สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียวประกอบด้วยสำนักงานใหญ่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 3 แห่ง และสาขาสำนักงาน 12 แห่ง (รวมสาขาสำนักงาน 1 แห่งที่สังกัดสำนักงานสาขาโยโกฮาม่า) ซึ่งควบคุมดูแลเขตพื้นที่กรุงโตเกียว, จังหวัดคานางาวะ (สังกัดสำนักงานสาขาโยโกฮาม่า), จังหวัดไซตามะ, จังหวัดชิบะ, จังหวัดอิบารากิ, จังหวัดโทจิงิ, จังหวัดกุนมะ, จังหวัดยามานาชิ, จังหวัดนากาโนะ, จังหวัดนีงาตะ

ประกาศ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดอิบารากิ, จังหวัดโทจิงิ, จังหวัดกุนมะ, จังหวัดไซตามะ, จังหวัดชิบะ, กรุงโตเกียว, จังหวัดคานางาวะ, จังหวัดนีงาตะ, จังหวัดยามานาชิ, จังหวัดนากาโนะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดอิบารากิ, จังหวัดโทจิงิ, จังหวัดกุนมะ, จังหวัดไซตามะ, จังหวัดชิบะ, กรุงโตเกียว, จังหวัดคานางาวะ, จังหวัดนีงาตะ, จังหวัดยามานาชิ, จังหวัดนากาโนะ

สถานที่ 108-8255
5-5-30 โคนัน, เขตมินาโตะ, จังหวัดโตเกียว
การเดินทางไป PDF (ภาษาญี่ปุ่น)PDF
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0570-034259
(โทรศัพท์ IP / จากต่างประเทศ: 03-5796-7234) / 03-5796-7125 (แฟกซ์)
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

*อยู่ในช่วงจำกัดการเข้าสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
สำหรับรายละเอียด โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดการเข้าสถานที่ PDF (ภาษาญี่ปุ่น)PDF
ขอความร่วมมือผู้ดำเนินการยื่นคำร้องแทนทุกท่าน (PDF) (ภาษาญี่ปุ่น)PDF

อนึ่ง สำหรับการเข้าเยี่ยมหรือฝากสิ่งของให้กับผู้ต้องขัง กรุณามาในช่วงเวลา 8:40 - 11:00 น. , 12:40 - 15:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง ขอกำหนดเวลาเปิดรับถึง 16:00 น.
สำหรับเวลาสิ้นสุดการเข้าเยี่ยมนั้น กำหนดเวลาถึง 17:00 น.

* สำหรับเวลารับยื่นคำร้องของสาขาสำนักงานที่ควบคุมดูแล โปรดตรวจสอบที่ช่องข้อมูลของสาขาสำนักงานแต่ละแห่งด้านล่าง

