विशिष्ट कौशल प्रणाली

ई. सं. 2018 साल डीसेम्बर 8 तारिक, 197औं राष्ट्रिय सभा (आकस्मिक बैठक) मा," अध्यागमन नियन्त्रण र शरणार्थी मान्यता कानून र न्याय मन्त्रालय स्थापना ऐनको आंशिक रूपमा संशोधन गर्ने कानुन " लागू गरियो र सोही महिनाको 14 तारिखमा जारी गरियो (ई. सं. 2018 सालको कानून 102 नम्बर)। यस संशोधित कानूनमा निवास योग्यता " विशिष्ट कौशल संख्या 1 " र " विशिष्ट कौशल संख्या 2 " को स्थापना र आप्रवास निवासी नियन्त्रण विभाग स्थापना आदिको बारेमा समाबेस गरियो।

मेन्यु

जापानमा काम गर्न चाहने विदेशी नागरिकहरू विदेशी नागरिकहरु लाई काम दिन चाहने कम्पनीहरु, समूहहरु, व्यक्तिहरु देश अनुसार छुट्टाछुट्टै जानकारी

जानकारी अपडेट

pdf कागजातहरू हेर्नको लागि,Adobe Readerको आवश्यकता पर्दछ।
यदि सहि रूपमा प्रदर्शित भएन भने कृपया नयाँ संस्करणको प्रयोग गर्नु होस्।

शीर्ष पृष्ठ