स)
सामान्य मामिला / मानवीय संसाधन, प्रशासनिक कागजातहरुको खुलासाको लागि अनुरोध
लेखांकन सेक्सन 06-4703-2162 लेखा / लेखा सञ्चालन
परीक्षा व्यवस्थापन विभाग 06-4703-2115 पुन प्रवेश, निवास कार्डको सम्बन्धमा आवेदन / अधिसूचना, मध्ययम तथा दिर्घकालिन अवधिमा रहेका निवासीहरूको गतिविधिहरु आदिको अवस्थाको बारेमा सूचना
परीक्षा व्यवस्थापन विभाग
(पानी जहाज सम्बन्धित)
06-4703-2152 बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
स्थायी निवास अनुसन्धान विभाग 06-4703-2190 निवास परीक्षण (जापानी / स्थायी बासिन्दाको पति / पत्नी, स्थायी निवास, स्थायी बसोबास, आदि),शरणार्थी मान्यता सम्बन्धि कार्य
कामदार अनुसन्धान विभाग
(पहिलो रोजगारी सम्बन्धिको जिम्मेवार व्यक्ति)
06-4703-2101 निवास परीक्षण (विशेष सीपहरू बाहेक अन्य रोजगारीका योग्यताहरू)
कामदार अनुसन्धान विभाग
(दोस्रो रोजगारी सम्बन्धिको जिम्मेवार व्यक्ति)
06-4703-2195 निवास परीक्षण (विशेष सीपहरू), दर्ता गराउमा सहयोग गर्ने संस्थानहरूको दर्ता आदि
बैदेशिक अध्ययन / प्रशिक्षण अनुसन्धान विभाग 06-4703-2158 निवास परीक्षण (विदेश अध्ययन / सांस्कृतिक गतिविधिहरु)
बैदेशिक अध्ययन / प्रशिक्षण अनुसन्धान विभाग
(प्रशिक्षण / छोटो अवधिको जिम्मेवार व्यक्ति)
06-4703-2149 निवास परीक्षण (प्रशिक्षण / छोटो अवधिको बसाइ)
रेफ्री विभाग 06-4703-2167 जबर्जस्ती देश निकाला (उल्लंघन परीक्षा, मौखिक परीक्षण, अस्थायी रिहाई), शरणार्थी परीक्षा गर्नको लागि अनुरोध सँग सम्बन्धि कार्य
※9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)
तथ्य पत्ता लगाउने विभाग 06-4703-2139 निवास परीक्षा अन्तर्गत तथ्य पूर्ण खोज सर्वेक्षण
सूचना व्यवस्थापन विभाग 06-4703-2155 परिक्षण रेकर्ड व्यवस्थापन
योजना व्यवस्थापन विभाग 06-4703-2275 जबरजस्ती देश निकाला गर्ने काम
सर्वेक्षण पहिलो विभाग 06-4703-2170 जबरजस्ती देश निकाला गर्ने कार्य (खोजी)
सर्वेक्षण दोस्रो विभाग 06-4703-2178 जबरजस्ती देश निकाला गर्ने कार्य (उपस्थिति रिपोर्टआदि)
※9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)
पर्यवेक्षण विभाग विभाग 06-4703-2183 जबरजस्ती देश निकाला गर्ने कार्य (पक्राऊ परेकाहरूको व्यवस्थापन)
※9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)
कार्यकारी विभाग 06-4703-2181 जबरजस्ती देश निकाला गर्ने कार्य (स्वदेश फिर्ता)

इबाराकी शाखा सूचना प्रबंधन विभाग शाखा

(स्थान)
567-0071
1-11-1 Koriyama, Ibaraki City, Osaka Prefecture

 

परिक्षण रेकर्ड व्यवस्थापन

इबाराकी शाखा कक्षमा, निवास परिक्षण कार्य गरिने छैन।

ओओचु शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
शिगा प्रान्त, क्योउतो प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
शिगा प्रान्त, क्योउतो प्रान्त

स्थान 520-0044
3-1-1 Kyomachi, Otsu City, Shiga Prefecture
फोन / फ्याक्स 077-511-4231 / 077-524-8903 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

क्यौतो शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
क्योउतो प्रान्त, शिगा प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
क्योउतो प्रान्त, शिगा प्रान्त

स्थान 606-8395
Kyoto Second Local Joint Government Bldg., 34-12 Maruta-cho Kawabata-Higashi-Hairu Higashi-Maruta-cho, Sakyo-ku, Kyoto City, Kyoto Prefecture
फोन / फ्याक्स 075-752-5997 / 075-762-2121 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

माइजारु पोर्ट शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
क्योउतो प्रान्त, ह्योगो प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
क्योउतो प्रान्त, ह्योगो प्रान्त

स्थान 624-0946
Maizuru Port Joint Government Bldg., 901 Aza Shimofukui, Maizuru City, Kyoto Prefecture
फोन / फ्याक्स 0773-75-1149 / 0773-75-7142 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

नारा शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
नारा प्रान्त, वाकायामा प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
नारा प्रान्त, वाकायामा प्रान्त

स्थान 630-8305
Nara Second Legal Affairs Joint Government Bldg., 3-4-1 Higashi-Kidera-cho, Nara City, Nara Prefecture
फोन / फ्याक्स 0742-23-6501 / 0742-23-6602 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

वाकायामा शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
वाकायामा प्रान्त, नारा प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
वाकायामा प्रान्त, नारा प्रान्त

स्थान 640-8287
Wakayama Port Joint Government Bldg., 6-22-2 Chikko, Wakayama City, Wakayama Prefecture
फोन / फ्याक्स 073-422-8778 / 073-422-8779 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक)

अतिरिक्त कुराहरू

  1. *1 "निवास सम्बन्धि आवेदन" को बारेमा
    नियम अनुसार आवेदन दिने विदेशी नागरिकको ठेगाना भएको क्षेत्राधिकार भएको स्थानीय ब्यूरो वा शाखा कार्यालय अथवा काम बिभाजन गरेको साखा कार्यालयमा आवेदन प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ
  2. *2 "निवास स्थिति प्रमाणपत्र प्रदान आवेदन" को बारेमा
    नियम अनुसार आवेदनको एजेन्ट हुने ब्यक्ती जापान मा स्वीकार गर्ने एजेन्सी को भएको ठाऊ अथवा आफन्तहरुको ठेगाना भएको क्षेत्राधिकार भएको स्थानीय ब्यूरो वा शाखा कार्यालय। तर कुनै कुनै निवास योग्यताको बारेमा निबास योग्यता प्रमाणपत्र वितरण आवेदन नलिने साखा कार्यालयहरु नी भएकोले ख़्याल गर्नुहोला।
  3. *3 अन्य नबुझेको कुराहरु भएको खण्डमा नजिकैको स्थानीय आप्रवासन ब्यूरो साखा, साखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस ।
शीर्ष पृष्ठ