เกี่ยวกับนโยบายการดำเนินบัญชี SNS อย่างเป็นทางการของหน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองและกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค

ที่หน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น จึงได้สมัครบัญชี Twitter และ Facebook อย่างเป็นทางการของหน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองและกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า "SNS" ) และได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน SNS ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบัญชีนี้ไว้ดังต่อไปนี้ ที่หน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น จึงได้สมัครบัญชี Twitter และ Facebook อย่างเป็นทางการของหน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองและกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า "SNS" ) และได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน SNS ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบัญชีนี้ไว้ดังต่อไปนี้

1 นโยบายพื้นฐาน

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใจถึงกิจกรรมของหน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้มากขึ้น ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลการทำงานและการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง

2 ข้อมูลบัญชีผู้ใช้

1 Twitter
หน่วยงานผู้ดูแลบัญชี ชื่อบัญชี ลิงก์ Twitter
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสังกัดกระทรวงยุติธรรม MOJ_IMMI
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ซัปโปโร IMMI_SAPPORO
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่เซนได IMMI_SENDAI
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว IMMI_TOKYO
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว
สำนักงานสาขาสนามบินนาริตะ
IMMI_NARITA
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว
สำนักงานสาขาสนามบินฮาเนดะ
IMMI_HANEDA
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว
สำนักงานสาขาโยโกฮาม่า
IMMI_YOKOHAMA
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่นาโกย่า IMMI_NAGOYA
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่นาโกย่า
สำนักงานสาขาสนามบินชูบุ
IMMI_CHUBU
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โอซาก้า IMMI_OSAKA
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โอซาก้า
สำนักงานสาขาสนามบินคันไซ
IMMI_KANSAI
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โอซาก้า
สำนักงานสาขาโกเบ
IMMI_KOBE
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ฮิโรชิมา IMMI_HIROSHIMA
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ทาคามัตสึ IMMI_TAKAMATSU
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ฟุกุโอกะ IMMI_FUKUOKA
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ฟุกุโอกะ
สำนักงานสาขานาฮะ
IMMI_NAHA
ศูนย์จัดการคนเข้าเมืองญี่ปุ่นตะวันออก IMMI_HIGASHI
ศูนย์จัดการคนเข้าเมืองโอมูระ IMMI_OMURA2

2 Facebook
หน่วยงานผู้ดูแลบัญชี ชื่อบัญชี ลิงก์ Facebook
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสังกัดกระทรวงยุติธรรม ImmigrationServicesAgency.MOJ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่นาโกย่า nagoya.nyukan.support สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่นาโกย่า
(ส่วนสนับสนุนช่วยเหลือการพำนัก)
เพจเฟสบุ๊ค
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ฟุกุโอกะ fukuoka.nyukan.support สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ฟุกุโอกะ
(การสนับสนุนการพำนัก)

3 ผู้โพสต์ข้อความ

สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสังกัดกระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่

4 เวลาโพสต์

โดยพื้นฐานแล้ว เจ้าหน้าที่จะโพสต์ข้อความโดยไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน ภายในเวลาทําการของจุดบริการสํานักงาน อย่างไรก็ตาม อาจมีการโพสต์ในเวลาปิดทำการของจุดบริการสํานักงาน ในกรณีที่จำเป็น

5 สิ่งที่ควรทราบ

 1. เราจะไม่ตอบสนองต่อความคิดเห็นหรือการสอบถามผ่านการตอบกลับ รีทวิต ฯลฯ ในบัญชีนี้ โปรดรับทราบล่วงหน้า
  หากมีเรื่องปรึกษา, ความคิดเห็น หรือคำถามใด ๆ ฯลฯ ถึงหน่วยงาน กรุณาติดต่อสอบถามที่นี่ไปสู่เพจภายนอก
 2. โดยพื้นฐานแล้วเราจะไม่กดติดตามหรือรีทวิตด้วยบัญชีนี้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการติดตามบัญชีของหน่วยงานราชการระดับประเทศหรือระดับเทศบาล ฯลฯ ตามความจำเป็น
 3. ในกรณีที่เกิดความไม่สะดวกด้วยเหตุผลใดๆ ในการดําเนินงานของบัญชีนี้ การดําเนินงานอาจถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาที่ประกาศ หรือลบบัญชีนี้เอง
 4. เนื้อหาที่โพสต์จากบัญชีนี้ไม่สามารถคัดลอกหรือพิมพ์ซ้ำได้โดยไม่ได้รับการยินยอม เว้นแต่จะไม่มีการดัดแปลงใดๆ และมีการระบุแหล่งที่มาของเนื้อหาที่จะพิมพ์ซ้ำไว้ ได้แก่ กรณีที่เป็นที่ยอมรับภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ เช่น "การทําสําเนาสําหรับการใช้งานส่วนตัว" หรือ "ที่มา" หรือใช้ฟังก์ชัน "รีทวิต" ซึ่งเป็นฟังก์ชันอย่างเป็นทางการของ Twitter
 5. ลิขสิทธิ์ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ความคิดเห็น ฯลฯ เป็นของผู้ใช้ที่ทําการโพสต์นั้น แต่โดยการโพสต์ผู้ใช้ตกลงที่จะให้สิทธิ์แก่หน่วยงานที่จะใช้เนื้อหาที่โพสต์นั้นได้ทั่วโลก โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และยินยอมที่จะไม่ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ ฯลฯ ต่อหน่วยงาน
 6. นโยบายการดําเนินงานนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6 ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 1. โพสต์จากบัญชีนี้จะกระทําด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างสูง แต่ไม่อาจรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือประโยชน์ของข้อมูล
 2. สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสังกัดกระทรวงยุติธรรมและกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคจะไม่รับผิดชอบต่อเรื่อง ฯลฯ ต่อไปนี้ โปรดรับทราบล่วงหน้า
  1. a. การตอบกลับ, รีทวีต ฯลฯ ต่อบัญชีนี้ซึ่งโพสต์โดยผู้ใช้
  2. b. ความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้ได้ใช้งาน หรือไม่สามารถใช้งานบัญชีนี้
  3. c. ปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนี้
  4. d. ปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนี้

7 ข้อห้าม

โปรดงดเว้นพฤติกรรมดังต่อไปนี้ต่อบัญชีนี้
หากหน่วยงานผู้ดูแลบัญชีนี้พิจารณาตัดสินว่าพฤติกรรมของผู้ใช้มีลักษณะเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ อาจมีกรณีที่ดำเนินการบล็อก ฯลฯ

 1. การลงข้อมูลส่วนบุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คาดเดาข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือพฤติกรรมที่เทียบเท่า
 2. สิ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติหรือความน่าเชื่อถือของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสังกัดกระทรวงยุติธรรม, กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคหรือบุคคลที่สาม
 3. สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ภาพ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสังกัดกระทรวงยุติธรรม, กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคหรือบุคคลที่สาม
 4. การละเมิดกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของสังคม หรือการโพสต์ข้อมูล, ภาพถ่าย ฯลฯ เกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น
 5. การแอบอ้างเป็นผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลที่สาม ฯลฯ
 6. เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์
 7. แก้ไขเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดที่โพสต์จากบัญชีนี้
 8. สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่โพสต์จากบัญชีนี้
 9. สิ่งอื่น ๆ ที่หน่วยงานผู้ดูแลบัญชีพิจารณาตัดสินว่าไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลอันสมควร

8 บังคับใช้

นโยบายการดําเนินงานนี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม ปี 2020 (เรวะที่ 2)

กลับสู่ด้านบน