आप्रवास निवासी नियन्त्रण विभाग

मत / विचार राख्नुहोस्

अध्यागमन विभाग आप्रवास नियन्त्रणको कार्यालयद्वारा, विदेशी नागरिकहरु सहितको पारस्परिक मेलमिलापयुक्त समाज निर्माणको उदेश्यका साथ जापानीज नागरिकहरु र विदेशी नागरिकहरुबाट ,सहजिवनका उपायहरुको लागि राय तथा अनुरोधहरु लिइरहेको छ।


थपमा, अध्यागमन र निवास प्रक्रिया सम्बन्धि सोधपुछ र परामर्शको लागि, कृपया [राय बक्स] को सट्टा विदेशी निवासी सूचना केन्द्र (इमेल (जापानीज र अंग्रेजी भाषा सेवामा मात्र उपलब्ध), टेलिफोन (बहुभाषा सेवा उपलब्ध)) मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

लेख्नको लागि हाम्रो तर्फबाटको अनुरोध र हजुरहरुले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरु

  1. सामान्यतया तपाइहरूले पठाउनु भएको राय तथा अनुरोधहरुलाई हामीले कुनैपनि प्रतिक्रिया दिदैनौं, तर भविष्यको नीति निर्माण तथा योजना बनाउने बेलामा यसलाई मनन गर्ने छौ।
  2. साथै, प्राप्त सम्पूर्ण राय तथा अनुरोधहरू, विदेशी नागरिकहरु सहितको पारस्परिक मेलमिलापयुक्त समाज निर्माणको लागि, व्यक्तिगत पहिचानको विवरण नदेखाउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा जानकारीगराई , सार्वजनिक पनि गर्न सकिनेछ।

देश / क्षेत्र

निवास योग्यता

उमेर

लिङ्ग

राय / अनुरोधको क्षेत्रअनिवार्य

छनोट गर्नुहोस्

राय / अनुरोधअनिवार्य

कृपया १,००० भन्दा बढी अक्षर प्रयोग नगर्नुहोस्।0/1000अक्षर

भर्नुहोस्

बन्द गर्नुहोस्