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์แผนกต้นสังกัด เนื้อหาการดำเนินงาน
ส่วนกิจการทั่วไป 0570-034259 110 ธุรการทั่วไป เป็นต้น
ส่วนเจ้าหน้าที่     การรับสมัครเจ้าหน้าที่ / ธุรการฝ่ายบุคคล
ส่วนการบัญชี     บัญชี / เกี่ยวกับเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว
ส่วนการใช้งาน     งานควบคุมดูแลสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
ฝ่ายประสานงานตรวจสอบ 0570-034259 210 เรือ / งาน ณ จุดบริการ / การกลับเข้าประเทศ
แผนกการตรวจการจ้างอันดับหนึ่ง 0570-034259 310 การตรวจสอบการพำนัก (สถานภาพการพำนักที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน)
*การควบคุมดูแลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานภาพการพำนัก PDF (ภาษาญี่ปุ่น)PDF
แผนกการตรวจการจ้างอันดับสอง 0570-034259 320
แผนกการตรวจการจ้างอันดับสาม 0570-034259 330 ข้อมูลเดียวกับด้านบน (งานทักษะเฉพาะ) / เกี่ยวกับองค์กรสนับสนุนการลงทะเบียน
แผนกตรวจสอบการศึกษาต่อต่างประเทศ 0570-034259 410 ข้อมูลเดียวกับด้านบน (เกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติ / การเข้าศึกษา)
แผนกตรวจสอบการฝึกอบรม / การพำนักระยะสั้น 0570-034259 510 ข้อมูลเดียวกับด้านบน (การอบรม / ผู้พำนักระยะสั้น / กิจกรรมทางวัฒนธรรม)
แผนกตรวจการพำนักถาวร 0570-034259 610 ข้อมูลเดียวกับด้านบน (คู่สมรสของชาวญี่ปุ่น / ผู้อยู่อาศัยถาวร ฯลฯ)
แผนกสอบสวนผู้ลี้ภัย 0570-034259 810 งานรับรองผู้ลี้ภัย
ฝ่ายจัดการข้อมูล     การดำเนินระบบงาน
แผนกค้นหาข้อเท็จจริง     การตรวจสอบสภาพการณ์จริงเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าประเทศ / การพำนัก
แผนกการตัดสิน     งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การสอบสวนการละเมิด / การตรวจสอบทางวาจา / การยื่นคัดค้าน )
แผนกการตัดสินผู้ลี้ภัย 0570-034259 820 งานเกี่ยวกับการร้องขอให้ตรวจสอบเพื่อรับรองผู้ลี้ภัย
แผนกตรวจสอบการละเมิด     งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (เช่น การปล่อยตัวชั่วคราว)
ฝ่ายบริหารการวางแผน     งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การเผยแพร่ประกาศข้อมูล)
ฝ่ายวางแผนการวิจัย 03-5796-7256   งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การรับแจ้งข้อมูล)
ฝ่ายสำรวจกองที่ 1     งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การตรวจจับและเปิดเผยผู้กระทำความผิด)
ฝ่ายสำรวจกองที่ 2     งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การตรวจจับและเปิดเผยผู้กระทำความผิด)
ฝ่ายสำรวจกองที่ 3 0570-034259 910 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (เช่น การชี้แจงตามหมายเรียก ฯลฯ)
0570-034259 920 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (คดีที่อนุญาตให้พำนักที่บ้านได้ระหว่างการตรวจสอบ)
ฝ่ายสำรวจกองที่ 4     การสอบสวนข้อเท็จจริง
ฝ่ายสอบสวนกองที่ 5 0570-034259 930 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การควบคุมตัวผู้ต้องหา)
แผนกบำบัด     งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การดำเนินการผู้ต้องขัง)
แผนกดำเนินการที่ 1     งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การส่งตัวกลับ)
แผนกดำเนินการที่ 2     งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การปล่อยตัวชั่วคราว ฯลฯ)

สาขาโอไดบะ
(ฝ่ายข้อมูลการควบคุมการพำนัก)

(สถานที่ตั้ง)
135-0064
ชั้น 9 ศูนย์ราชการท่าเรือโตเกียว 2-7-11 อาโอมิ เขตโคโต โตเกียว

03-3599-1068  

การจัดเตรียมบัตรประจำตัวผู้พำนัก ฯลฯ

ที่สาขาโอไดบะ มีการดำเนินงานตรวจสอบเกี่ยวกับการพำนัก

สำนักงานสาขาโยสึยะ

สถานที่ 160-0004
ชั้น 14 โยสึยะทาวเวอร์ 1-6-1 โยสึยะ เขตชินจูกุ โตเกียว
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เนื้อหาการดำเนินงาน
สำนักงานกิจการทั่วไป Navigation dial : 0570-01-1000 โทร Navigation dial จากนั้นกดเลือกหมายเลข 8 (อื่นๆ)
โทรศัพท์ IP / จากต่างประเทศ : 03-5363-3013
 
03-5363-3014 แฟกซ์
ฝ่ายสนับสนุนการพำนัก 03-5363-3025 สำหรับการจองโดยเฉพาะ เกี่ยวกับการสนับสนุนการพำนัก
ฝ่ายข้อมูลการจัดการที่อยู่อาศัย 03-5363-3032 สำหรับการยื่นแจ้งโดยเฉพาะ การยื่นแจ้งเกี่ยวกับหน่วยงานต้นสังกัด ฯลฯ / การยื่นแจ้งโดยหน่วยงานต้นสังกัด
03-5363-3030 สำหรับยื่นคำร้องออนไลน์เกี่ยวกับการพำนักโดยเฉพาะ ขั้นตอนยื่นคำร้องออนไลน์เกี่ยวกับการพำนัก
ฝ่ายจัดการข้อมูล 03-5363-3039   การจัดการบันทึกการตรวจสอบ

