Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản

Hộp thư góp ý

Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản hiện đang tiếp nhận các ý kiến và phản hồi từ tất cả người dân về các chính sách chung sống nhằm tạo ra một xã hội chung sống thân thiện với người nước ngoài.


Ngoài ra, không sử dụng Hộp ý kiến để hỏi và tư vấn về thủ tục nhập cư và cư trú, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Thông tin Nhập cư qua email (bằng tiếng Nhật và tiếng Anh) hoặc điện thoại (có nhiều ngôn ngữ).

Các yêu cầu và chú ý khi mô tả

  1. Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không phản hồi lại “các ý kiến và nguyện vọng” mà bạn đã gửi, tuy nhiên, những nội dung này sẽ được sử dụng vào mục đích tham khảo cho việc hoạch định chính sách trong tương lai.
  2. Nhằm xây dựng một xã hội thân thiện hơn với người nước ngoài, chúng tôi sẽ chia sẻ ý kiến và phản hồi tiếp nhận được đến các Bộ và Cơ quan liên quan theo hình thức ẩn danh cá nhân.

Quốc tịch, khu vực

Tư cách lưu trú

Độ tuổi

Giới tính

Lĩnh vực đưa ra ý kiến và nguyện vọngBắt buộc

Vui lòng lựa chọn

Ý kiến và nguyện vọngBắt buộc

Vui lòng giới hạn nội dung trong 1.000 chữ.0/1000Chữ

Vui lòng nhập vào

Đóng