คลังวิดีโอ

มีการเผยแพร่วิดีโอต่าง ๆ ที่ช่อง YouTube ของกระทรวงยุติธรรม เช่น วิดีโอแนะนำสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและขั้นตอนการเข้าออกประเทศที่สนามบิน เป็นต้น

วิดีโอแนะนำสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

 • วิดีโอแนะนำสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 30 วินาที ver.

  วิดีโอแนะนำสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 30 วินาที ver. (ภาษาอังกฤษ)

  วิดีโอนี้มีความยาว 30 วินาทีเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจการดําเนินงานและบทบาทของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างง่าย ๆ

  (← คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดีโอ) )

 • วิดีโอแนะนำสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง - เกี่ยวกับองค์กรและการดําเนินงานของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง -

  วิดีโอแนะนําสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - เกี่ยวกับองค์กรและการดําเนินงานของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง - (ภาษาอังกฤษ)

  <ภาพรวม>
  1. องค์กรและการดําเนินงาน
  2. เนื้อหาการทำงานของเจ้าหน้าที่
  3. ประกาศจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

  (← คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดีโอ) )

ขั้นตอนการเข้าออกประเทศที่สนามบิน

 • แนะนำขั้นตอนการกลับประเทศ

  แนะนำขั้นตอนการกลับประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

  แนะนําขั้นตอนการกลับประเทศสำหรับคนญี่ปุ่น

  (← คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดีโอ) )

 • แนะนำขั้นตอนการเข้าประเทศ

  แนะนำขั้นตอนการเข้าประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

  แนะนำขั้นตอนการเข้าประเทศสําหรับชาวต่างชาติ

  (ภาษาจีนตัวย่อ)/(ภาษาจีนตัวเต็ม)/(ภาษาเกาหลี)

  (← คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดีโอ) )

การรับชาวต่างชาติเข้ามาและการจัดการด้านต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกัน

 • การรับชาวต่างชาติเข้ามาและการจัดการด้านต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกัน

  การรับชาวต่างชาติเข้ามาและการจัดการด้านต่างๆ ในการอยู่ร่วมกัน (ภาษาอังกฤษ)

  ในวิดีโอนี้ มีการอธิบายเกี่ยวกับ "งานทักษะเฉพาะ" ซึ่งเป็นสถานภาพการพำนักใหม่ในลักษณะที่เข้าใจง่าย และแนะนําเกี่ยวกับการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการรับชาวต่างชาติเข้ามา ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่โดยสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

  (← คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดีโอ) )

ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ / Foreign Residents Support Center (FRESC)

 • แนะนําศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ (FRESC)

  แนะนําศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ (FRESC) (ภาษาอังกฤษ)

  ในวิดีโอนี้จะแนะนํารายละเอียดโครงการและข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของ "ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ (FRESC)" ซึ่งเปิดขึ้นที่โยทสึยะ เขตชินจูกุ ในวันที่ 6 กรกฎาคม ปี2020 (เรวะที่ 2)

  (← คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดีโอ) )

มาตรการป้องกันการทำงานผิดกฎหมาย

 • มาตรการป้องกันการทำงานผิดกฎหมาย

  ประเด็นสำคัญของมาตรการป้องกันการทำงานผิดกฎหมาย - วิธีที่ถูกต้องในการดูบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ -

  วิดีโอนี้แนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ และวิธีวินิจฉัยความถูกต้องของบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ ด้วยสายตา

  (← คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดีโอ) )

อ้างอิง

เว็บไซต์ให้ข้อมูลการประกอบอาชีพ (O-NET เวอร์ชันญี่ปุ่น) [กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ]

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ควบคุมคนเข้าเมืองได้ให้การแนะนำในเว็บไซต์ข้อมูลการประกอบอาชีพ (O-NET เวอร์ชันญี่ปุ่น) ของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/517(ภาษาญี่ปุ่น) (ไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคนเข้าเมือง
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/143(ภาษาญี่ปุ่น) (ไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ)

กลับสู่ด้านบน