सेन्दाई अध्यागमन विभाग

सेन्दाई अध्यागमन विभागको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत मियागि प्रान्त, फुकुसिमा प्रान्त, यामागाता प्रान्त, इवाते प्रान्त, आकिता प्रान्त र आओमोरी प्रान्तहरू पर्दछन र यसका मुख्य कार्यालय सहित 6 वटा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन।

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
आओमोरी प्रान्त, इवाते प्रान्त, मियागी प्रान्त, आकिता प्रान्त, यामागाता प्रान्त, फुकुशिमा प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
आओमोरी प्रान्त, इवाते प्रान्त, मियागी प्रान्त, आकिता प्रान्त, यामागाता प्रान्त, फुकुशिमा प्रान्त

स्थान 983-0842
Sendai Second Legal Affairs Joint Government Bldg., 1-3-20 Gorin, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi Prefecture
फोन / फ्याक्स 022-256-6076・022-298-9102 (फ्याक्स)
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 16 बजे सम्म (शनिबार / आइतबार छुट्टीको दिन बाहेक)
नाम फोन नम्बर / फ्याक्स कार्य सूची
सामान्य मामलाको डिपार्ट 022-256-6076・
022-298-9102 (फ्याक्स)
सामान्य मामिला, मानवीय संसाधन, लेखा आदि
परीक्षा विभाग 022-256-6073 निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
सुरक्षा विभाग   जबरजस्ती देश निकाला गर्ने काम

आओमोरी शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
आओमोरी प्रान्त, आकिता प्रान्त, इवाते प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
आओमोरी प्रान्त, आकिता प्रान्त, इवाते प्रान्त

स्थान 030-0861
Aomori Second Joint Government Bldg., 1-3-5 Nagashima, Aomori City, Aomori Prefecture
फोन / फ्याक्स 017-777-2939・017-777-2963 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक )

मोरिओका शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
इवाते प्रान्त, आओमोरी प्रान्त, आकिता प्रान्त

[निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागि आवेदन *2]
इवाते प्रान्त, आओमोरी प्रान्त, आकिता प्रान्त

स्थान 020-0045
Morioka Second Joint Government Bldg. 6F, 1-9-15 Morioka-eki-nishidori, Morioka City, Iwate Prefecture
फोन / फ्याक्स 019-621-1206・019-621-1207 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक )

सेन्दाई एरपोर्ट शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
प्रक्रियागत कार्य गरिएकोे छैन।

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
प्रक्रियागत कार्य गरिएकोे छैन।

स्थान 989-2401
Sendai Airport Passenger Terminal Bldg., Shimomasuda-Aza-Minamihara, Natori City, Miyagi Prefecture
फोन / फ्याक्स 022-383-4545・022-383-1914 (फ्याक्स)
कार्य सूची विमानस्थल सञ्चालन (सेन्डाई विमानस्थल)
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 16 बजे सम्म (शनिबार / आइतबार छुट्टीको दिन बाहेक)

आकिता शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
आकिता प्रान्त, आओमोरी प्रान्त, इवाते प्रान्त, यामागाता प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
आकिता प्रान्त, आओमोरी प्रान्त, इवाते प्रान्त, यामागाता प्रान्त

स्थान 010-0951
Akita Daiichi Joint Local Government Bldg. 5F, 7-1-3, Sanno, Akita-City, Akita Prefecture
फोन / फ्याक्स 018-895-5221・018-895-5223 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / हवाई तथा बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक )

साकाता पोर्ट शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
यामागाता प्रान्त, आकिता प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
यामागाता प्रान्त, आकिता प्रान्त

स्थान 998-0036
Sakata Port Joint Government Bldg., 2-5-43 Funaba-cho, Sakata City, Yamagata Prefecture
फोन / फ्याक्स 0234-22-2746・0234-22-2824 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक )

कोरियामा शाखा कार्यालय

नियन्त्रण अथवा विभाजन क्षेत्र

[ निवास सम्बन्धि आवेदन *1]
फुकुशिमा प्रान्त, यामागाता प्रान्त

[ निवास योग्यताको मान्यता प्रमाणपत्र जारि गर्नको लागिआवेदन *2]
फुकुशिमा प्रान्त, यामागाता प्रान्त

स्थान 963-8035
Koriyama second Legal Affairs General Government Bldg. 1F, 31-26 Kibogaoka, Koriyama City, Fukushima Prefecture
फोन / फ्याक्स 024-962-7221・024-962-7229 (फ्याक्स)
कार्य सूची निवास परीक्षण सामान्य / हवाई तथा बन्दरगाह सम्बन्धि व्यापार
काउन्टर रिसेप्शन समय 9 बजे देखि 12 बजे, 13 बजे देखि 16 बजे (शनिबार / आइतबार, छुट्टीको दिन बाहेक )

अतिरिक्त कुराहरू

  1. *1 "निवास सम्बन्धि आवेदन" को बारेमा
    नियम अनुसार आवेदन दिने विदेशी नागरिकको ठेगाना भएको क्षेत्राधिकार भएको स्थानीय ब्यूरो वा शाखा कार्यालय अथवा काम बिभाजन गरेको साखा कार्यालयमा आवेदन प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ
  2. *2 "निवास स्थिति प्रमाणपत्र प्रदान आवेदन" को बारेमा
    नियम अनुसार आवेदनको एजेन्ट हुने ब्यक्ती जापान मा स्वीकार गर्ने एजेन्सी को भएको ठाऊ अथवा आफन्तहरुको ठेगाना भएको क्षेत्राधिकार भएको स्थानीय ब्यूरो वा शाखा कार्यालय। तर कुनै कुनै निवास योग्यताको बारेमा निबास योग्यता प्रमाणपत्र वितरण आवेदन नलिने साखा कार्यालयहरु नी भएकोले ख़्याल गर्नुहोला।
  3. *3 अन्य नबुझेको कुराहरु भएको खण्डमा नजिकैको स्थानीय आप्रवासन ब्यूरो साखा, साखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस ।
शीर्ष पृष्ठ