• TOP
  • कोभिड -19 संक्रमण सम्बन्धित जानकारी

कोभिड -19 संक्रमण सम्बन्धित जानकारी

कोभिड -19 संक्रमणसँग सम्बन्धित जानकारीको मेन्यु

जापानमा बसोबास गर्नु भएका सम्पूर्ण विदेशी नागरिकहरुको लागि टोकियो, नागोया र ओसाकामा कोरोना खोपको लगाउन बहुभाषामा सहयोग गरिएको छ

टोकियो, नागोया र ओसाकामा कोरोना खोपको लगाउन बहुभाषामा सहयोग गरिएको छ

शीर्ष पृष्ठ