สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ฟุกุโอกะ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ฟุกุโอกะ ประกอบด้วยสำนักงานใหญ่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 แห่ง และสาขาสำนักงาน 14 แห่ง (รวมสาขาสำนักงาน 4 แห่งภายใต้การควบคุมของสำนักงานสาขานาฮา) ซึ่งควบคุมดูแลเขตพื้นที่จังหวัดฟุกุโอกะ, จังหวัดซากะ, จังหวัดนางาซากิ, จังหวัดโออิตะ, จังหวัดคุมาโมโตะ, จังหวัดคาโกชิมะ, จังหวัดมิยาซากิ, จังหวัดโอกินาว่า (อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานสาขานาฮา)

ประกาศ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดฟุกุโอกะ, จังหวัดซากะ, จังหวัดนางาซากิ, จังหวัดคุมาโมโตะ, จังหวัดโออิตะ, จังหวัดมิยาซากิ, จังหวัดคาโกชิมะ, จังหวัดโอกินาว่า

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดฟุกุโอกะ, จังหวัดซากะ, จังหวัดนางาซากิ, จังหวัดคุมาโมโตะ, จังหวัดโออิตะ, จังหวัดมิยาซากิ, จังหวัดคาโกชิมะ, จังหวัดโอกินาว่า

สถานที่ 810-0073
ศูนย์ราชการรวม แผนกงานกฎหมายที่ 1 ฟุกุโอกะ 3-5-25 ไมซูรู เขตจูโอ เมืองฟุกุโอกะ จังหวัดฟุกุโอกะ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ เนื้อหาการดำเนินงาน
ส่วนกิจการทั่วไป 092-717-5420 /
092-717-5425(แฟกซ์)
ธุรการทั่วไป / ฝ่ายบุคคล ฯลฯ
ส่วนการบัญชี 092-717-5421 งานบัญชี / การเงิน
แผนกตรวจการจัดหางาน / การพำนักถาวร 092-717-7596 การตรวจสอบการพำนักทั่วไป (ทำงาน / พำนักถาวร)
9:00 - 16:00 น. (หมายเหตุ 1) ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์ (หมายเหตุ 2) ระหว่างเวลาพักกลางวัน (12:00 - 13:00 น.) มีการเปิดให้บริการตามปกติ ยกเว้นกรณีการยื่นคำร้องจำนวนมากพร้อมกันของบริษัทหรือหมู่คณะ เป็นต้น
แผนกการตัดสิน 092-717-5423 การตรวจสอบการละเมิดทั่วไป
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 092-717-5424 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ

สำนักงานสาขานิชิชิน (ส่วนการศึกษาต่อต่างประเทศ / ตรวจสอบการฝึกอบรม)

(สถานที่ตั้ง)
814-0005
(ชั้น 5) 14-15 โซฮาระ เขตซาวาระ เมืองฟุกุโอกะ

(รับผิดชอบการตรวจสอบนักศึกษาต่างชาติและอื่นๆ)
 092-831-4108

(รับผิดชอบการตรวจสอบผู้ฝึกงานทางเทคนิค)
 092-831-4109

การตรวจสอบการพำนักทั่วไป (นักศึกษาต่างชาติ, ผู้เข้ารับการอบรม, ผู้ฝึกงานทางเทคนิค, ผู้พำนักระยะสั้น)

ที่สาขานิชิจิน ไม่รับยื่นคำร้องประเภทต่างๆ
มีการเปิดรับยื่นคำร้องประเภทต่าง ๆ ณ จุดบริการชั้น 6 ของศูนย์ราชการรวม แผนกกฎหมายที่ 1 ฟุกุโอกะ

 

สาขาสำนักงานคิตะคิวชู

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดฟุกุโอกะ, จังหวัดโออิตะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดฟุกุโอกะ, จังหวัดโออิตะ

สถานที่ 803-0813
ศูนย์ราชการโคคุระ 5-1 โจไน เขตโคคุระคิตะ เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 093-582-6915 / 093-582-5935(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานท่าเรือฮากาตะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ไม่มีการดำเนินการ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ไม่มีการดำเนินการ

สถานที่ 812-0031
ศูนย์ราชการท่าเรือฟุกุโอกะ 8-1 โอคิฮามะมาจิ เขตฮากาตะ เมืองฟุกุโอกะ จังหวัดฟุกุโอกะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 092-262-2373 / 092-262-2357(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานท่าอากาศยานฟุกุโอกะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ไม่มีการดำเนินการ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ไม่มีการดำเนินการ

สถานที่ 812-0851
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ 739 อาโอกิ เขตฮากาตะ เมืองฟุกุโอกะ จังหวัดฟุกุโอกะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 092-477-0121 / 092-477-7878 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน งานสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานซางะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดซากะ, จังหวัดฟุกุโอกะ, จังหวัดนางาซากิ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดซากะ, จังหวัดฟุกุโอกะ, จังหวัดนางาซากิ

สถานที่ 840-0801
ชั้น 6 ศูนย์ราชการที่ 2 ซากะ 3-3-20 เอกิมาเอะจูโอ เมืองซากะ จังหวัดซากะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0952-36-6262 / 0952-36-6261(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานนางาซากิ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดนางาซากิ, จังหวัดซากะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดนางาซากิ, จังหวัดซากะ

สถานที่ 850-0921
ศูนย์ราชการท่าเรือนางาซากิ 7-29 มัตสึกาเอะมาจิ เมืองนางาซากิ จังหวัดนางาซากิ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 095-822-5289 / 095-828-3871 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานสึชิมะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดนางาซากิ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดนางาซากิ

สถานที่ 817-0016
ชั้น 4 ศูนย์ราชการท้องถิ่นอิตสึฮาระ 341-42 ฮิงาชิซาโตะ อิตสึฮาระมาจิ เมืองสึชิมะ จังหวัดนางาซากิ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0920-52-0432 / 0920-52-6517(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานคุมาโมโตะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดคุมาโมโตะ, จังหวัดฟุกุโอกะ, จังหวัดโออิตะ, จังหวัดมิยาซากิ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดคุมาโมโตะ, จังหวัดฟุกุโอกะ, จังหวัดโออิตะ, จังหวัดมิยาซากิ

สถานที่ 862-0971
ศูนย์ราชการที่ 2 คุมาโมโตะ 3-1-53 โอเอ เขตจูโอ เมืองคุมาโมโตะ จังหวัดคุมาโมโตะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 096-362-1721 / 096-363-5431 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานโออิตะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดโออิตะ, จังหวัดคุมาโมโตะ, จังหวัดมิยาซากิ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดโออิตะ, จังหวัดคุมาโมโตะ, จังหวัดมิยาซากิ

สถานที่ 870-8521
ชั้น 1 ศูนย์ราชการรวม แผนกงานกฎหมาย โออิตะ 7-5 นิอาเกะมาจิ เมืองโออิตะ จังหวัดโออิตะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 097-536-5006 / 097-536-5030(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานมิยาซากิ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดมิยาซากิ, จังหวัดคุมาโมโตะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดมิยาซากิ, จังหวัดคุมาโมโตะ

สถานที่ 880-0802
ชั้น 2 ศูนย์ราชการรวม แผนกกฎหมาย มิยาซากิ 1-1 เบปปุโจ เมืองมิยาซากิ จังหวัดมิยาซากิ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0985-31-3580 / 0985-31-3596(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานคาโกชิมะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดคาโกชิมะ, จังหวัดคุมาโมโตะ, จังหวัดมิยาซากิ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดคาโกชิมะ, จังหวัดคุมาโมโตะ, จังหวัดมิยาซากิ

สถานที่ 892-0812
ชั้น 3 ศูนย์ราชการท่าเรือคาโกชิมะ 2-5-1 ฮามะมาจิ เมืองคาโกชิมะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 099-222-5658 / 099-226-3218(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูลเสริม

  1. *1 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก"
    โดยหลักการแล้ว สามารถดำเนินขั้นตอนได้ที่สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแล หรือสาขาสำนักงานที่ได้รับการแบ่งสรรให้กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้ยื่นคำร้อง
  2. *2 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
    โดยหลักการ ณ สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง
  3. *3 กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน