สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ทาคามัตสึ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ทาคามัตสึ ประกอบด้วยสำนักงานใหญ่และสาขาสำนักงาน 3 แห่ง ซึ่งควบคุมดูแลเขตพื้นที่จังหวัดคางาวะ, จังหวัดเอฮิเมะ, จังหวัดโทคุชิมะ และจังหวัดโคจิ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดโทคุชิมะ, จังหวัดคางาวะ, จังหวัดเอฮิเมะ และจังหวัดโคจิ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดโทคุชิมะ, จังหวัดคางาวะ, จังหวัดเอฮิเมะ และจังหวัดโคจิ

สถานที่ 760-0033
ศูนย์ราชการ แผนกงานกฎหมายทาคามัตสึ 1-1 มารุโนะอุจิ เขตทาคามัตสึ จังหวัดคางาวะ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ เนื้อหาการดำเนินงาน
ส่วนกิจการทั่วไป 087-822-5852 / 087-826-1341 (แฟกซ์) ธุรการทั่วไป / ฝ่ายบุคคล / ฝ่ายการเงิน ฯลฯ
แผนกตรวจ 087-822-5851 ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
(9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 087-822-5879 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ

สาขาสำนักงานท่าเรือโคมัตสึชิมะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดโทคุชิมะ, จังหวัดคางาวะ และจังหวัดโคจิ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดโทคุชิมะ, จังหวัดคางาวะ และจังหวัดโคจิ

สถานที่ 773-0001
ศูนย์ราชการโคมัตสึชิมะมินาโตะ 1-11 โซโตบิรากิ โคมัตสึชิมะโจ เขตโคมัตสึชิมะ จังหวัดโทคุชิมะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 08853-2-1530 / 08853-3-0672 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานมัตสึยามะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดเอฮิเมะ, จังหวัดโคจิ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดเอฮิเมะ, จังหวัดโคจิ

สถานที่ 790-0066
ชั้น 1 ศูนย์ราชการท้องถิ่นมัตสึยามะ 188-6 มิยาตะมาจิ เขตมัตสึยามะ จังหวัดเอฮิเมะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 089-932-0895 / 089-932-0876 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สาขาสำนักงานโคจิ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดโคจิ, จังหวัดโทคุชิมะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดโคจิ, จังหวัดโทคุชิมะ

สถานที่ 780-0850
ชั้น 1 ศูนย์ราชการ แผนกงานกฎหมายโคจิ 1-4-1 มารุโนะอุจิ เขตโคจิ จังหวัดโคจิ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 088-871-7030 / 088-871-7033 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน ตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 12:00 น. , 13:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูลเสริม

  1. *1 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก"
    โดยหลักการแล้ว สามารถดำเนินขั้นตอนได้ที่สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแล หรือสาขาสำนักงานที่ได้รับการแบ่งสรรให้กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้ยื่นคำร้อง
  2. *2 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
    โดยหลักการ ณ สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง
  3. *3 กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด
กลับสู่ด้านบน