Ahensya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ng Japan

Magbigay ng Opinyon

Ang Ahensiya ng mga Serbisyo ng Imigrasyon ay tumatanggap ng mga opinyon at kahilingan ukol sa polisiya sa magkakasamang buhay mula sa lahat ng residente at mga dayuhan sa layuning maging realidad ang magkakasamang buhay ng dalawa.


Tandaan, para sa mga katanungan o konsultasyon ukol sa proseso ng pagpasok ng bansa o pananatili huwag ito idaan sa Opinion Box at kumonsulta sa Sentro ng impormasyon ng imigrasyon sa pamamagitan ng email (sa wikang Hapon at Ingles lamang) o sa telepono (may suporta para sa iba't ibang wika).

Mga kahilingan at babala ukol sa paglalahad

  1. Bilang prinsipyo, ang mga natanggap na "mga opinyon / hiling", ay hindi bibigyan ng sagot ngunit gagamitin ang mga ito bilang sanggunian para sa pagpaplano ng patakaran sa hinaharap.
  2. Ang mga natanggap na opinyon o kahilingan, depende sa nilalaman, para sa pagpapatupad ng magkakasamang buhay ng mga residente at dayuhan, ay ibabahagi sa mga may kinalamang Ahensiya sa paraang nakatago pa rin ang pagkakakilanlan ng naglahad, at maaari rin maisapubliko ang mensahe.

Nasyonalidad / Rehiyon

Istado ng paninirahan

Edad

Kasarian

Dibisyon ng opinyon / kahilinganKailangang punan

Pumili

Opinyon / kahilinganKailangang punan

Gumamit ng hindi hihigit sa 1,000 na titik.0/1000Titik

Maglagay

Isara