สำนักงานสาขาสนามบินนาริตะ

สำนักงานสาขาสนามบินนาริตะภายใต้สังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลสนามบินนานาชาตินาริตะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ไม่มีการดำเนินการ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ไม่มีการดำเนินการ

สถานที่ 282-0004
1-1 อาซาฟูรูโกเมะ ฟูรูโกเมะ เขตนาริตะ จังหวัดชิบะ
ชั้น 6 อาคารผู้โดยสาร 2 สนามบินนานาชาตินาริตะ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

(เวลาปฏิบัติงาน)

8:30 - 17:15 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทั้งนี้ การตรวจสอบเข้าออก (กลับ) ประเทศ จะดำเนินการตรวจสอบตามเวลาที่เครื่องบินเดินทางมาถึงและออกจากท่าอากาศยาน

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ เนื้อหาการดำเนินงาน
ส่วนกิจการทั่วไป 0476-34-2222 / 0476-30-1475 (แฟกซ์) ธุรการทั่วไป / ฝ่ายบุคคล / ฝ่ายการเงิน ฯลฯ
สำนักงานตอบโต้เอกสารที่ปลอมและเปลี่ยนแปลง   การพิสูจน์หลักฐาน
ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ 0476-34-2211 การประสานงานตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการข้อมูล

 

การจัดการข้อมูล
แผนกตรวจที่ 1

(อาคารผู้โดยสาร 2)
0476-34-2211

(อาคารผู้โดยสาร 1)
0476-32-6832

(อาคารผู้โดยสาร 3)
0476-34-4220

การตรวจสอบเข้าออก (กลับ) ประเทศ
แผนกตรวจที่ 2
แผนกตรวจที่ 3
แผนกตรวจที่ 4
แผนกตรวจที่ 5
แผนกตรวจที่ 6
แผนกตรวจที่ 7
แผนกตรวจที่ 8
แผนกตรวจที่ 9
แผนกตรวจที่ 10
แผนกตรวจที่ 11
แผนกตรวจที่ 12
แผนกการตัดสินที่ 1   การตรวจสอบทางวาจาเมื่อเดินทางมาถึง
แผนกการตัดสินที่ 2

(สำนักงานสาขา)
0476-33-0002

282-0011
อาคาร 2 NAA 1-2 ซังริสึคาโกะเรียวโบคุโจ เขตนาริตะ จังหวัดชิบะ

สำหรับการเข้าเยี่ยมหรือฝากสิ่งของให้กับผู้ต้องขัง กรุณามาในช่วงเวลา 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

การตรวจสอบการละเมิดทั่วไป
ฝ่ายปฏิบัติการจัดการการวางแผน งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ
แผนกบำบัด

ข้อมูลเสริม

  1. *1 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก"
    โดยหลักการแล้ว สามารถดำเนินขั้นตอนได้ที่สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแล หรือสาขาสำนักงานที่ได้รับการแบ่งสรรให้กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้ยื่นคำร้อง
  2. *2 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
    โดยหลักการ ณ สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง
  3. *3 กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด
กลับสู่ด้านบน