สำนักงานสาขาสนามบินชูบุ

สำนักงานสาขาชูบุภายใต้สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่นาโกย่า เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลสนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ไม่มีการดำเนินการ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ไม่มีการดำเนินการ

สถานที่ 479-0881
ชั้น 3 อาคาร CIQ 1-1 เซ็นแทรร์ เมืองโทโคนาเมะ จังหวัดไอจิ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

(เวลาปฏิบัติงาน)

8:30 - 17:15 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทั้งนี้ การตรวจสอบเข้าออก (กลับ) ประเทศ จะดำเนินการตรวจสอบตามเวลาที่เครื่องบินเดินทางมาถึงและออกจากท่าอากาศยาน

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ เนื้อหาการดำเนินงาน
ส่วนกิจการทั่วไป 0569-38-7410 / 0569-38-7430 (แฟกซ์) ธุรการทั่วไป / ฝ่ายบุคคล / ฝ่ายการเงิน ฯลฯ
สำนักงานตอบโต้เอกสารที่ปลอมและเปลี่ยนแปลง   การพิสูจน์หลักฐาน
ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ 0569-38-7413 การประสานงานตรวจสอบ
แผนกตรวจที่ 1 หน่วยงานตรวจสอบการเดินทางมาถึง อาคารผู้โดยสาร 1
0569-38-7411

หน่วยงานตรวจสอบการเดินทางมาถึง อาคารผู้โดยสาร 2
0569-38-8217
การตรวจสอบเข้าออก (กลับ) ประเทศ
แผนกตรวจที่ 2
แผนกตรวจที่ 3
แผนกตรวจที่ 4
แผนกตรวจที่ 5
แผนกตรวจที่ 6
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 0569-38-7415 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ

ข้อมูลเสริม

  1. *1 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก"
    โดยหลักการแล้ว สามารถดำเนินขั้นตอนได้ที่สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแล หรือสาขาสำนักงานที่ได้รับการแบ่งสรรให้กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้ยื่นคำร้อง
  2. *2 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
    โดยหลักการ ณ สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง
  3. *3 กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด
กลับสู่ด้านบน