สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โอซาก้า

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โอซาก้า ประกอบด้วยสำนักงานใหญ่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 2 แห่ง และสาขาสำนักงาน 6 แห่ง (รวมสาขาสำนักงาน 1 แห่งภายใต้การควบคุมของสำนักงานสาขาโกเบ) ซึ่งควบคุมดูแลเขตพื้นที่จังหวัดโอซาก้า, จังหวัดเกียวโต, จังหวัดเฮียวโงะ (ภายใต้การควบคุมของสำนักงานสาขาโกเบ), จังหวัดนารา, จังหวัดชิงะ และจังหวัดวากายามะ

ประกาศ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดชิงะ, จังหวัดเกียวโต, จังหวัดโอซาก้า, จังหวัดเฮียวโงะ, จังหวัดนารา, จังหวัดวากายามะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดชิงะ, จังหวัดเกียวโต, จังหวัดโอซาก้า, จังหวัดเฮียวโงะ, จังหวัดนารา, จังหวัดวากายามะ

สถานที่ 559-0034
1-29-53 นันโคคิตะ เขตซูมิโนะเอะ เมืองโอซาก้า จังหวัดโอซาก้า
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ เนื้อหาการดำเนินงาน
ส่วนกิจการทั่วไป 06-4703-2100 /
06-4703-2262(แฟกซ์)
ธุรการทั่วไป / ฝ่ายบุคคล, คำขอให้เปิดเผยเอกสารราชการ ฯลฯ
ส่วนการบัญชี 06-4703-2162 ธุรการบัญชี / การเงิน
ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ 06-4703-2115 การกลับเข้ามาใหม่, การยื่นคำร้อง/ยื่นแจ้งเกี่ยวกับบัตรประจำตัวผู้พำนัก, การยื่นแจ้งเกี่ยวกับสถานะการประกอบกิจกรรมของผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว ฯลฯ
ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ
(เกี่ยวกับเรือ)
06-4703-2152 งานท่าเรือ
แผนกตรวจการพำนักถาวร 06-4703-2190 การตรวจสอบการพำนัก (คู่สมรสของคนญี่ปุ่น / ผู้พำนักถาวร ฯลฯ, การตั้งถิ่นฐาน, การพำนักถาวร ฯลฯ), งานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผู้ลี้ภัย
แผนกตรวจสอบการทำงาน
(ผู้รับผิดชอบการทำงานลำดับที่ 1)
06-4703-2101 การตรวจสอบการพำนัก (คุณสมบัติการทำงานอื่นที่นอกเหนือจากงานทักษะเฉพาะ)
แผนกตรวจสอบการทำงาน
(ผู้รับผิดชอบการทำงานลำดับที่ 2)
06-4703-2195 การตรวจสอบการพำนัก (งานทักษะเฉพาะ), การขึ้นทะเบียนองค์กรสนับสนุนการลงทะเบียน ฯลฯ
แผนกตรวจสอบการศึกษาต่อต่างประเทศ /การฝึกอบรม 06-4703-2158 การตรวจสอบการพำนัก (นักศึกษาต่างชาติ / กิจกรรมทางวัฒนธรรม)
แผนกตรวจสอบการศึกษาต่อต่างประเทศ /การฝึกอบรม
(ผู้รับผิดชอบผู้เข้ารับการอบรม, ผู้พำนักระยะสั้น)
06-4703-2149 การตรวจสอบการพำนัก (ผู้เข้ารับการอบรม / ผู้พำนักระยะสั้น)
แผนกการตัดสิน 06-4703-2167 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การสอบสวนการละเมิด / การตรวจสอบทางวาจา ฯลฯ, การปล่อยชั่วคราว), งานเกี่ยวกับการร้องขอให้ตรวจสอบผู้ลี้ภัย
* เปิดทำการเวลา 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
แผนกค้นหาข้อเท็จจริง 06-4703-2139 การสำรวจสภาพจริงเกี่ยวกับการตรวจสอบการพำนัก
ฝ่ายจัดการข้อมูล 06-4703-2155 การจัดการบันทึกการตรวจสอบ
ฝ่ายบริหารการวางแผน 06-4703-2275 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ
ฝ่ายสำรวจกองที่ 1 06-4703-2170 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การตรวจจับและเปิดเผยผู้กระทำความผิด)
ฝ่ายสำรวจกองที่ 2 06-4703-2178 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (เช่น การชี้แจงตามหมายเรียก ฯลฯ)
* เปิดทำการเวลา 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
แผนกบำบัด 06-4703-2183 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การดำเนินการผู้ต้องขัง)
* เปิดทำการเวลา 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ฝ่ายบริหาร 06-4703-2181 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การส่งตัวกลับ)

สาขาแผนกจัดการข้อมูลอิบารากิ

(สถานที่ตั้ง)
567-0071
1-11-1 โคริยามะ เมืองอิบารากิ จังหวัดโอซาก้า

 

การจัดการบันทึกการตรวจสอบ

ที่สาขาอิบารากิ ไม่มีการดำเนินงานตรวจสอบเกี่ยวกับการพำนัก

สาขาสำนักงานโอสึ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดชิงะ, จังหวัดเกียวโต

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดชิงะ, จังหวัดเกียวโต

สถานที่ 520-0044
ชั้น 6 ศูนย์ราชการโอสึบิวะโกะ 3-1-1 เคียวมะจิ เมืองโอสึ จังหวัดชิงะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 077-511-4231 / 077-524-8903(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานเกียวโต

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดเกียวโต, จังหวัดชิงะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดเกียวโต, จังหวัดชิงะ

สถานที่ 606-8395
ศูนย์ราชการท้องถิ่นที่ 2 เกียวโต 34-12 ฮิกาชิมารูตะโจ คาวาบาตะฮิกาชิอิรุ มารูตะมาจิ เขตซาเกียว เมืองเกียวโต จังหวัดเกียวโต
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 075-752-5997 / 075-762-2121(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานท่าเรือไมซุรุ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดเกียวโต, จังหวัดเฮียวโงะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดเกียวโต, จังหวัดเฮียวโงะ

สถานที่ 624-0946
ศูนย์ราชการท่าเรือไมซุรุ 901 ชิโมฟุกุอิ เมืองไมซุรุ จังหวัดเกียวโต
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0773-75-1149 / 0773-75-7142(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานนารา

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดนารา, จังหวัดวากายามะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดนารา, จังหวัดวากายามะ

สถานที่ 630-8305
ศูนย์ราชการ แผนกงานกฎหมายที่ 2 นารา 3-4-1 ฮิกาชิคิเดระโจ เมืองนารา จังหวัดนารา
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0742-23-6501 / 0742-23-6602(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานวาคายามะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดวากายามะ, จังหวัดนารา

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดวากายามะ, จังหวัดนารา

สถานที่ 640-8287
ศูนย์ราชการท่าเรือวากายามะ 6-22-2 จิคโค เมืองวากายามะ จังหวัดวากายามะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 073-422-8778 / 073-422-8779(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูลเสริม

  1. *1 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก"
    โดยหลักการแล้ว สามารถดำเนินขั้นตอนได้ที่สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแล หรือสาขาสำนักงานที่ได้รับการแบ่งสรรให้กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้ยื่นคำร้อง
  2. *2 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
    โดยหลักการ ณ สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง
  3. *3 กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน