สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่นาโกย่า

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่นาโกย่า ประกอบด้วยสำนักงานใหญ่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 1 แห่งและสาขาสำนักงาน 8 แห่ง ซึ่งควบคุมดูแลเขตพื้นที่จังหวัดไอจิ, จังหวัดมิเอะ, จังหวัดชิซึโอกะ, จังหวัดกิฟุ, จังหวัดฟุคุอิ , จังหวัดโทยามะ, จังหวัดอิชิกาวะ

ประกาศ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดโทยามะ, จังหวัดอิชิกาวะ, จังหวัดฟุคุอิ, จังหวัดกิฟุ, จังหวัดชิซึโอกะ, จังหวัดไอจิ, จังหวัดมิเอะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดโทยามะ, จังหวัดอิชิกาวะ, จังหวัดฟุคุอิ, จังหวัดกิฟุ, จังหวัดชิซึโอกะ, จังหวัดไอจิ, จังหวัดมิเอะ

สถานที่ 455-8601
5-18 โชโฮโจ, เขตมินาโตะ, เมืองนาโกย่า, จังหวัดไอจิ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0570-052259 (จากโทรศัพท์ IP / จากต่างประเทศ : 052-217-8944) / 052-659-0511(แฟกซ์)
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

อนึ่ง สำหรับการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง กรุณามาในช่วงเวลา 9:00 - 11:00 น. , 13:00 - 15:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูลศูนย์ราชการ (PDF) (ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ)PDF

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์แผนกต้นสังกัด เนื้อหาการดำเนินงาน
ส่วนกิจการทั่วไป 0570-052259 010# ธุรการทั่วไป / ฝ่ายบุคคล
ส่วนการบัญชี 0570-052259 020# บัญชี / เกี่ยวกับเงินประกัน
ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ 0570-052259 110# งานจุดบริการ / งานท่าเรือ / บัตรประจำตัวผู้พำนัก
ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ
(จองเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาสำหรับช่วยเหลือเกี่ยวกับการพำนัก "FRAT" โดยเฉพาะ)
0570-052259 140# ปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการพำนัก
แผนกการตรวจการจ้างอันดับหนึ่ง 0570-052259 210# การตรวจสอบการพำนัก (การทำงาน)
แผนกการตรวจการจ้างอันดับสอง 0570-052259 310# การตรวจสอบการพำนัก (งานทักษะเฉพาะ)
แผนกตรวจสอบการศึกษาต่อต่างประเทศ 0570-052259 420# การตรวจสอบการพำนัก (นักศึกษาต่างชาติ)
แผนกตรวจสอบการฝึกอบรม / การพำนักระยะสั้น 0570-052259 410# การตรวจสอบการพำนัก (ผู้เข้ารับการอบรม, ฝึกงานทางเทคนิค, กิจกรรมทางวัฒนธรรม, ผู้พำนักระยะสั้น)
แผนกตรวจการพำนักถาวร 0570-052259 610# การตรวจสอบการพำนัก (การพำนักถาวร)
แผนกสอบสวนผู้ลี้ภัย 0570-052259 710# งานรับรองผู้ลี้ภัย
แผนกการตัดสิน 0570-052259 810# การตรวจสอบการละเมิดทั่วไป
แผนกค้นหาข้อเท็จจริง 0570-052259 910#  
ฝ่ายบริหารการวางแผน 0570-052259 101# งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ
ฝ่ายสำรวจกองที่ 1 0570-052259 102# งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การตรวจจับและเปิดเผยผู้กระทำความผิด)
ฝ่ายสำรวจกองที่ 2 0570-052259 103# งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การสอบสวน)
ฝ่ายการรักษา 0570-052259 104# งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การรักษา)
ฝ่ายบริหาร 0570-052259 105# งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การส่งตัวกลับ)

สาขาสำนักงานโทยามะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดโทยามะ, จังหวัดกิฟุ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดโทยามะ, จังหวัดกิฟุ

สถานที่ 939-8252
ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินโทยามะ เลขที่ 30 อาคิกาชิมะ โทยามะชิ จังหวัดโทยามะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 076-495-1580 / 076-495-1581 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานคานาซาว่า

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดอิชิกาวะ, จังหวัดโทยามะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดอิชิกาวะ, จังหวัดโทยามะ

สถานที่ 920-0024
ศูนย์ราชการนิชิสถานีคานาซาว่า 3-4-1 ไซเน็น คานาซาว่าชิ จังหวัดอิชิกาวะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 076-222-2450 / 076-233-8387 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานฟุคุอิ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดฟุคุอิ, จังหวัดอิชิกาวะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดฟุคุอิ, จังหวัดอิชิกาวะ

สถานที่ 910-0019
ชั้น 14 ศูนย์ราชการฟุคุอิฮารุยามะ 1-1-54 ฮารุยามะ ฟุคุอิชิ จังหวัดฟุคุอิ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0776-28-2101 / 0776-28-2144 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานกิฟุ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดกิฟุ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดกิฟุ

สถานที่ 500-8812
ชั้น 4 อาคารแยก ศูนย์ราชการ กองกฎหมายกิฟุ 2-7-2 มิเอะจิโจ กิฟุชิ จังหวัดกิฟุ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 058-214-6168
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานชิซึโอกะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดชิซึโอกะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดชิซึโอกะ

สถานที่ 420-0858
ชั้น 6 อาคารฟุคุอิชิเทมมะโจ 9-4 เทมมะโจ อาโออิคุ ชิซึโอกะชิ จังหวัดชิซึโอกะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 054-653-5571 / 054-653-5573 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานฮามามัตสึ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดชิซึโอกะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดชิซึโอกะ

สถานที่ 430-0929
ชั้น 1 ศูนย์ราชการฮามามัตสึ 1-12-4 จูโอ นากะคุ ฮามามัตสึชิ จังหวัดชิซึโอกะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 053-458-6496 / 053-459-0465 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานท่าเรือโทโยฮาชิ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดไอจิ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดไอจิ

สถานที่ 441-8075
ศูนย์ราชการท่าเรือโทโยฮาชิ 3-11 จินโนะฟุโตโจ โทโยฮาชิชิ จังหวัดไอจิ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0532-32-6567 / 0532-34-1931 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานท่าเรือยกกะอิจิ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดมิเอะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดมิเอะ

สถานที่ 510-0051
ศูนย์ราชการท่าเรือยกกะอิจิ 5-1 จิโตเซะโจ เขตยกกะอิจิ จังหวัดมิเอะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 059-352-5695 / 059-359-2091 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูลเสริม

  1. *1 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก"
    โดยหลักการแล้ว สามารถดำเนินขั้นตอนได้ที่สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแล หรือสาขาสำนักงานที่ได้รับการแบ่งสรรให้กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้ยื่นคำร้อง
  2. *2 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
    โดยหลักการ ณ สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง
  3. *3 กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน