• TOP
  • लिंक, प्रतिलिपि अधिकार, आदिको बारेमा

लिंक, प्रतिलिपि अधिकार, आदिको बारेमा

न्याय मन्त्रालय अध्यागमन तथा आप्रवासी नियन्त्रण विभाग सामान्य मामलाको डिपार्ट

१ लिंकको बारेमा

  1. सिद्धान्त अनुसार " अध्यागमन तथा आप्रवासी नियन्त्रण विभागको वेबसाइट " लिंक निशुल्क छ। यद्दपी, प्रत्येक सूचनाको लिंक प्रतिबन्ध आदिको सावधानीहरु छन् भने यो लागू हुँदैन।
  2. लिंकको प्रयोग गर्न कुनै अनुमति वा सम्पर्क आवश्यक पर्दैन।
  3. लिंकको प्रयोग गर्ने हो भने " अध्यागमन तथा आप्रवासी नियन्त्रण विभागको वेबसाइट " हो भनेर खुलाउनुहोस्।
  4. माथिका कुराहरु " अध्यागमन तथा आप्रवासी नियन्त्रण विभागको वेबसाइट " (https://www.isa.go.jp/en/) सँग सम्बन्धित कुराहरु भई, यस वेबसाइटमा लिंक गरिएको अरु साइट हरुमा लागू हुदैन।

२ प्रतिलिपि अधिकारको बारेमा

अध्यागमन तथा आप्रवासी नियन्त्रण विभागको सबै वेबसाइट अथवा प्रत्येक पोस्ट गरिएको व्यक्तिगत जानकारी जापानी प्रतिलिपि अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अन्तर्गत कपिराइट सुरक्षाको अधिनमा छ। कृपया यस वेबसाइटमा पोष्ट गरिएको सूचना प्रयोग गर्दा, " अध्यागमन तथा आप्रवासी नियन्त्रण विभागको उपयोगको बारेमा " निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्।

३. उत्तारदाही नहुनु

यद्यपि यस वेबसाइटमा पोष्ट गरिएको सूचनाको सहि तरिकाले सुनिश्चित गर्ने सक्दो प्रयास गरिएको छ, तर न्याय मन्त्रालयले यस वेबसाइटको सूचनाको प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताहरूले गरेका कुनै पनि कार्यको जिम्मेवारी लिदैन।

४. अन्य

यस वेबसाइटको सामग्री कुनै सूचना विना परिवर्तन अथवा हटाउन सकिन्छ।

शीर्ष पृष्ठ