สำนักงานสาขานาฮะ

สำนักงานสาขานาฮะภายใต้สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ฟุกุโอกะ ประกอบด้วยสาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสาขาสำนักงาน 4 แห่ง ซึ่งควบคุมดูแลเขตพื้นที่จังหวัดโอกินาว่า

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดโอกินาว่า

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดโอกินาว่า

สถานที่ 900-0022
ศูนย์ราชการท้องถิ่นที่ 1 นาฮะ 1-15-15 ฮิกาวะ เขตนาฮะ จังหวัดโอกินาว่า
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ เนื้อหาการดำเนินงาน
ส่วนกิจการทั่วไป 098-832-4185 / 098-834-6411 (แฟกซ์) ธุรการทั่วไป / ฝ่ายบุคคล / ฝ่ายการเงิน ฯลฯ
แผนกตรวจ 098-832-4186 ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ, การสอบสวนการละเมิด
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 098-832-4187 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ

สาขาสำนักงานสนามบินนาฮะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ไม่มีการดำเนินการ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ไม่มีการดำเนินการ

สถานที่ 901-0142
บริเวณเที่ยวบินระหว่างประเทศ อาคารผู้โดยสารสนามบินนาฮะ 150 อาซาคางามิซุ เขตนาฮะ จังหวัดโอกินาว่า
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 098-857-0053 / 098-857-6657 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน งานสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานมิยาโกะจิมะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
เขตมิยาโกะจิมะ จังหวัดโอกินาว่า, มิยาโกะกุน จังหวัดโอกินาว่า

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
เขตมิยาโกะจิมะ จังหวัดโอกินาว่า, มิยาโกะกุน จังหวัดโอกินาว่า

สถานที่ 906-0012
ศูนย์ราชการท่าเรือฮิราระโควัง 7-21 อาซานิชิซาโตะ ฮิราระ เขตมิยาโคจิมะ จังหวัดโอกินาว่า
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0980-72-3440 / 0980-73-4179 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานท่าเรืออิชิงากิ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
เขตอิชิงากิ จังหวัดโอกินาว่า, ยาเอยามะกุน จังหวัดโอกินาว่า

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
เขตอิชิงากิ จังหวัดโอกินาว่า, ยาเอยามะกุน จังหวัดโอกินาว่า

สถานที่ 907-0013
ศูนย์ราชการท่าเรืออิชิงากิโควัง 1-1-8 ฮามาซากิโจ เขตอิชิงากิ จังหวัดโอกินาว่า
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0980-82-2333 / 0980-83-4301 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานคาเดนะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดโอกินาว่า

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดโอกินาว่า

สถานที่ 904-0203
อาคาร 1 โรตารี 290-9 อาซาคาเดนะ คาเดนะโจ นาคากามิกุน จังหวัดโอกินาว่า
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 098-957-5252 / 098-957-5005 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูลเสริม

  1. *1 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก"
    โดยหลักการแล้ว สามารถดำเนินขั้นตอนได้ที่สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแล หรือสาขาสำนักงานที่ได้รับการแบ่งสรรให้กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้ยื่นคำร้อง
  2. *2 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
    โดยหลักการ ณ สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง
  3. *3 กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด
กลับสู่ด้านบน