ศูนย์สำนักงานทั่วไปโอกาซาวาระ

สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์
100-2101
152 ฮิงาชิมาจิ ชิชิจิมะ โอกาซาวาระมุระ โตเกียว
04998-2-2102 / 04998-2-3357 (แฟกซ์)

สาขาสำนักงานมิโตะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดอิบารากิ, จังหวัดโทจิงิ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดอิบารากิ, จังหวัดโทจิงิ

สถานที่ 310-0061
ชั้น 1 ศูนย์ราชการ กองกฏหมายมิโตะ 1-1 คิตะมิโจ มิโตะชิ จังหวัดอิบารากิ *เนื่องจากพื้นที่จอดรถในศูนย์ราชการมีจำกัด กรุณางดการเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 029-300-3601 / 029-300-3605 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

9:00 - 15:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
* เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงปรับเวลาทำการของเคาน์เตอร์ให้สั้นลงชั่วคราว

*อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับดำเนินการได้ โปรดระมัดระวัง

สาขาสำนักงานอุสึโนมิยะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดโทจิงิ, จังหวัดอิบารากิ, จังหวัดกุนมะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดโทจิงิ, จังหวัดอิบารากิ, จังหวัดกุนมะ

สถานที่ 320-0036
ชั้น 1 ศูนย์ราชการ กองกฏหมายอุสึโนมิยะ 2-1-11 โอบาตะ อุสึโนมิยะชิ จังหวัดโทจิงิ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 028-600-7750 / 028-600-7751 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

9:00 - 15:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
* เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงปรับเวลาทำการของเคาน์เตอร์ให้สั้นลงชั่วคราว

*อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับดำเนินการได้ โปรดระมัดระวัง

สาขาสำนักงานทากาซากิ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดกุนมะ, จังหวัดโทจิงิ, จังหวัดไซตามะ, จังหวัดนีงาตะ, จังหวัดนากาโนะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดกุนมะ, จังหวัดโทจิงิ, จังหวัดไซตามะ, จังหวัดนีงาตะ, จังหวัดนากาโนะ

สถานที่ 370-0829
ชั้น 1 ศูนย์ราชการ กองกฏหมายทากาซากิ 26-5 ทากามัตสึโจ ทากาซากิชิ จังหวัดกุนมะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 027-328-1154 / 027-324-3122 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

9:00 - 15:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
* เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงปรับเวลาทำการของเคาน์เตอร์ให้สั้นลงชั่วคราว

*อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับดำเนินการได้ โปรดระมัดระวัง

สาขาสำนักงานไซตามะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดไซตามะ, จังหวัดชิบะ, จังหวัดอิบารากิ, จังหวัดโทจิงิ, จังหวัดกุนมะ, จังหวัดยามานาชิ, จังหวัดนากาโนะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดไซตามะ

สถานที่ 338-0002
ชั้น 1 ศูนย์ราชการ กองกฏหมายที่ 2 ไซตามะ 5-12-1 ชิโมโอจิอาอิ จูโอคุ ไซตามะชิ จังหวัดไซตามะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 048-851-9671 / 048-851-9685 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

9:00 - 15:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
* เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงปรับเวลาทำการของเคาน์เตอร์ให้สั้นลงชั่วคราว

*อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับดำเนินการได้ โปรดระมัดระวัง

สาขาสำนักงานชิบะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดชิบะ, จังหวัดอิบารากิ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดชิบะ, จังหวัดอิบารากิ

สถานที่ 260-0026
ภายในชิบะจูโอคอมมิวนิตี้เซนเตอร์ 2-1 ชิบะโค จูโอคุ ชิบะชิ จังหวัดชิบะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 043-242-6597 / 043-247-5199 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

9:00 - 15:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
* เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงปรับเวลาทำการของเคาน์เตอร์ให้สั้นลงชั่วคราว

*อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับดำเนินการได้ โปรดระมัดระวัง

สาขาสำนักงานทาจิกาวะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
โตเกียว, ซากามิฮาราชิ จังหวัดคานางาวะ, จังหวัดยามานาชิ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
โตเกียว, ซากามิฮาราชิ จังหวัดคานางาวะ, จังหวัดยามานาชิ

สถานที่ 186-0001
ศูนย์ราชการ กองกฏหมายทาจิกาวะ 3-31-2 คิตะ คุนิตาจิชิ โตเกียว
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 042-528-7179 / 042-528-7178 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

9:00 - 15:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
* เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงปรับเวลาทำการของเคาน์เตอร์ให้สั้นลงชั่วคราว

*อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับดำเนินการได้ โปรดระมัดระวัง

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ เนื้อหาการดำเนินงาน
สาขาโยโคตะ 042-552-1404

งานสนามบิน (ไม่มีการดำเนินงานตรวจสอบเกี่ยวกับการพำนัก )

190-1214
3-12-1 มูซาชิโนะ มิซูโฮะมาจิ นิชิทามะกุน โตเกียว

สาขาสำนักงานนีงาตะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดนีงาตะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดนีงาตะ

สถานที่ 950-0001
อาคารเทอร์มินอล สนามบินนีงาตะ 3710 มัตสึฮามะโจ ฮิงาชิคุ นีงาตะชิ จังหวัดนีงาตะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 025-275-4735 / 025-275-4848 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือและสนามบิน
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

9:00 - 15:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
* เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงปรับเวลาทำการของเคาน์เตอร์ให้สั้นลงชั่วคราว

*อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับดำเนินการได้ โปรดระมัดระวัง

สาขาสำนักงานโคฟุ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จ้งหวัดยามานาชิ, จังหวัดนากาโนะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จ้งหวัดยามานาชิ, จังหวัดนากาโนะ

สถานที่ 400-0031
ชั้น 9 ศูนย์ราชการโคฟุ 1-1-18 มารุโนะอุจิ โคฟุชิ จังหวัดยามานาชิ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 055-255-3350
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

9:00 - 15:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
* เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงปรับเวลาทำการของเคาน์เตอร์ให้สั้นลงชั่วคราว

*อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับดำเนินการได้ โปรดระมัดระวัง

สาขาสำนักงานนากาโนะ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดนากาโนะ, จังหวัดนีงาตะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดนากาโนะ, จังหวัดนีงาตะ

สถานที่ 380-0846
ชั้น 3 ศูนย์ราชการที่ 1 นากาโนะ 1108 อาซาฮิมาจิ นากาโนะชิ จังหวัดนากาโนะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 026-232-3317 / 026-232-3422 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป / งานท่าเรือ
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

9:00 - 15:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
* เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงปรับเวลาทำการของเคาน์เตอร์ให้สั้นลงชั่วคราว

*อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับดำเนินการได้ โปรดระมัดระวัง

สาขาสำนักงานชินจูกุ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ไม่มีการดำเนินการ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ไม่มีการดำเนินการ

เนื้อหาการดำเนินงาน สาขาสำนักงานชินจูกุ เป็นสาขาสำนักงานที่ดำเนินขั้นตอนการบังคับออกนอกประเทศ เช่น การตรวจจับและเปิดเผยผู้กระทำความผิด ไม่มีการดำเนินงานตรวจสอบเกี่ยวกับการพำนัก

สาขาสำนักงานโทบุ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
ไม่มีการดำเนินการ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
ไม่มีการดำเนินการ

เนื้อหาการดำเนินงาน สาขาสำนักงานโทบุ เป็นสาขาสำนักงานที่ดำเนินขั้นตอนการบังคับออกนอกประเทศ เช่น การตรวจจับและเปิดเผยผู้กระทำความผิด ไม่มีการดำเนินงานตรวจสอบเกี่ยวกับการพำนัก

ข้อมูลเสริม

  1. *1 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก"
    โดยหลักการแล้ว สามารถดำเนินขั้นตอนได้ที่สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแล หรือสาขาสำนักงานที่ได้รับการแบ่งสรรให้กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้ยื่นคำร้อง
  2. *2 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
    โดยหลักการ ณ สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง
  3. *3 กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน