สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ฮิโรชิมา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ฮิโรชิมา ประกอบด้วยสำนักงานใหญ่และสาขาสำนักงาน 7 แห่ง ซึ่งควบคุมดูแลเขตพื้นที่จังหวัดฮิโรชิมา, จังหวัดยามากุจิ, จังหวัดโอคายามะ, จังหวัดทตโตริ และจังหวัดชิมาเนะ

ประกาศ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดทตโตริ, จังหวัดชิมาเนะ, จังหวัดโอคายามะ, จังหวัดฮิโรชิมา, จังหวัดยามากุจิ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดทตโตริ, จังหวัดชิมาเนะ, จังหวัดโอคายามะ, จังหวัดฮิโรชิมา, จังหวัดยามากุจิ

สถานที่ 730-0012
ศูนย์ราชการรวม แผนกงานกฎหมายฮิโรชิมา 2-31 คามิฮัจโจโบริ เขตนากะ เมืองฮิโรชิมา จังหวัดฮิโรชิมา
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ เบอร์แผนกต้นสังกัด เนื้อหาการดำเนินงาน
ส่วนกิจการทั่วไป 082-221-4411
/ 082-502-3193(แฟกซ์)
1 ธุรการทั่วไป / ฝ่ายบุคคล / ฝ่ายการเงิน ฯลฯ
แผนกตรวจการจัดหางาน / การพำนักถาวร 082-221-4412 (การตรวจสอบการพำนักทั่วไป)
082-221-4526 (การสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการพำนัก)
2 การตรวจสอบการพำนักทั่วไป (การทำงาน / การพำนักถาวร)
การสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับการพำนัก
แผนกตรวจสอบการศึกษาต่อต่างประเทศ /การฝึกอบรม 082-221-4468 3 การตรวจสอบการพำนักทั่วไป (นักศึกษาต่างชาติ, ผู้เข้ารับการอบรม, ฝึกงานทางเทคนิค, ผู้พำนักระยะสั้น)
แผนกการตัดสิน 082-221-4742 4 การตรวจสอบการละเมิดทั่วไป
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 082-221-4413 5 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ

สาขาสำนักงานท่าเรือซาไก

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดทตโตริ, จังหวัดชิมาเนะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดทตโตริ, จังหวัดชิมาเนะ

สถานที่ 684-0055
ชั้น 3 อาคารท่าอากาศยานโยนาโกะ 1634 ซาอิโนะคามิโจ เมืองซากาอิมินาโตะ จังหวัดทตโตริ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0859-47-3600 / 0859-47-3601 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานมัตสึเอะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดทตโตริ, จังหวัดชิมาเนะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดทตโตริ, จังหวัดชิมาเนะ

สถานที่ 690-0841
ชั้น 4 ศูนย์ราชการท้องถิ่นมัตสึเอะ 134-10 มุโคจิมะโจ เมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมาเนะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0852-21-3834 / 0852-27-5864 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานโอคายามะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดโอคายามะ, จังหวัดทตโตริ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดโอคายามะ, จังหวัดทตโตริ

สถานที่ 700-0907
ชั้น 11 ศูนย์ราชการที่ 2 โอคายามะ 1-4-1 ชิโมอิชิอิ เขตคิตะ เมืองโอคายามะ จังหวัดโอคายามะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 086-234-3531 / 086-224-9030 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานฟูกูยามะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดฮิโรชิมา, จังหวัดโอคายามะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดฮิโรชิมา, จังหวัดโอคายามะ

สถานที่ 720-0065
ชั้น 8 เอซุโตะพารุกุ 1-21 ฮิกาชิซากุระมาจิ เมืองฟูกูยามะ จังหวัดฮิโรชิมา
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 084-973-8090 / 084-973-8091 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานสนามบินฮิโรชิมะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ไม่มีการดำเนินการ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ไม่มีการดำเนินการ

สถานที่ 729-0416
ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานฮิโรชิมา 64-31 ฮิราอิวะ ฮนโกโจเซนนิวจิ เมืองมิฮาระ จังหวัดฮิโรชิมา
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0848-86-8015 / 0848-86-8016 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน งานสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานชิโมโนเซกิ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดยามากุจิ, จังหวัดชิมาเนะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดยามากุจิ, จังหวัดชิมาเนะ

สถานที่ 750-0066
ชั้น 3 ศูนย์ราชการท่าเรือชิโมโนเซกิ 1-7-1 ฮิกาชิยามะโทมาจิ เมืองชิโมโนเซกิ จังหวัดยามากุจิ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 083-261-1211 / 083-267-1255 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานชูนัน

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดยามากุจิ, จังหวัดชิมาเนะ, จังหวัดฮิโรชิมา

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดยามากุจิ, จังหวัดชิมาเนะ, จังหวัดฮิโรชิมา

สถานที่ 745-0045
ชั้น 2 ศูนย์ราชการท่าเรือโทคุยามะ 6-35 โทคุยามะมินาโตะมาจิ เมืองชูนัน จังหวัดยามากุจิ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0834-21-1329 / 0834-22-0991 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูลเสริม

  1. *1 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก"
    โดยหลักการแล้ว สามารถดำเนินขั้นตอนได้ที่สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแล หรือสาขาสำนักงานที่ได้รับการแบ่งสรรให้กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้ยื่นคำร้อง
  2. *2 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
    โดยหลักการ ณ สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง
  3. *3 กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน