လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် နေထိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

နိုင်ငံခြားသားများနှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးအစီအမံများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ထင်မြင်ချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များ (opinion box)

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် နေထိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနတွင် နိုင်ငံခြားသားများနှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများထံမှ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး အစီအမံများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြုံပြုချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များ ကိုလက်ခံပေးလျက်ရှိပါသည်။
ရရှိလာသော ထင်မြင်ချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များအား နောက်ပိုင်းတွင်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးအစီအမံ ချမှတ်သည့်အခါ ကိုးကားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(မှတ်ချက်)
"နိုင်ငံခြားသားများနှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးအစီအမံ" ဆိုသည်မှာ အောက်ပါကဲ့သို့သော လူ့အဖွဲ့အစည်းဖော်ဆောင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော်မှ ဆောင်ရွက်သင့်သော စီမံချက်များကို ရည်ညွှန်းပါသည်။

[ထင်မြင်ချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များကို ပေးပို့သည့်အခါ ကြိုတင်မှတ်သားထားရမည့်အချက်များနှင့် သတိပြုရန်အကြောင်းအရာများ]

  1. ရရှိလာသော ထင်မြင်ချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များအား၊ အခြေခံအားဖြင့် ပြန်လည်ဖြေကြားမည်မဟုတ်ပါ။
  2. အောက်ပါအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သော စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ၊ အချက်အလက်မျှဝေမှုများအား "Opinion Box" မဟုတ်ဘဲ၊ သီးသန့်ကောင်တာသို့ ဆက်သွယ်တိုင်ပင်ပါ။
  3. စာသားအတွင်း အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်ဆီ ရောက်ရှိမည့်လင့်ခ်ကို ရေးသားထားသော်လည်း လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ကြောင့်၊ သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာကို ကြည့်ရှုခြင်းအား အခြေခံအားဖြင့် မလုပ်ဆောင်ပါ။
  4. ရရှိလာသော ထင်မြင်ချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များအား နိုင်ငံခြားသားများနှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်သည့်လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖော်ဆောင်ရန်အတွက်၊ တစ်ဦးချင်းစီအား ခွဲခြားမရနိုင်သော ပုံစံဖြင့် အကြောင်းအရာအလိုက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များအား မျှဝေခြင်းမျိုးအပြင်၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမျိုးလည်း ရှိပါသည်။

ဖြည့်သွင်းမည့်အကြောင်းအရာ

နိုင်ငံသား၊ ဒေသ

နေထိုင်ခွင့်ကတ် စသဖြင့်

အသက်

လိင်

နိုင်ငံခြားသားများနှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးအစီအမံများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ထင်မြင်ချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များအပိုင်းမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်

ရွေးချယ်ပါ။

နိုင်ငံခြားသားများနှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေးအစီအမံများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ထင်မြင်ချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များမဖြစ်မနေလိုအပ်သည်

စာလုံးရေ 1000 အတွင်းဖြင့် ‌ဖြည့်သွင်းပါ။0/1000စာလုံး

ဖြည့်သွင်းပါ။

သဘောတူပေးပါ။

ပိတ်မည်