สำนักงานสาขาสนามบินฮาเนดะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ไม่มีการดำเนินการ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ไม่มีการดำเนินการ

สถานที่ 144-0041
อาคาร CIQ สนามบินฮาเนดะ 2-6-4 สนามบินฮาเนดะ เขตโอตะ โตเกียว
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

(เวลาปฏิบัติงาน)

9:00 - 17:45 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทั้งนี้ การตรวจสอบเข้าออก (กลับ) ประเทศ จะดำเนินการตรวจสอบตามเวลาที่เครื่องบินเดินทางมาถึงและออกจากท่าอากาศยาน
สำหรับการเข้าเยี่ยมหรือฝากสิ่งของให้กับผู้ต้องขัง กรุณามาในช่วงเวลา 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ เนื้อหาการดำเนินงาน
ส่วนกิจการทั่วไป 03-5708-3202 / 03-3747-0191 (แฟกซ์) ธุรการทั่วไป / ฝ่ายบุคคล / ฝ่ายการเงิน ฯลฯ
สำนักงานตอบโต้เอกสารที่ปลอมและเปลี่ยนแปลง   การพิสูจน์หลักฐาน
ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ 03-5708-3211 การประสานงานตรวจสอบ
แผนกตรวจที่ 1   การตรวจสอบเข้าออก (กลับ) ประเทศ
แผนกตรวจที่ 2  
แผนกตรวจที่ 3  
แผนกการตัดสิน 03-5708-3209 การตัดสิน
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 03-5708-3205 / 03-3747-0192 (แฟกซ์) งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ

ข้อมูลเสริม

  1. *1 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก"
    โดยหลักการแล้ว สามารถดำเนินขั้นตอนได้ที่สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแล หรือสาขาสำนักงานที่ได้รับการแบ่งสรรให้กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้ยื่นคำร้อง
  2. *2 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
    โดยหลักการ ณ สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง
  3. *3 กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด
กลับสู่ด้านบน