अध्यागमन विभागको कार्यालय इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रणालीको पोर्टल साइट

यो पेज अध्यागमन व्यवस्थापन र शरणार्थी पहिचान ऐन (यसलाई तल "नियमावली" भनिएको छ।) अन्तर्गतका सूचनाहरु दिइने अनलाइन प्रणालीको विवरणहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जापान अध्यागमन विभागको कार्यालयद्वारा सञ्चालन गरिएको छ।

अध्यागमन विभागको कार्यालय इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रणाली भनेको

अध्यागमन विभागको कार्यालय इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रणाली भनेको कानून द्वारा तोकिएको मध्यम तथा लामो अवधि का निवासी स्वयम आफु अथवा नियमावली धारा 19 को 17 मा तोकिए अनुसारको सम्बद्ध संस्था, जापानी भाष शैक्षिक संस्था, विशेष प्रविधिक सिपमा सम्बद्ध संस्था साथै यस सँग सम्बन्धि सहयोगी संस्थाका कर्मचारीले दिइने विभिन्न सूचना तथा रिपोर्टहरू (*) इन्टरनेट प्रयोग गरी कार्य गर्ने प्रणाली हो।
*जापानीज भाषाका शैक्षिक संस्थानहरूको सूचना मापदण्डको आधारमा जापानीज भाषा शैक्षिक संस्थाहरूबाट दिइने रिपोर्टहरूमा सीमित।

प्रयोगर्कताको जानकारी दर्ता

मध्ययम तथा दिर्घकालीन निवासीले अध्यागमन विभागको कार्यालय इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रणालीको प्रयोग गरेर अनलाइन मार्फत प्रयोगकर्ताको जानकारीहरु दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ।
सम्बद्ध संस्था नियमावली धारा 19 को 17 मा तोकिएको सम्बद्ध संस्थाहरू, जापानीज भाषाका शैक्षिक संस्थाहरू, विशेष प्राविधिक सिप सँग सम्बद्ध संस्थाहरु र यसका सहयोगी संस्थाहरुका कर्मचारीहरूले काउन्टरमा वा हुलाक मार्फ़त पठाई क्षेत्रिय अध्यागमन विभागको कार्यालय बाट प्रक्रियाहरु पुरा गरेमा प्रयोगकर्ता जानकारी दर्ता गर्न सकिने छ।

सूचना अंतर्गत

नियमावली धारा 19 को 16 मा तोकिएका सम्बद्ध संस्थाहरू सम्बन्धी सूचनाहरू र सोही नियमावली धारा 19 को 17 मा तोकिएका सम्बद्ध संस्थाहरूद्वारा दिइने सूचना

सूचनाका प्रकारहरु, बुझाउने समय तालिका आदिको लागि यहाँ

प्रणाली सञ्चालनको बारेमा सोधपुछ ठेगाना

प्रणाली सञ्चालनको लागि हेल्प डेस्क
फोन: 050-3786-3053
ईमेल: mjf.support.cw@hitachi-systems.com
फोन रिसेप्शन : सोमबार देखि शुक्रबार 9:00 बजे देखि 17:00 बजे सम्म (नियम अनुसार दिइने सार्वजनिक बिदा तथा तोकिएको बिदा 12 महिनाको 29 गते देखि 1महिनाको 3 गते सम्मका दिनहरू बाहेक)
ईमेल सेवा : 24 सै घन्टा, 365 दिन सेवा उपलब्ध

*अपरेटरहरू जापानीज भाषा अथवा अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध हुनेछन। तपाइको प्रश्नको उत्तर दिन समय लाग्न सक्नेछ।
* सुरक्षा नियमहरूको कारणले गर्दा, हेल्प डेस्कले तल थप उल्लेख गरिएका फाइलहरू इ-मेलद्वारा प्राप्त गर्न सकिने छैन।
असुविधाको लागि हामी क्षमाप्रार्थी छौं, कृपया इमेलमा फाइल संलग्न गर्नु परेको खण्डमा कस्तो किसिमको फाइल हो चेक गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौ।
[इमेलबाट प्राप्त गर्न नसकिने फाइलका प्रकारहरु]
zip .xlsm .bat .pif .scr .com .cmd .vbs .job .hta .cpl .exe .lzh .docm .js .wsf .pptm .jar .lnk .chm .swf .svg .jse .vbe

Excel फाइलको लागि पासवर्ड सेट गर्दा, ZIP इंकोडिंगको नभएर, तल उल्लेखित वर्णन गरिएको अनुसारको फाइलमा सिधै पासवर्ड सेट गर्नुहोस ।

प्रक्रिया

  1. फाइल > नाम राखेर सुरक्षित राख्नुहोस > सुरक्षित गरेर राख्ने स्थान तोक्नुहोस
  2. Tool > General Options मा [Read Password] मा पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् र [OK] मा क्लिक गर्नुहोस
  3. [सुरक्षित] मा क्लिक गर्नुहोस

Excel फाइलकफाइल प्रकार परिवर्तन गर्न, तल उल्लेखित प्रक्रियाहरुलाई अनुसरण गर्नुहोस र फाइलको प्रकार परिवर्तन गर्नुहोस।

प्रक्रिया

  1. फाइल > नाम राखेर सुरक्षित राख्नुहोस > सुरक्षित गरेरा राख्ने स्थान तोक्नुहोस
  2. फाइल प्रकारबाट तपाईले परिवर्तन गर्न चाहनुभएको फाइल (* .xlsx आदि) चयन गर्नुहोस
  3. [सुरक्षित] मा क्लिक गर्नुहोस्

* अपरेटिंग विधि, प्रयोग गरिएको एप्लिकेसन र यसको संस्करणको आधारमा फरक हुन सक्नेछ। विस्तृत अपरेटिंग विधिको लागि प्रत्येक एप्लिकेसनको प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस।
* विशेष प्राविधिक सिप सँग सम्बद्ध संस्थाहरु र यसका सहयोगी संस्थहरुको सूचना, जापानीज भाषाका शैक्षिक संस्थानहरूको सूचना मानकको आधारमा तयार गरिएको रिपोर्टहरू सम्बन्धी सूचनाहरुको सोधपुछको लागि लागि तल हेर्नुहोस।

सूचना अंतर्गत

निवास योग्यता [विशेष प्राविधिक सिप ] भएको विदेशी कामदार राख्ने गरेको विशेष प्राविधिक सिप सँग सम्बद्ध संस्था र यसको सहयोगि संस्थाले बुझाउने सबै सूचनाहरु

सूचनाको प्रकार, बुझाउने समय, आदिको लागि यहाँ

प्रणाली सञ्चालनको बारेमा सोधपुछ ठेगाना

प्रणाली सञ्चालनको लागि हेल्प डेस्क
ईमेल : help-accord@s-kantan.com
ईमेल सेवा : 24 सै घन्टा, 365 दिन सेवा उपलब्ध
थप रूपमा, जवाफ पठाउने समय साधारण दिनको कार्यालय समय बिहान 9 बजे देखि 17 बजेसम्म (नियम अनुसार दिइने सार्वजनिक बिदा तथा तोकिएको बिदा 12 महिनाको 29 गते देखि 1महिनाको 3 गते सम्मका दिनहरू बाहेक) हुनेछ।

* कृपया ईमेलमा [संस्थाको नाम], [सम्पर्क ठेगाना], र [प्रयोग हुने सिस्टमको बारेमा ( OS/ ब्राउजर)] उल्लेख गर्नुहोस।
थपमा, केहि पनि नलेखिएको खण्डमा तपाईंहरुको जिज्ञासाहरुको जवाफ दिन असक्षम हुने भएकोले यसमा ध्यान दिनुहुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ।
* सोधपुछ ईमेल द्वारा मात्र स्वीकार गरिनेछ।

रिपोर्टको अधीनमा

जापानीज भाषाका शैक्षिक संस्थानहरूको सूचना मापदण्डको आधार नियमावली धारा 1 को उपधारा 1 को अनुच्छेद 38 , अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 साथै अनुच्छेद 46 को आधारमा जापानीज भाषाका शैक्षिक संस्थानहरूको सूचना मापदण्डको आधारमा रिपोर्ट

रिपोर्टका प्रकार र पेश गर्ने समय आदिको लागि यहाँ

प्रणाली सञ्चालनको बारेमा सोधपुछ ठेगाना

प्रणाली सञ्चालनको लागि हेल्प डेस्क
ईमेल : help-accord@s-kantan.com
ईमेल सेवा : 24 सै घन्टा, 365 दिन सेवा उपलब्ध
थप, जवाफ पठाउने समय साधारण दिनको कार्यालय समय 9 बजेबाट 17 बजेसम्म ( नियम अनुसार दिइने सार्वजनिक बिदा तथा तोकिएको बिदा 12 महिनाको 29 गते देखि 1महिनाको 3 गते सम्मका दिनहरू बाहेक) हुनेछ।

* कृपया ईमेलमा [संस्थाको नाम], [सम्पर्क ठेगाना], र [प्रयोग हुने सिस्टमको बारेमा ( OS/ ब्राउजर)] उल्लेख गर्नुहोस।
थपमा, केहि पनि नलेखिएको खण्डमा तपाईंहरुको जिज्ञासाहरुको जवाफ दिन असक्षम हुने भएकोले यसमा ध्यान दिनुहुन विनम्र अनुरोध गरिन्छ।
* सोधपुछ ईमेल द्वारा मात्र स्वीकार गरिनेछ।

प्रक्रियाहरु सम्बन्धी सोधपुछको लागि सम्पर्क

विदेशी आवासीय सूचना केन्द्र

फोन : 0570-013904
03-5796-7112 (IP फोन / PHS / विदेशी कलको लागि)
रिसेप्शन समय : साधारण दिन 8:30 बजे देखि 17:15 बजे सम्म

प्रयोग सर्तहरू र प्रयोग वातावरण

कृपया यो प्रणाली प्रयोग गर्नु अघि अवश्य चेक गर्नु हुन बिनम्र अनुरोध गर्दछौ।
प्रयोगका सर्तहरूको लागि यहाँ
प्रयोग वातावरणको लागि यहाँ

यो पेज लिंक मुक्त रहेको छ।
नोट, लिङ्क सेट गर्दा, [अध्यागमन विभागको कार्यालय इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रणाली] को होमपेजको लिङ्क हो भनेर निर्दिष्ट गर्नु हुन अनुरोध गर्दछौ।

शीर्ष पृष्ठ