• TOP
  • परामर्श काउन्टर तथा जानकारी दर्ता

परामर्श काउन्टर तथा जानकारी दर्ता

परामर्श काउन्टर तथा राय दर्ता मेन्यु

परामर्श काउन्टर

राय दर्ता

जानकारी प्रदान तथा रिपोर्ट मेन्यु

*विभिन्न प्रक्रियाहरू सम्बन्धी प्रश्नहरू "विदेशी आवासीय सूचना केन्द्र" अथवा क्षेत्राधिकार भित्रको "स्थानीय आप्रवासन र निवास प्रशासन कार्यालय" मा सम्पर्क गरी सोधपुछ गर्नुहोस्।

अध्यागमन कानुन् उल्लङ्घन गरिरहेको व्यक्तिसँग सम्बन्धित जानकारी प्रदान

कर्मचारी आदिसँग सम्बन्धित जानकारी प्रदान

अवैध गतिविधि रिपोर्ट गर्ने

शीर्ष पृष्ठ