สำนักงานสาขาโยโกฮาม่า

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว สำนักงานสาขาโยโกฮาม่า ประกอบด้วยสาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสาขาสำนักงาน 1 แห่ง ซึ่งควบคุมดูแลเขตพื้นที่จังหวัดคานางาวะ

ประกาศ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดคานางาวะ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดคานางาวะ

สถานที่ 236-0002
10-7 แขวงโทริฮามะ, เขตคานาซาว่า, เมืองโยโกฮาม่า, จังหวัดคานางาวะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 0570-045259 (โทรศัพท์ IP / จากต่างประเทศ: 045-769-1729) / 045-775-5170 (แฟกซ์)
เวลาทำการของเคาน์เตอร์

9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

อนึ่ง สำหรับการเข้าเยี่ยมหรือฝากสิ่งของให้กับผู้ต้องขัง กรุณามาในช่วงเวลา 9:00 - 11:00 น. , 13:00 - 15:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ เบอร์แผนกต้นสังกัด เนื้อหาการดำเนินงาน
ส่วนกิจการทั่วไป 0570-045259 10 ธุรการทั่วไป / ฝ่ายบุคคล / ฝ่ายการเงิน ฯลฯ
แผนกตรวจการจัดหางาน / การพำนักถาวร 0570-045259 20 การตรวจสอบการพำนักทั่วไป (ทำงาน / พำนักถาวร)
แผนกตรวจสอบการศึกษาต่อต่างประเทศ /การฝึกอบรม 0570-045259 30 ข้อมูลเดียวกับด้านบน (นักศึกษาต่างชาติ / ผู้เข้ารับการอบรม / ผู้พำนักระยะสั้น ) / งานท่าเรือ
แผนกการตัดสิน 0570-045259 40 การตรวจสอบการละเมิดทั่วไป
ฝ่ายบริหารการวางแผน / วิจัย 0570-045259 50 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (เช่น การชี้แจงตามหมายเรียก ฯลฯ)
0570-045259 60 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การรับแจ้งข้อมูล)
ฝ่ายบริหาร/บำบัด 0570-045259 70 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (การวางแผนการปฏิบัติการ, การเข้าพบ)
0570-045259 80 งานดำเนินการบังคับออกนอกประเทศ (ปฏิบัติ)

สาขาท่าเรือโยโกฮาม่า

(สถานที่ตั้ง)
231-0002
ศูนย์ราชการท่าเรือที่ 2 โยโกฮาม่า 1-1 ไคกังโดริ เขตนากะ เมืองโยโกฮาม่า จังหวัดคานางาวะ

045-211-0365

งานท่าเรือ

สาขาสำนักงานคาวาซากิ

เขตอำนาจศาลหรือพื้นที่ที่ใช้ร่วมกัน

[ยื่นคำร้องเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก* 1]
จังหวัดคานางาวะ, เมืองมาจิดะ โตเกียว, เมืองโคมาเอะ เมืองทามะ, เมืองอินากิ

[ยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก* 2]
จังหวัดคานางาวะ, เมืองมาจิดะ โตเกียว, เมืองโคมาเอะ เมืองทามะ, เมืองอินากิ

สถานที่ 215-0021
ศูนย์ราชการคาวาซากินิชิ 1-3-14 คามิอาซาโอะ เขตอาซาโอะ เมืองคาวาซากิ จังหวัดคานางาวะ
โทรศัพท์ / แฟกซ์ 044-965-0012 / 044-965-0014 (แฟกซ์)
เนื้อหาการดำเนินงาน การตรวจสอบการพำนักทั่วไป
เวลาทำการของเคาน์เตอร์ 9:00 - 16:00 น. (ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูลเสริม

  1. *1 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับการพำนัก"
    โดยหลักการแล้ว สามารถดำเนินขั้นตอนได้ที่สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแล หรือสาขาสำนักงานที่ได้รับการแบ่งสรรให้กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติผู้ยื่นคำร้อง
  2. *2 เกี่ยวกับ "การยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนัก"
    โดยหลักการ ณ สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานท้องถิ่นที่กำกับดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยของญาติ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแทน อนึ่ง สำหรับสถานภาพการพำนักบางประเภท มีบางสาขาสำนักงานที่ไม่สามารถรับยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักได้ โปรดระมัดระวัง
  3. *3 กรณีมีข้อสงสัยอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่, สาขาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสาขาสำนักงานที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน