สำนักงานสาขาโกเบ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โอซาก้า สำนักงานสาขาโกเบ ประกอบด้วยสาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสาขาสำนักงาน 1 แห่ง ซึ่งควบคุมดูแลเขตพื้นที่จังหวัดเฮียวโงะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดเฮียวโงะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดเฮียวโงะ

สถานที่ 650-0024
ศูนย์ราชการท้องถิ่นโกเบ 29 ไคกังโดริ เขตจูโอ เมืองโกเบ จังหวัดเฮียวโงะ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ เนื้อหาการดำเนินงาน
ส่วนกิจการทั่วไป 078-391-6377 /
078-325-2097(แฟกซ์)
ธุรการทั่วไป / ฝ่ายบุคคล / ฝ่ายการเงิน
แผนกตรวจ 078-391-6378 ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / การสอบสวนการละเมิด
078-391-4747 งานท่าเรือ
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 078-391-6379 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ
9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานท่าเรือฮิเมะจิ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดเฮียวโงะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดเฮียวโงะ

สถานที่ 672-8063
ศูนย์ราชการท่าเรือฮิเมจิ 294-1 ซูกะ เขตชิกามะ เมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 079-235-4688 / 079-235-3375(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูลเสริม

  1. *1 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก"
    โดยหลักการแล้ว สามารถดำเนินขั้นตอนได้ที่สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแล หรือสาขาสำนักงานที่ได้รับการแบ่งสรรให้กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้ยื่นคำร้อง
  2. *2 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
    โดยหลักการ ณ สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง
  3. *3 กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด
กลับสู่ด้านบน