सरकार प्रमाणीकरण पूर्वाधार (GPKI) को परिचय

तपाइँले प्रयोग गर्नु भएको कम्प्युटरमा सरकारी सार्वजनिक प्रमाणीकरण पूर्वाधार (GPKI) एक्सप्रेशनको प्रमाणीकरण प्राधिकरणको स्वयं-हस्ताक्षर प्रमाणपत्रको प्रयोग नगरिएको हुन सक्छ। तपाइँको इन्टर्नेट ब्राउजर नयाँ भर्सनमा अपडेट गर्नुहोस् अथवा, यो URL बाट सरकारको बिधुतिय प्रमाणीकरण पूर्वाधार संग सम्बन्धित सूचनाको गाइड गर्ने वेबसाइट मा जानुहोस र,「एप्लिकेशनको प्रमाणीकरण प्राधिकरण」 संग सम्बन्धित प्रमाणपत्र या साबधानीहरुको जांच गरि स्वयं-हस्ताक्षर प्रमाणपत्र लाई इन्स्टल गर्नुहोस्।

शीर्ष पृष्ठ