สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่เซนได

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ เซนได ประกอบด้วยสำนักงานใหญ่และสาขาสำนักงาน 6 แห่ง ซึ่งควบคุมดูแลเขตพื้นที่จังหวัดมิยากิ, จังหวัดฟุกุชิมะ, จังหวัดยามากาตะ, จังหวัดอิวาเตะ, จังหวัดอาคิตะ และจังหวัดอาโอโมริ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดอาโอโมริ, จังหวัดอิวาเตะ, จังหวัดมิยากิ, จังหวัดอาคิตะ, จังหวัดยามากาตะ, จังหวัดฟุกุชิมะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดอาโอโมริ, จังหวัดอิวาเตะ, จังหวัดมิยากิ, จังหวัดอาคิตะ, จังหวัดยามากาตะ, จังหวัดฟุกุชิมะ

สถานที่ 983-0842
ศูนย์ราชการงาน แผนกงานกฎหมายที่ 2 เซนได 1-3-20 โกริน เขตมิยากิโนะ เมืองเซนได
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 022-256-6076 / 022-298-9102 (แฟกซ์)
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ เนื้อหาการดำเนินงาน
ส่วนกิจการทั่วไป 022-256-6076 /
022-298-9102 (แฟกซ์)
ธุรการทั่วไป / ฝ่ายบุคคล / ฝ่ายการเงิน ฯลฯ
แผนกตรวจ 022-256-6073 ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย   งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ

สาขาสำนักงานอาโอโมริ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดอาโอโมริ, จังหวัดอาคิตะ, จังหวัดอิวาเตะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดอาโอโมริ, จังหวัดอาคิตะ, จังหวัดอิวาเตะ

สถานที่ 030-0861
ศูนย์ราชการที่ 2 อาโอโมริ 1-3-5 นางาชิมะ เมืองอาโอโมริ จังหวัดอาโอโมริ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 017-777-2939 / 017-777-2963(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานโมะริโอะกะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดอิวาเตะ, จังหวัดอาโอโมริ, จังหวัดอาคิตะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดอิวาเตะ, จังหวัดอาโอโมริ, จังหวัดอาคิตะ

สถานที่ 020-0045
ชั้น 6 ศูนย์ราชการที่ 2 โมริโอกะ 1-9-15 โมริโอกะเอกินิชิโทริ เมืองโมริโอกะ จังหวัดอิวาเตะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 019-621-1206 / 019-621-1207 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานท่าอากาศยานเซนได

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ไม่มีการดำเนินการ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ไม่มีการดำเนินการ

สถานที่ 989-2401
อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเซนได มินามิฮาระ ชิโมะมาซุดะ เมืองนาโทริ จังหวัดมิยากิ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 022-383-4545 / 022-383-1914 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน งานสนามบิน (ท่าอากาศยานเซนได)
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานอาคิตะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดอาคิตะ, จังหวัดอาโอโมริ, จังหวัดอิวาเตะ, จังหวัดยามากาตะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดอาคิตะ, จังหวัดอาโอโมริ, จังหวัดอิวาเตะ, จังหวัดยามากาตะ

สถานที่ 010-0951
ชั้น 5 ศูนย์ราชการท้องถิ่นที่ 1 อาคิตะ 7-1-3 ซันโนะ เมืองอาคิตะ จังหวัดอาคิตะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 018-895-5221 / 018-895-5223(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานท่าเรือซากาตะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดยามากาตะ, จังหวัดอาคิตะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดยามากาตะ, จังหวัดอาคิตะ

สถานที่ 998-0036
ศูนย์ราชการท่าเรือซากาตะ 2-5-43 ฟุนาบาโจ เมืองซากาตะ จังหวัดยามากาตะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0234-22-2746 / 0234-22-2824(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานโคริยามะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดฟุกุชิมะ, จังหวัดยามากาตะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดฟุกุชิมะ, จังหวัดยามากาตะ

สถานที่ 963-8035
ชั้น 1 ศูนย์ราชการรวม แผนกงานกฎหมายที่ 2 โคริยามะ 31-26 คิโบกาโอกะ เมืองโคริยามะ จังหวัดฟุกุชิมะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 024-962-7221 / 024-962-7229(แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูลเสริม

  1. *1 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก"
    โดยหลักการแล้ว สามารถดำเนินขั้นตอนได้ที่สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแล หรือสาขาสำนักงานที่ได้รับการแบ่งสรรให้กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้ยื่นคำร้อง
  2. *2 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
    โดยหลักการ ณ สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง
  3. *3 กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน