สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ซัปโปโร

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ซัปโปโร ประกอบด้วยสำนักงานใหญ่ และสาขาสำนักงาน 5 แห่ง ซึ่งควบคุมดูแลเขตพื้นที่จังหวัดฮอกไกโด

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ฮอกไกโด

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ฮอกไกโด

สถานที่ 060-0042

ศูนย์ราชการที่ 3 ซัปโปโร 12 โจเมะ โอโดรินิชิ เขตจูโอ เมืองซัปโปโร

* ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ได้มีการจำกัดจำนวนรถยนต์ที่สามารถจอดได้ภายในศูนย์ราชการที่ 3 ซัปโปโรเนื่องจากมีการก่อสร้าง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ใช้รถโดยสารสาธารณะให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ในการเดินทางมายังศูนย์ราชการ

เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ เนื้อหาการดำเนินงาน
ส่วนกิจการทั่วไป 011-261-7502 /
011-281-0631 (แฟกซ์)
ธุรการทั่วไป / ฝ่ายบุคคล / ฝ่ายการเงิน ฯลฯ
แผนกตรวจ 011-261-9658 การตรวจสอบการพำนักทั่วไป
9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 011-261-1270 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ
ห้องสาขาโอตารุ

047-0007
ศูนย์ราชการท้องถิ่นโอตารุ 5-2 มินาโตะมาจิ เมืองโอตารุ ฮอกไกโด

0134-33-9238 /
0134-33-9239(แฟกซ์)
งานท่าเรือ

สาขาสำนักงานฮาโกดาเตะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ฮอกไกโด

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ฮอกไกโด

สถานที่ 040-0061
ศูนย์ราชการท่าเรือฮาโกดาเตะ 24-4 ไคกังโจ เมืองฮาโกดาเตะ ฮอกไกโด
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0138-41-6922 / 0138-41-6929(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานอะซะฮิคะวะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ฮอกไกโด

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ฮอกไกโด

สถานที่ 078-8391
ศูนย์ราชการอาซาฮิคาวะ 3-3-15 มิยามาเอะอิจิโจ เมืองอาซาฮิคาวะ ฮอกไกโด
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0166-38-6755 / 0166-38-6760(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานท่าเรือคุชิโระ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ฮอกไกโด

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ฮอกไกโด

สถานที่ 085-0022
ศูนย์ราชการท่าเรือคุชิโระ 5-9 มินามิฮามะโจ เมืองคุชิโระ ฮอกไกโด
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0154-22-2430 / 0154-24-7409(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานท่าเรือวักกะไน

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ฮอกไกโด

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ฮอกไกโด

สถานที่ 097-0023
ศูนย์ราชการท่าเรือวัคคะไน 2-2-1 ไคอุน เมืองวัคคะไน ฮอกไกโด
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0162-23-3269 / 0162-23-2094(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานชิโตเสะ โทมาโกไม

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ฮอกไกโด

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ฮอกไกโด

สถานที่ 066-0012
อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ บิบิ เมืองชิโตเสะ ฮอกไกโด
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0123-24-6439 / 0123-45-2067 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน งานสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ เนื้อหาการดำเนินงาน

สาขาโทมาโคมาอิ

053-0004
ชั้น 2 ศูนย์ราชการท่าเรือโทมาโคมาอิ 1-6-15 มินาโตะมาจิ เมืองโทมาโคมาอิ ฮอกไกโด

0144-32-9012
0144-32-1868(แฟกซ์)
ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ

ข้อมูลเสริม

  1. *1 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก"
    โดยหลักการแล้ว สามารถดำเนินขั้นตอนได้ที่สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแล หรือสาขาสำนักงานที่ได้รับการแบ่งสรรให้กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้ยื่นคำร้อง
  2. *2 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
    โดยหลักการ ณ สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง
  3. *3 กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน